HOME Interes PublicMembriProiecteNoutățiContact
 
Comitetul Local pentru Dezvoltarea Parteneriatul Social
 

Descrierea parteneriatului

Agenția de Dezvoltare Durabilă a Judetului Brașov s-a integrat încă de la înființarea sa în Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formarea Profesională (CLDPS), vizând pe termen mediu și lung creșterea calității resursei umane, respectiv filierele de învățământ profesional și tehnic.

Scopul principal al înființării CLDPS, la inițiativa Centrului Național pentru Dezvoltarea Învățământului Profesional și Tehnic CNDIPT, este susținerea și valorificarea parteneriatului dintre școală, agenți economici și comunitatea locală pentru o mai bună corelare a ofertei educaționale cu cerințele pieței muncii.

Anual ADDJB participă la ședințele de analiză și apoi participă la luarea deciziei (adoptarea) Planului Local de Acţiune pentru Învăţământ – PLAI. PLAI constituie un cadru de acţiune la nivelul judeţului pe baza unui set de priorităţi şi măsuri, desprinse din analiză şi convenite prin PRAI la nivel regional. De asemenea, PLAI oferă un cadru de referinţă pentru elaborarea şi armonizarea planurilor elaborate de fiecare şcoală în parte. Scopul principal al PLAI este de a contribui, prin măsuri coordonate cu celelalte niveluri de planificare, la îmbunătăţirea corespondenţei dintre oferta sistemului de educaţie şi formare profesională şi comanda socială, dintr-o perspectivă integrată a nevoilor de dezvoltare economică şi socială a judeţului şi a regiunii.

După adoptarea de către Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formarea Profesională (CLDPS), PLAI este aprobat de către Inspectoratul şcolar ca document-cadru de planificare strategică la nivelul judeţului.

 
Abonaţi-vă la newsletterul ADDJB
TRIMITERE
 
VIZIUNE, STRATEGIE, ACŢIUNE
Misiunea noastră este de a sprijini dezvoltarea locală şi regională prin aplicarea principiilor dezvoltării durabile.
DESPRE NOI
Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov (ADDJB) a luat fiinţă în luna aprilie a anului 2006, la iniţiativa Consiliului Judeţean Braşov. Asociaţie intercomunitară, Agenţia este o entitate juridică de drept privat ce are ca membri unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Brasov. Agenţia are în prezent 54 de membri dintre care 35 sunt membri fondatori.
NOUTĂȚI
 
30.07.2020
 
30.07.2020
 
28.07.2020
CONTACT
Centrului de Afaceri, Transfer Tehnologic și Incubator de Afaceri Brașov (C.A.T. T.I.A)
Str. Institutului nr. 35, cam. 24-25

Brașov, jud. Brașov, România
+4 02.68/47.05.05
+4 02.68/47.05.06
Fax: +4 02.68/47.05.04
www.addjb.ro
www.dezvoltare-durabila.ro


contact@addjb.ro
© 2014 - Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov
creat de Professional People
HOME Interes PublicMembriProiecteNoutățiContact