HOME Interes PublicMembriProiecteNoutățiContact
 
Demararea acțiunilor pentru dezvoltare locală în zona de Nord-Est a județului Brașov

harta teritoriului GAL ATBN

Dezbatere publică pentru definitivarea strategiei teritoriului – Rupea

Dezbatere publică pentru definitivarea strategiei teritoriului – Dăișoara

 

Descrierea proiectului

Obiectiv principal:
Elaborarea unui plan de dezvoltare locală a zonei, pe baza potenţialului şi a resurselor endogene disponibile la nivel local, în vederea satisfacerii nevoilor identificate şi exprimate de către actorii locali, membrii ai viitorului Grup de Acţiune Locală şi experţii implicaţi în procesul de elaborare a planului.
ADDJB a iniţiat în cursul anului 2009 formarea unui parteneriat public-privat, cu reprezentanți ai instituțiilor publice, ai sectorului economic și ai organizațiilor neguvernamentale care își desfășoară activitatea în nordul județului Brașov. 

Elaborarea strategiei de dezvoltare a zonei s-a realizat aplicând abordarea de tip “bottom-up”, principiu de bază al Programului LEADER.  Astfel, atât în analiza teritoriului, dar mai ales în stabilirea obiectivelor și a priorităților, au fost implicați și consultați actorii locali. În acest sens, au fost organizate grupuri de lucru, dezbateri, seminarii și au fost distribuite Registre de propuneri la fiecare dintre cele 13 primării. Astfel, chiar șI persoanele care nu au fost prezente la întâlnirile organizate de echipa proiectului au avut posibilitatea să își exprime viziunea despre dezvoltarea zonei. 

Datorită caracteristicilor teritoriului, parteneriatului și, bineînțeles, datorită calității Planului de Dezvoltare Locală, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Locale a decis selecția și autorizarea ca Grup de Acțiune Locală a parteneriatului public-privat inițiat de ADDJB, transformat în anul 2011 în Asociația Transilvană Brașov Nord.

Date generale

Solicitant:
Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov

Parteneri:
37 de parteneri, dintre care:
14 publici – Consiliul Judeţean Braşov şi cele 13 primării
din teritoriul acoperit de proiect,
11 agenţi economici
12 reprezentanţi ai societăţii civile 

Sursa de finanțare:
Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală Axa LEADER, Măsura 431 - Funcţionarea Grupurilor de Acţiune Locală, dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului, Sub-măsura 431.1 - Construcţie parteneriate public-private, Faza 3 - Sprijin financiar pentru pregătirea dosarelor pentru selecţia GAL

Buget:
valoare totală 247 852 lei din care
- 198 281 lei finanţare nerambursabilă,
- 49 571 lei cofinanţare

Perioada de implementare:
30 decembrie 2009 – 29 octombrie 2010

 
Abonaţi-vă la newsletterul ADDJB
TRIMITERE
 
VIZIUNE, STRATEGIE, ACŢIUNE
Misiunea noastră este de a sprijini dezvoltarea locală şi regională prin aplicarea principiilor dezvoltării durabile.
DESPRE NOI
Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov (ADDJB) a luat fiinţă în luna aprilie a anului 2006, la iniţiativa Consiliului Judeţean Braşov. Asociaţie intercomunitară, Agenţia este o entitate juridică de drept privat ce are ca membri unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Brasov. Agenţia are în prezent 54 de membri dintre care 35 sunt membri fondatori.
NOUTĂȚI
 
30.07.2020
 
30.07.2020
 
28.07.2020
CONTACT
Centrului de Afaceri, Transfer Tehnologic și Incubator de Afaceri Brașov (C.A.T. T.I.A)
Str. Institutului nr. 35, cam. 24-25

Brașov, jud. Brașov, România
+4 02.68/47.05.05
+4 02.68/47.05.06
Fax: +4 02.68/47.05.04
www.addjb.ro
www.dezvoltare-durabila.ro


contact@addjb.ro
© 2014 - Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov
creat de Professional People
HOME Interes PublicMembriProiecteNoutățiContact