HOME Interes PublicMembriProiecteNoutățiContact
 
Nivel național
 

Cadru strategic comun 2014 -2020

Cadrul Strategic Comun transpune obiectivele și țintele strategiei Uniunii europene pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabila incluziunii in actiuni cheie pentru Fondul European de Dezvoltare Regională,  Fondul Social European, Fondul de Coeziune, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și Fondul European pentru afaceri Maritime și Pescuit. Autoritățile naționale și regionale vor utiliza respectivul cadruca bază pentru elaborarea ”acordurilor de parteneriat” cu comisia.

Acordul de parteneriat 2014 – 2020

Acordul de parteneriat stabileşte priorităţi de finanţare pentru perioada 2014-2020, respectiv competitivitatea, oamenii şi societatea, infrastructura, resursele, administraţia şi guvernarea.

Alocările propuse sunt: de 9,5 miliarde euro pentru Programul Operaţional privind Infrastructura Mare, 6,6 miliarde euro pentru Programul Operaţional Regional, 4,2 miliarde euro pentru Programul Operaţional Capital Uman, 553 milioane euro pentru Programul Operaţional Capacitate Administrativă, 1,2 miliarde euro pentru Programul Operaţional Competitivitate, 265 milioane euro pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică, 452 milioane euro pentru programe de cooperare transfrontalieră, 8 miliarde euro pentru Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală.

Strategia pentru dezvoltare durabila a României – Orizonturi 2013-2020-2030

Guvernul României, a dezbătut şi aprobat in data de 12 noiembrie 2008, Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă la orizontul anilor 2013–2020–2030.

Strategia stabileşte obiective concrete pentru trecerea, într-un interval de timp rezonabil şi realist, la un nou model de dezvoltare propriu Uniunii Europene şi larg împărtăşit pe plan mondial – cel al dezvoltării durabile, orientat spre îmbunătăţirea continuă a vieţii oamenilor şi a relaţiilor dintre ei în armonie cu mediul natural.

Elaborarea Strategiei este rezultatul obligaţiei asumate de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene conform obiectivelor convenite la nivel comunitar, în special cele statuate în Tratatul de aderare, în Strategia Lisabona pentru creştere şi locuri de muncă şi în Strategia reînnoită a UE pentru Dezvoltare Durabilă din 2006.

În urma dezbaterii proiectului la nivel naţional şi regional, cu implicarea activă a factorilor interesaţi şi cu sprijinul conceptual al Academiei Române, Strategia propune o viziune a dezvoltării României în perspectiva următoarelor două decenii, cu obiective care transced dur ciclurilor electorale şi preferinţele politice conjuncturale:

• Orizont 2013:

Încorporarea organică a principiilor şi practicilor dezvoltării durabile în ansamblul programelor şi politicilor publice ale României;

• Orizont 2020:

Atingerea nivelului mediu actual al ţărilor Uniunii Europene la principalii indicatori ai dezvoltării durabile;

• Orizont 2030:

Apropierea semnificativă a României de nivelul mediu din acel an al ţărilor UE.

Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României

Strategia Națională pentru Competitivitate 2014 – 2020

Strategia Națională pentru Competitivitate  reprezinta un document strategic in responsabilitatea Ministerului Economiei, vizeaza promovarea competitivității economice și a dezvoltării locale. 

Programul Național de Reformă

Prin Programul Național de Reformă, in corelare cu obiectivele Strategiei Europa 2020, România și-a stabilit prioritățile si obiectivele proprii care fixează cadrul si direcțiile de dezvoltare economică sustenabila. PNR conține obiectivele naționale corelate cu cele stabilite la nivel european si indica ce masuri vor fi luate, când, de către cine si cu ce implicații bugetare.

Programul Național de Reformă
Anexa PNR 2011-2013

Programului pentru dezvoltarea investițiilor în turism - Masterplanul investițiilor în turism - și a criteriilor de eligibilitate a proiectelor de investiții în turism

Guvernul a adoptat, printr-o hotărâre discutată în şedinţa din 04.08.2017, Programul Multianual pentru dezvoltarea investiţiilor în turism şi pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate a proiectelor de investiţii în turism.

Programul Multianual, denumit 'Master-Planul investiţiilor în turism', are ca obiectiv principal dezvoltarea comunităţilor locale din zonele cu potenţial turistic ridicat, prin creşterea investiţiilor publice în infrastructura turistică.

De asemenea, se urmăreşte dezvoltarea competitivă a turismului prin identificarea, evaluarea, prioritizarea pe forme de turism şi o direcţionare eficientă a investiţiilor publice, dezvoltarea unei reţele de destinaţii turistice competitive pe plan internaţional, valorificarea durabilă a specificului local şi a elementelor de identitate naţională prin turism şi promovarea unei abordări integrate a politicii turistice la nivelul regiunilor, prin dezvoltarea durabilă a turismului.

Conform Guvernului, actul normativ prevede: dezvoltarea turismului de sănătate, a domeniului schiabil, a infrastructurii turistice de agrement, dar şi dezvoltarea echilibrată şi integrată a zonei turistice din Delta Dunării şi a staţiunilor de pe litoralul Mării Negre, a infrastructurii turistice de-a lungul Dunării şi cea din zona montană înaltă şi extinderea infrastructurii de vizitare din ariile naturale protejate, altele decât cele din zona montană.

Citeste aici HOTĂRÂRE nr. 558 din 4 august 2017

>> http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/192301 

 
 
Abonaţi-vă la newsletterul ADDJB
TRIMITERE
 
Luciana Gliga
director executiv
luciana.gliga@addjb.ro
 
Imelda Toaso
director adjunct
imelda.toaso@addjb.ro
 
Bianca Seitz
secretariat
bianca.seitz@addjb.ro
 
CATALINA AONOFRIESEI
financiar
catalina.aonofriesei@addjb.ro
 
Iuliana Chirițescu
agent de dezvoltare
iuliana.chiritescu@addjb.ro
 
Cristina Mircea
agent de dezvoltare
cristina.mircea@addjb.ro
 
Magda Dinu
agent de dezvoltare
magda.dinu@addjb.ro
 
Daniel Postu
agent de dezvoltare
daniel.postu@addjb.ro
 
Mariana Stan
agent de dezvoltare
mariana.stan@addjb.ro
 
IOANA-RAMONA DODIȚĂ
agent de dezvoltare
ioana.dodita@addjb.ro
 
MĂDĂLINA CRISTEA-IOAN
agent de dezvoltare
madalina.cristea-ioan@addjb.ro
 
OTILIA RISCU
financiar
otilia.riscu@addjb.ro
 
INGA COJOCARU
agent de dezvoltare
inga.cojocaru@addjb.ro
 
ECHIPA ADDJB
 
VIZIUNE, STRATEGIE, ACŢIUNE
Misiunea noastră este de a sprijini dezvoltarea locală şi regională prin aplicarea principiilor dezvoltării durabile.
DESPRE NOI
Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov (ADDJB) a luat fiinţă în luna aprilie a anului 2006, la iniţiativa Consiliului Judeţean Braşov. Asociaţie intercomunitară, Agenţia este o entitate juridică de drept privat ce are ca membri unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Brasov. Agenţia are în prezent 54 de membri dintre care 35 sunt membri fondatori.
NOUTĂȚI
 
26.06.2020
 
26.06.2020
 
24.06.2020
CONTACT
Centrului de Afaceri, Transfer Tehnologic și Incubator de Afaceri Brașov (C.A.T. T.I.A)
Str. Institutului nr. 35, cam. 24-25

Brașov, jud. Brașov, România
+4 02.68/47.05.05
+4 02.68/47.05.06
Fax: +4 02.68/47.05.04
www.addjb.ro
www.dezvoltare-durabila.ro


contact@addjb.ro
© 2014 - Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov
creat de Professional People
HOME Interes PublicMembriProiecteNoutățiContact