HOME Interes PublicMembriProiecteNoutățiContact
 
Detalii
 
<  Lansare în consultare publică Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale a POR 2014-2020 - UPU
15.06.2017 13:23 Vârstă: 1 year

Anunt


Anunț

 

Asociația Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov în calitate de partener în cadrul proiectului „Muncă, Asumare, Legalitate pentru Integrare și Nediscriminare (MALIN)” finanțat în cadrul POCU/4/1/Reducerea numărului de comunității marginalizate în care există populație aparținând minorității roma (acele comunități în care populația aparținând minorității roma reprezintă minim 10% din totalul populației la nivelul comunității) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate recruteză experți pentru următoarele poziții:

1)     Expert animare (part time – 4 ore/zi)

Rolul expertului animare:

- mobilizarea membrilor comunității rome din cartierul Mălin, Mun. Codlea  de a desfășura activitați în baza unor procese planificate, conform principiului de împuternicire și care să conducă către asumarea responsabilităților de către aceștia, autonomie decizională și acțiune comunitară;;

- încurajarea cooperării între membrii comunității;

- contribuie la rezolvarea conflictelor dintre persoane și/sau grupuri;

- organizarea întâlnirilor între actorii sociali și membrii comunității Mălin;

- sprijinină soluționarea problemelor de comunicare, organizare comunitară și soluționarea problemelor comunității.

Cerințe pentru ocuparea postului:

- educație solicitată  -  studii superioare de lungă durată (5 ani);

- experiență solicitată -  participare în proiecte de dezvoltare comunitară - 1 an;

- competențe solicitate (abilități, calități și aptitudini) - asertivitate, comunicare, rezistență la stres, coordonare și evaluare.

Perioadă contractare: 3 luni

2)     Responsabil organizare evenimente (part time – 4 ore/zi)

Rolul responsabilului organiare evenimente:

- organizarea și coordonarea a două evenimente ample de combatere a discriminarii adresate intregii comunități din Mun. Codlea care  vor include mai multe tipuri de activitati care se vor derula pe perioada unui weekend, timp de doi ani consecutiv, in preajma zilei de 8 aprilie – Ziua internationala a Romilor;  

- elaborarea planificării strategice și a desfășurătorului de evenimente;

- soluționarea necesităților tehnice ale derulării evenimentului, conceperea si gestionarea serviciile auxiliare (preluare video, audio etc.);

- realizarea evaluării post eveniment;

- negocierea contractelor cu partenerii corporate. 

Cerințe pentru ocuparea postului:

- educație solicitată  -  studii superioare de lungă durată (5 ani);

- experiență solicitată -  experiență în organizarea de evenimente  de minim 1 an;

- competențe solicitate (abilități, calități și aptitudini) - cunoaștere limbii engleze nivel mediu, a doua limbă straină reprezentând un avantaj; abilitați de comunicare si negociere, proactivitate, orientare spre client,  respectarea termenele limită.

Perioadă contractare: 10 luni

3)     Expert realizare film (part time – 4 ore/zi)

Rolul expertului realizare film:

- se ocupă cu cercetarea, investigarea, interpretarea și comunicarea informațiilor care vor constitui mesajul unui film gen reportaj de sensibilizare, film cu o durată de 15-30 minute ce are ca protagoniști „actori” localnici din comunitatea marginalizată Mălin.

 

Cerințe pentru ocuparea postului:

- educație solicitată  -  studii superioare de lungă durată – 5 ani;

- experiență solicitată -  minim 1 an;

- competențe solicitate (abilități, calități și aptitudini) –cunoașterea unui editor de text pe calculator, operarea cu baze de date, utiliarea programului Power POINT. 

Perioadă contractare: 3 luni

4)     Expert filmare si montaj (part time – 4 ore/zi)

Rolul expetului filmare și montaj:

- înregistrarea și editarea imaginilor și a sunetului pentru realizare unui film cu o durată de 15-30 min. privind combaterea discriminării. 

Cerințe pentru ocuparea postului:

- educație solicitată  -  studii medii;

- experiență solicitată -  minim 2 ani;

- competențe solicitate (abilități, calități și aptitudini) – cunoașterea unui editor de text pe calculator, utilizarea programului POWER POINT, cunostințe și deprinderi de navigare pe Internet, cunoașterea mediului mass-media, aptitudini de comunicare.

Perioadă contractare: 3 luni

Cei intereați sunt rugați să depună următoarele documente care să justifice îndeplinirea cerințelor menționate:

  • CV actualizat, semnat și datat pe fiecare pagină;
  • Documente suport (diplomă, atestate, acreditări, certificări) din care să rezulte pregatirea și competențele/calificările profesionale;
  • Documente care atestă experiența specifică (recomandări, adeverințe, contract de muncă, contract de colaborare, fișe de post) din care să reiasă experiența.

Documentele solicitate se pot depune (scanate) la adresa de e-mail relatiipublice@addjb.ro  până la data de 20 iunie 2017.  


 
VIZIUNE, STRATEGIE, ACŢIUNE
Misiunea noastră este de a sprijini dezvoltarea locală şi regională prin aplicarea principiilor dezvoltării durabile.
DESPRE NOI
Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov (ADDJB) a luat fiinţă în luna aprilie a anului 2006, la iniţiativa Consiliului Judeţean Braşov. Asociaţie intercomunitară, Agenţia este o entitate juridică de drept privat ce are ca membri unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Brasov. Agenţia are în prezent 54 de membri dintre care 35 sunt membri fondatori.
NOUTĂȚI
 
20.06.2018
 
11.06.2018
 
08.06.2018
CONTACT
Casa Baiulescu (mansarda) Bulevardul Eroilor nr. 33
500036 Brașov
jud. Brașov

România
+4 02.68/47.05.05
+4 02.68/47.05.06
Fax: +4 02.68/47.05.04
www.addjb.ro
www.dezvoltare-durabila.ro


contact@addjb.ro
© 2014 - Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov
creat de Professional People
HOME Interes PublicMembriProiecteNoutățiContact