HOME Interes PublicMembriProiecteNoutățiContact
 
Strategia de Dezvoltare a Județului Brașov - orizonturi 2010-2020-2030

 

Descrierea proiectului

Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov, cu sprijinul experţilor în planificare din Landul Brandenburg-Germania a început în anul 2007 demersul de planificare strategică a județului Brașov, realizând documentul "Conceptul de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov".

Proiectul “Strategia de dezvoltare a județului Brașov - orizonturi 2010 - 2020 - 2030" continuă acest demers de planificare, având ca obiectiv realizarea în judeţului Braşov a unui cadru instituţional propice implementării politicilor publice. Documentul “Strategia de dezvoltare a județului Brașov - orizonturi 2010 - 2020 - 2030" a fost aprobat de Plenul Consiliului Județean în noiembrie 2010.

Prin acest document de planificare, ADDJB a propus administraţiei judeţene o concepţie trans-sectorială relevantă din punct de vedere teritorial pentru viitoarele demersuri de dezvoltare durabilă menite să creeze bunăstare în judeţul Braşov. Astfel, a fost creată baza necesară pentru parcurgerea paşilor următori în demersul planificării strategice la nivel de judeţ – determinarea viitoarelor linii directoare de dezvoltare, elaborarea unei strategii judeţene cu obiective clare şi măsurabile şi conceperea unui plan de acţiuni concrete care să ducă la îndeplinirea obiectivelor strategice propuse.

Scopul proiectului a fost de a realiza strategia de dezvoltare a judeţului Braşov operaţională şi acceptată de către toţi actorii sociali. Au fost identificate direcţiile de acţiune, obiective de dezvoltare clare şi măsurabile, s-au prioritizat şi implementat soluţii pentru nevoile sociale, economice şi de mediu cu care se confruntă comunitatea actuală, respectând principiul dezvoltării durabile. Prin analize, dezbateri şi cursuri de formare, proiectul contribuie la imbunătăţirea şi eficientizarea cadrului instituţional de luare a deciziilor în administraţia braşoveană. Principalul rezultat al proiectului a fost realizarea documentului strategic de planificare „Strategia de dezvoltare a judetului Brasov-orizonturi 2010-2020-2030” prin consultarea si acordul actorilor implicati in dezvoltare. De asemenea, a fost elaborată si ”Metodologia de implementare a strategiilor”, ca un instrument facil de lucru folosit în operaţionalizarea şi punerea în practică a strategiei. Tot în cadrul proiectului s-au efectuat cursuri de formare şi iniţiere în managementul de proiect, planificare strategică, urbanism şi amenajarea teritoriului şi dezvoltare locală de care au beneficiat 30 de angajaţi din administratia publică locală.

După finalizare, în perioada 20-23 septembrie 2010, Strategia a fost prezentată şi supusă dezbaterilor cu ocazia consultărilor publice organizate în municipiile Braşov şi Făgăraş şi oraşul Rupea.

documentul strategic

Date generale

Solicitantul finantarii:

Agentia de Dezvoltare Durabila a Judetului Brasov

Partener:

Consiliul Judetean Brasov

Sursa de finantare:

Fondul Social European - Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative

Axa prioritara 1: Imbunatatiri de structura si proces ale managementului ciclului de politici publice

- domeniul major de interventie 1.1 – imbunatatirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ

- operatiunea:  strategii de dezvoltare locala

Buget:

valoare eligibila a proiectului 818.533 lei din care:

- contribuţie UE (din FSE) 695.753,05 lei (85%)

- contribuţie publică naţională 106.409,29 lei (13%)

- contribuţie ADDJB 16.370,66 lei (2%)

Perioada de implementare a proiectului:

19 august 2009 – 18 decembrie 2010

 
Abonaţi-vă la newsletterul ADDJB
TRIMITERE
 
VIZIUNE, STRATEGIE, ACŢIUNE
Misiunea noastră este de a sprijini dezvoltarea locală şi regională prin aplicarea principiilor dezvoltării durabile.
DESPRE NOI
Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov (ADDJB) a luat fiinţă în luna aprilie a anului 2006, la iniţiativa Consiliului Judeţean Braşov. Asociaţie intercomunitară, Agenţia este o entitate juridică de drept privat ce are ca membri unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Brasov. Agenţia are în prezent 54 de membri dintre care 35 sunt membri fondatori.
NOUTĂȚI
 
30.07.2020
 
30.07.2020
 
28.07.2020
CONTACT
Centrului de Afaceri, Transfer Tehnologic și Incubator de Afaceri Brașov (C.A.T. T.I.A)
Str. Institutului nr. 35, cam. 24-25

Brașov, jud. Brașov, România
+4 02.68/47.05.05
+4 02.68/47.05.06
Fax: +4 02.68/47.05.04
www.addjb.ro
www.dezvoltare-durabila.ro


contact@addjb.ro
© 2014 - Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov
creat de Professional People
HOME Interes PublicMembriProiecteNoutățiContact