HOME Despre NoiMembriProiecteNoutățiContact
 
Nivel național
 

AFIR publică Ghidul de prevenire a neregulilor în accesarea fondurilor PNDR

   Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a publicat astăzi pe pagina de internet oficială a Agenției – www.afir.info – Ghidul de prevenire a neregulilor privind crearea de condiții artificiale pentru obținerea fondurilor europene nerambursabile derulate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020)

 

>>Ghidul de prevenire a neregulilor în accesarea fondurilor PNDR.

Anunț publicare spre consultare Ghidul Solicitantului Axa Prioritară 4 a POIM 2014-2020

Ministerul Fondurilor Europene publică spre consultare  draftul Ghidului Solicitantului pentru Axa Prioritară 4 - "Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectivul Specific 4.1. "Creșterea gradului de protectie şi conservare a biodiversității prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate".

Vă rugăm să transmiteti, propunerile dumneavoastră privind îmbunătățirea acestui document, la adresa de e-mail contact.minister@fonduri-ue.ro, până la data de 15 septembrie 2015, completând (în format editabil, respectiv într-un un document word) următoarele secţiuni:

 

1. Nume şi Prenume
2. Denumire organizaţie
3. Aspect/text Ghidul Solicitantului draft pentru care se propune modificarea
4. Modificarea propusă
5. Justificare propunere modificare

Ministerul Fondurilor Europene - Unitatea de Comunicare
Tel: 0372 838 757
E-mail: presa.mfe@fonduri-ue.ro

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a lansat spre consultare Ghidului solicitantului pentru accesarea fondurilor europene prin POCA 2014-2020

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Autoritatea de Management a Programului Operațional Capacitate Administrativă (AM PO CA), lansează, spre consultare publică, propunerea de Ghid al solicitantului împreună cu anexele acestuia.

Deși ghidul este particularizat pentru OS 1.1, acesta are o structură cadru pe care o veți regăsi și pentru celelalte cereri de proiecte pe care AM le va lansa în cadrul PO CA 2014 – 2020, diferența fiind dată de prezența Anexei 1 – Fișa de proiect.

În acest context, părțile interesate sunt invitate să se implice în procesul de consultare a ghidului, iar opiniile și contribuțiile la îmbunătățirea acestui document sunt așteptate, până la data de 16 martie 2015, pe adresa de e-mail: helpdesk.poca@podca.ro.

Pentru vizualizarea documentelor consultați lista de mai jos:

A fost publicat spre consultare Ghidul unic al solicitantului pentru PO Competitivitate, Axa Prioritară 1

Autoritatea de Management pentru POSCCE a publicat, spre consultare, Ghidul unic al solicitantului (Secțiunile A-G), în cadrul Programului Operațional Competitivitate (2014-2020) – Axa prioritară 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor. Data limită pentru consultare: 17 martie 2015.

Documentele publicate:

Ghid unic Secțiuni A-E

Ghid solicitant Secțiunea F Infrastructuri publice

Ghid solicitant Secțiunea G KTP

Anexe Ghid unic

MADR a publicat versiunile consultative ale Ghidului Solicitantului pentru submăsurile 4.1, 6.1, 19.1

MADR a publicat versiunile consultative ale Ghidului Solicitantului pentru submăsurile 4.1 (Investiții în exploatații agricole) și 6.1 (Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri) prin care sunt stabilite condițiile și criteriile accesării fondurilor europene acordate prin PNDR 2014 – 2020 pentru activitățile prevazute în aceste forme de finanțare. Totodată a mai fost publicat și Ghidul Solicitantului pentru Măsura 19 - submăsura 19.1 (Sprijin pregătitor pentru elaborarea strategiilor pentru dezvoltare locală).

 Documentele publicate pot fi consultate aici:

Ghidul Solicitantului pentru submăsura 4.1 - Investiții în exploatații agricole - varianta consultativă 

Ghidul Solicitantului pentru submăsura 6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri - varianta consultativă

Ghidul Solicitantului pentru Măsura 19 - submăsura 19.1 - Sprijin pregătitor pentru elaborarea strategiilor pentru dezvoltare locală - varianta consultativă

Sursa: www.apdrp.ro

Cadru Național de Implementare PNDR(versiune ianuarie 2015)

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a publicat, spre consultare, HG Cadru Național de Implementare (versiune ianuarie 2015).

Obiectul prezentei hotărâri îl constituie stabilirea cadrului general pentru aplicarea procedurilor de evaluare, selecție, contractare, achiziții, plată, control și monitorizare, aferente proiectelor cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și de la bugetul de stat, prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020 (PNDR 2014 - 2020), pe întreaga perioadă de implementare a programului, în regiunile eligibile în cadrul Obiectivului de convergență.

Prin PNDR 2014 - 2020 se finanțează scheme de ajutor de stat și de minimis, conform fișelor măsurilor, ale căror prevederi vor fi instituite prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale sau decizie a Comisiei Europene, după caz.

Documentul aflat în consultare poate fi vizualizat aici:

http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-2020/HG-Cadru-National-de-Implementare.pdf

 

 

Cadru strategic comun 2014 -2020

Cadrul Strategic Comun transpune obiectivele și țintele strategiei Uniunii europene pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabila incluziunii in actiuni cheie pentru Fondul European de Dezvoltare Regională,  Fondul Social European, Fondul de Coeziune, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și Fondul European pentru afaceri Maritime și Pescuit. Autoritățile naționale și regionale vor utiliza respectivul cadruca bază pentru elaborarea ”acordurilor de parteneriat” cu comisia.

Acordul de parteneriat 2014 – 2020

Acordul de parteneriat stabileşte priorităţi de finanţare pentru perioada 2014-2020, respectiv competitivitatea, oamenii şi societatea, infrastructura, resursele, administraţia şi guvernarea.

Alocările propuse sunt: de 9,5 miliarde euro pentru Programul Operaţional privind Infrastructura Mare, 6,6 miliarde euro pentru Programul Operaţional Regional, 4,2 miliarde euro pentru Programul Operaţional Capital Uman, 553 milioane euro pentru Programul Operaţional Capacitate Administrativă, 1,2 miliarde euro pentru Programul Operaţional Competitivitate, 265 milioane euro pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică, 452 milioane euro pentru programe de cooperare transfrontalieră, 8 miliarde euro pentru Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală.

Strategia pentru dezvoltare durabila a României – Orizonturi 2013-2020-2030

Guvernul României, a dezbătut şi aprobat in data de 12 noiembrie 2008, Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă la orizontul anilor 2013–2020–2030.

Strategia stabileşte obiective concrete pentru trecerea, într-un interval de timp rezonabil şi realist, la un nou model de dezvoltare propriu Uniunii Europene şi larg împărtăşit pe plan mondial – cel al dezvoltării durabile, orientat spre îmbunătăţirea continuă a vieţii oamenilor şi a relaţiilor dintre ei în armonie cu mediul natural.

Elaborarea Strategiei este rezultatul obligaţiei asumate de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene conform obiectivelor convenite la nivel comunitar, în special cele statuate în Tratatul de aderare, în Strategia Lisabona pentru creştere şi locuri de muncă şi în Strategia reînnoită a UE pentru Dezvoltare Durabilă din 2006.

În urma dezbaterii proiectului la nivel naţional şi regional, cu implicarea activă a factorilor interesaţi şi cu sprijinul conceptual al Academiei Române, Strategia propune o viziune a dezvoltării României în perspectiva următoarelor două decenii, cu obiective care transced dur ciclurilor electorale şi preferinţele politice conjuncturale:

• Orizont 2013:

Încorporarea organică a principiilor şi practicilor dezvoltării durabile în ansamblul programelor şi politicilor publice ale României;

• Orizont 2020:

Atingerea nivelului mediu actual al ţărilor Uniunii Europene la principalii indicatori ai dezvoltării durabile;

• Orizont 2030:

Apropierea semnificativă a României de nivelul mediu din acel an al ţărilor UE.

Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României

Strategia Națională pentru Competitivitate 2014 – 2020

Strategia Națională pentru Competitivitate  reprezinta un document strategic in responsabilitatea Ministerului Economiei, vizeaza promovarea competitivității economice și a dezvoltării locale. 

Programul Național de Reformă

Prin Programul Național de Reformă, in corelare cu obiectivele Strategiei Europa 2020, România și-a stabilit prioritățile si obiectivele proprii care fixează cadrul si direcțiile de dezvoltare economică sustenabila. PNR conține obiectivele naționale corelate cu cele stabilite la nivel european si indica ce masuri vor fi luate, când, de către cine si cu ce implicații bugetare.

Programul Național de Reformă
Anexa PNR 2011-2013

 
 
Abonaţi-vă la newsletterul ADDJB
TRIMITERE
 
Luciana Gliga
director executiv
luciana.gliga@addjb.ro
 
Imelda Toaso
director adjunct
imelda.toaso@addjb.ro
 
Bianca Seitz
secretariat
bianca.seitz@addjb.ro
 
Ana Maria Bădic
financiar
ana-maria.badic@addjb.ro
 
Iuliana Chirițescu
agent de dezvoltare
iuliana.chiritescu@addjb.ro
 
Cristina Mircea
agent de dezvoltare
cristina.mircea@addjb.ro
 
Magda Dinu
agent de dezvoltare
magda.dinu@addjb.ro
 
Daniel Postu
agent de dezvoltare
daniel.postu@addjb.ro
 
Mariana Stan
agent de dezvoltare
mariana.stan@addjb.ro
 
ECHIPA ADDJB
 
VIZIUNE, STRATEGIE, ACŢIUNE
Misiunea noastră este de a sprijini dezvoltarea locală şi regională prin aplicarea principiilor dezvoltării durabile.
DESPRE NOI
Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov (ADDJB) a luat fiinţă în luna aprilie a anului 2006, la iniţiativa Consiliului Judeţean Braşov. Asociaţie intercomunitară, Agenţia este o entitate juridică de drept privat ce are ca membri unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Brasov. Agenţia are în prezent 54 de membri dintre care 35 sunt membri fondatori.
NOUTĂȚI
 
15.06.2017
 
15.06.2017
 
12.05.2017
CONTACT
Str. M. Kogalniceanu nr.23, Bl. C7, Cam. 101
500090 Brașov
jud. Brașov

România
+4 02.68/47.05.05
+4 02.68/47.05.06
Fax: +4 02.68/47.05.04
www.addjb.ro
www.dezvoltare-durabila.ro


contact@addjb.ro
© 2014 - Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov
creat de Professional People
HOME Despre NoiMembriProiecteNoutățiContact