HOME Interes PublicMembriProiecteNoutățiContact
 
Propunere portofoliu de proiecte la nivelul județului Brașov 2014-2020

Proiecte prioritare în perioada 2014-2020.

Reabilitare și modernizare de drumuri județene
 

INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT

1. Drum expres Brașov - Sfântu Gheorghe
Pornește din DN 12 în nord de municipiul Sfântu Gheorghe cu ocolitoarea municipiului Sf. Gheorghe (lucrare nouă) până la intersectia cu DJ 112 și se continuă pe DJ 112 pe drumul existent – ocolitoare Ilieni (lucrare nouă) – ocolitoare Podu Oltului (lucrare noua) – se traversează Oltul cu un pod nou de trei benzi, se continuă cu drum nou care ocolește rezervația Lempeș și intersectează DJ 112 A și DJ 103 coborând apoi spre sud până în Centura Brașov (lucrare nouă).

2. Reabilitarea DJ 131 și 131 B
Localizare: județele Brașov, Covasna și Harghita
- DJ 131 B – Măieruș - Baraolt.
- DJ 122 Baraolt - Micfalău și conectare la DN 12.
- DJ 131 Baraolt - Odorheiul Secuiesc.

3. Reabilitare DJ 105 și 105 A
- DJ 105 A Rupea – Cincu – Intersecție cu DJ 105
- DJ 105 Voila – Cincșor – Dealu Frumos, intersectează DJ 106 (spre Agnita)

4. Reabilitarea DJ 104 A Perșani – Victoria, completare DJ
105 C Victoria - Ucea
DN1 Persani – Victoria km 0+000 – 45+850 continuat cu DJ
105C DN1- Ucea de Jos – Victoria km, 0+000 – 8+371

5. Reabilitarea DJ 102 I Săcele – Valea Doftanei

6. Reabilitarea drumului interregional Moroeni, județul Dâmbovița (DN71)- Moieciu de Jos (DJ 112 F), județul Brașov

DEZVOLTAREA TURISMULUI

- Amenajare traseelor turistice (refacere marcaje, hărţi, panouri informative, semnalizare obiective turistice, reabilitare căi de acces către obiective )
- Implementare sistem de management al destinaţiei turistice
- Stadion cu capacitate peste 30.000 locuri
- Realizare sală polivalentă pentru evenimente cu peste 15.000 locuri
- Extinderea domeniului schiabil – etapa II
- Reabilitare Centrul Istoric municipiul Brașov
- Realizare parcuri de distracţie tematice (infrastructură şi utilităţi) – Bran – Râşnov
- Amenajare traseu de biciclete în Regiunea Centru care să lege Bisericile Fortificate din județ şi să asigure accesul la alte obiective turistice, parcuri şi rezervaţii naturale precum şi interconectarea lor la traseele internaţionale
- Dezvoltare reţea integrată de centre de informare turistică la nivel judeţean şi dotarea acestora cu infrastructura necesară

CONSOLIDAREA ȘI DEZVOLTAREA ECONOMIEI JUDEȚENE

- Centru expozitional și de afaceri în municipiul Brașov în proximitarea Institutului de Cercetare – Dezvoltare – Inovare: Produse High – Tech pentru Dezvoltare Durabilă
- Bursa agricolă permanentă și târg de animale
- Parc tehnologic în proximitatea aeroportului internațional

ÎMBUNĂTĂȚIREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT SECTORIAL DE MEDIU

- Implementarea proiectului “Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brașov”
- Dezvoltarea infrastructurii de apă - canal în județul Brașov
- Eficientizarea consumurilor energetice
- Amenajarea hidroenergetică a bazinului râului Olt porţiunea Mândra – Veneţia
- Închiderea gropilor de gunoi din municipiul Braşov
- Eficientizarea energetică și modernizarea campusului universitar
- Parc solar/fotovoltaic – captarea energiei solare

CREȘTEREA CALITĂȚII CAPITALULUI SOCIAL UMAN

- Programe pentru învățământul vocațional, dezvoltare centru de formare profesională și ucenicie Brașov
- Fermă - școală la nivel județean (pregătirea și perfecționarea micilor fermieri și a lucrătorilor din agricultură)
- Dezvoltare infrastructură educaţională în zonele preponderent cu populaţie de etnie rromă
- Dezvoltare reţea de colectare fructe de pădure în care sunt implicate persoane defavorizate şi înfiinţare centru de procesare
- Reproiectarea stagiilor de practică și armonizarea la nivelul curriculumului
- Înfiinţarea unei şcoli pentru formare, conversie şi reconversie profesională în turism (inclusiv spaţii amenajate corespunzător pentru practică)
- Înfiinţare/ dezvoltare campus pentru Liceu cu Program Sportiv

 
Abonaţi-vă la newsletterul ADDJB
TRIMITERE
 
VIZIUNE, STRATEGIE, ACŢIUNE
Misiunea noastră este de a sprijini dezvoltarea locală şi regională prin aplicarea principiilor dezvoltării durabile.
DESPRE NOI
Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov (ADDJB) a luat fiinţă în luna aprilie a anului 2006, la iniţiativa Consiliului Judeţean Braşov. Asociaţie intercomunitară, Agenţia este o entitate juridică de drept privat ce are ca membri unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Brasov. Agenţia are în prezent 54 de membri dintre care 35 sunt membri fondatori.
NOUTĂȚI
 
30.07.2020
 
30.07.2020
 
28.07.2020
CONTACT
Centrului de Afaceri, Transfer Tehnologic și Incubator de Afaceri Brașov (C.A.T. T.I.A)
Str. Institutului nr. 35, cam. 24-25

Brașov, jud. Brașov, România
+4 02.68/47.05.05
+4 02.68/47.05.06
Fax: +4 02.68/47.05.04
www.addjb.ro
www.dezvoltare-durabila.ro


contact@addjb.ro
© 2014 - Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov
creat de Professional People
HOME Interes PublicMembriProiecteNoutățiContact