HOME Interes PublicMembriProiecteNoutățiContact
 
Detalii
 
< POCA 2014-2020 - A FOST LANSATA CEREREA DE PROIECTE nr. CP 2/2017
21.02.2017 12:55 Vârstă: 1 year

POCA 2014-2020 - A FOST LANSATA CEREREA DE PROIECTE nr. CP 4/2017


Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă

 

 A LANSAT, MARTI 7 FEBRUARIE

 

CEREREA DE PROIECTE nr. CP 4/2017

„Sprijinirea autorităților și instituțiilor publice locale, atât din regiunile mai dezvoltate, cât și din regiunile mai puțin dezvoltate, să introducă managementul calității în concordanță cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020”

în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

 

CEREREA DE PROIECTE se regăsește în sistemul informatic MySMIS, astfel:

 Pentru regiunea mai dezvoltată:

= Cod apel: POCA/115/2/1/Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP 

= Titlu: CP4/2017 – Sprijinirea autorităților și instituțiilor publice locale din regiunea mai dezvoltată să introducă managementul calității în concordanță cu Planul de Acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității

Pentru regiunile mai puțin dezvoltate:

= Cod apel: POCA/118/2/1/Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP

= Titlu: CP4/2017 – Sprijinirea autorităților și instituțiilor publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate să introducă managementul calității în concordanță cu Planul de Acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității

Proiectele vor fi depuse în cadrul  Axei prioritare 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparente, Obiectiv Specific 2.1Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

Proiectele finanțate în cadrul acestei cereri de proiecte vor contribui la atingerea rezultatelor de program: Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală, precum și cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de aceste proiecte.

Pentru proiectele ce urmează a fi depuse în cadrul acestei cereri de proiecte sunt alocate următoarele sume: 3.600.000 lei, pentru regiunea mai dezvoltată (București-Ilfov); 67.300.000 lei, pentru regiunile mai puțin dezvoltate (Nord Est, Sud Est, mai puțin zona vizată de Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (SIDDDD), care are o alocare distinctă, Sud, Sud Vest, Vest, Nord Vest, Centru); 1.050.000 lei, pentru zona vizată de SIDDDD.

Bugetul eligibil per proiect este diferențiat în funcție de tipul unității administrativ – teritoriale, respectiv:

– pentru unități administrativ-teritoriale – orașe organizate ca municipii și subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiilor – sectoarele municipiului București:

  • valoare minimă eligibilă aferentă unui proiect: 250.000,00 lei
  • valoare maximă eligibilă aferentă unui proiect: 425.000,00 lei

–  pentru unități administrativ-teritoriale – județe:

  • valoare minimă eligibilă aferentă unui proiect: 250.000,00 lei
  • valoare maximă eligibilă aferentă unui proiect: 625.000,00 lei

În acest context, părțile interesate sunt invitate să depună cererile de finanțare, până la data de 24 martie 2017, ora 14.00:

Pentru vizualizarea documentelor aferente acestei cereri de proiecte, vă adresăm rugămintea de a accesa lista de mai jos:

Ghidul solicitantului CP4/2017Sprijinirea autorităților și instituțiilor publice locale, atât din regiunile mai dezvoltate, cât și din regiunile mai puțin dezvoltate, să introducă managementul calității în concordanță cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020, împreună cu anexele acestuia:

= Anexa nr. 1 – Cererea de finanțare;

* Cererea de finantare sectiunea 24;

* Cererea de finantare anexe;

= Anexa nr. 2 – Lista de verificare a conformității administrative și a eligibilității;

= Anexa nr. 3 – Grila de evaluare tehnică și financiară;

= Anexa nr. 4 – Documente pentru contractare:

* Grafice estimative;

* Alte formulare si acordul de parteneriat.

Mai multe informații puteți solicita la adresa de e-mail amdca@poca.ro.

 

SURSA: www.poca.ro


 
VIZIUNE, STRATEGIE, ACŢIUNE
Misiunea noastră este de a sprijini dezvoltarea locală şi regională prin aplicarea principiilor dezvoltării durabile.
DESPRE NOI
Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov (ADDJB) a luat fiinţă în luna aprilie a anului 2006, la iniţiativa Consiliului Judeţean Braşov. Asociaţie intercomunitară, Agenţia este o entitate juridică de drept privat ce are ca membri unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Brasov. Agenţia are în prezent 54 de membri dintre care 35 sunt membri fondatori.
NOUTĂȚI
 
23.05.2018
 
21.05.2018
 
15.05.2018
CONTACT
Casa Baiulescu (mansarda) Bulevardul Eroilor nr. 33
500036 Brașov
jud. Brașov

România
+4 02.68/47.05.05
+4 02.68/47.05.06
Fax: +4 02.68/47.05.04
www.addjb.ro
www.dezvoltare-durabila.ro


contact@addjb.ro
© 2014 - Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov
creat de Professional People
HOME Interes PublicMembriProiecteNoutățiContact