HOME Interes PublicMembriProiecteNoutățiContact
 
Detalii
 
< Surse de finantare pentru luna FEBRUARIE 2017
21.02.2017 12:48 Vârstă: 1 year

POCA 2014-2020 - A FOST LANSATA CEREREA DE PROIECTE nr. CP 2/2017


Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă

 

A LANSAT, JOI 9 FEBRUARIE 2017 

CEREREA DE PROIECTE nr. CP 2/2017

„Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”

în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

CEREREA DE PROIECTE se regăsește în sistemul informatic MySMIS, astfel:

= Cod apel: POCA/111/1/1/Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP

= Titlu: CP 2/2017 – Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative

Proiectele vor fi depuse în cadrul  Axei prioritare 1 – Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Obiectiv Specific 1.1Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP.

Proiectele finanțate în cadrul acestei cereri de proiecte vor contribui la atingerea rezultatelor de program: Capacitate crescută a ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern; Propuneri alternative la politicile publice venite din partea ONG-urilor, acceptate.

Pentru proiectele ce urmează a fi depuse în cadrul acestei cereri de proiecte este alocată o sumă de : 35.000.000,00 lei.

= Valoare minimă eligibilă aferentă unui proiect:    250.000,00 lei

= Valoare maximă eligibilă aferentă unui proiect: 1.000.000,00 lei

În acest context, părțile interesate sunt invitate să depună cererile de finanțare, până la data de 30 martie 2017, ora 17.00.

Pentru vizualizarea documentelor aferente acestei cereri de proiecte, vă adresăm rugămintea de a accesa lista de mai jos:

Ghidul solicitantului CP2/2017Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative, împreună cu anexele acestuia:

= Anexa nr. 1 – Cererea de finanțare;

* Cererea de finantare sectiunea 24;

* Cererea de finantare anexe;

= Anexa nr. 2 – Lista de verificare a conformității administrative și a eligibilității;

= Anexa nr. 3 – Grila de evaluare tehnică și financiară;

= Anexa nr. 4 – Documente pentru contractare:

* Grafice estimative;

* Alte formulare si acordul de parteneriat.

Mai multe informații puteți solicita la adresa de e-mail amdca@poca.ro.

 

SURSA: www.poca.ro


 
VIZIUNE, STRATEGIE, ACŢIUNE
Misiunea noastră este de a sprijini dezvoltarea locală şi regională prin aplicarea principiilor dezvoltării durabile.
DESPRE NOI
Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov (ADDJB) a luat fiinţă în luna aprilie a anului 2006, la iniţiativa Consiliului Judeţean Braşov. Asociaţie intercomunitară, Agenţia este o entitate juridică de drept privat ce are ca membri unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Brasov. Agenţia are în prezent 54 de membri dintre care 35 sunt membri fondatori.
NOUTĂȚI
 
23.05.2018
 
21.05.2018
 
15.05.2018
CONTACT
Casa Baiulescu (mansarda) Bulevardul Eroilor nr. 33
500036 Brașov
jud. Brașov

România
+4 02.68/47.05.05
+4 02.68/47.05.06
Fax: +4 02.68/47.05.04
www.addjb.ro
www.dezvoltare-durabila.ro


contact@addjb.ro
© 2014 - Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov
creat de Professional People
HOME Interes PublicMembriProiecteNoutățiContact