HOME Interes PublicMembriProiecteNoutățiContact
 
Detalii
 
< Zilele Cristianului, 2-3 septembrie 2017
25.08.2017 10:46 Vârstă: 1 year

În data de 24 august 2017 a fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul Muncă, Asumare, Legalitate pentru Integrare și Nediscriminare - MALIN


Agenția de Dezvoltare Durabilă a județului Brașov împreună cu Primaria Municipilui Codlea în calitate de lider de proiect și cu Universitatea Spiru Haret, SC Redis Consult SRL Râșnov, Liceul Teoretic Ioan Pascu Codlea și Asociația Îngrijiri Acasă, în calitate de parteneri, va derula pe o perioadă de 36 de luni proiectul Muncă, Asumare, Legalitate pentru Integrare și Nediscriminare (MALIN), finanțat prin POCU, Axa Prioritară - Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Operaţiunea Reducerea numărului de comunităţii marginalizate în care există populaţie aparţinând minorităţii roma aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate - Schema de ajutor de stat Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunităţile marginalizate în care există populaţie aparţinând minorităţii rome.

 Proiectul își propune creșterea calității vietii pentru 556 de cetățeni care trăiesc in comunitatea marginalizată din cartierul Mălin, municipiul Codlea, prin reducerea numărului de persoane de etnie romă aflate in risc de sărăcie și excluziune socială.

Pe parcursul celor 36 de luni, vor fi implementate activități complexe, complementare, care să conducă la atingerea obiectivului propus:

 -  Asistență juridică pentru reglementări acte;

- Sprijin pentru accesul și menținerea pe piața muncii;

- Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont propriu;

- Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație;

- Sprijinirea furnizării de servicii sociale și dezvoltarea serviciilor medicale;

- Îmbunătățirea condițiilor de locuit;

- Intervenții în domeniul combaterii discriminării și promovării multiculturalismului.

Anterior elaborării propunerii de proiect, ADDJB a realizat o analiză la nivelul comunității, pe baza datelor dintr-un recesământ pus la dispoziție de către Primăria Municipiului Codlea, pe baza interviurilor semistructurate și a observației participative realizate de echipa agenției. Analiza a stat la baza elaborării activităților din cadrul propunerii de proiect. Totodată, ADDJB a avut rol de coordonator în scrierea și încărcarea propunerii de proiect în sistemul MySMIS.

 Pe parcursul celor 36 de luni de implementare, ADDJB va fi responsabil de activitatea de combatere a discriminării și promovare a multiculturalismului prin realizarea unei campanii de combatere a discriminării ce va include sesiuni cu elevi și cadre didactice din școlile din localitate, întâlniri cu angajații companiilor din localitate, sesiuni/evenimente pentru comunitate în ansamblu.

 

De asemenea, ADDJB va stimula participarea la soluționarea problemelor comunității. Comunitatea din Mălin împreună cu factori interesați - instituții publice, agenți economici - vor fi mobilizați să creeze un parteneriat care să își propună rezolvarea unei probleme a comunitătii, de genul amenajarea unui spatiu de recreere pentru copii (nevoie identificată în cadrul întâlnirilor cu comunitatea pentru realizarea analizei preliminare). Aceasta inițiativa va fi promovată la nivelul comunității în scopul îmbunătățirii calității vieții locuitorilor prin implicarea în identificarea, atragerea și administrarea resurselor locale deopotrivă a structurilor locale și a societății civile.


 
VIZIUNE, STRATEGIE, ACŢIUNE
Misiunea noastră este de a sprijini dezvoltarea locală şi regională prin aplicarea principiilor dezvoltării durabile.
DESPRE NOI
Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov (ADDJB) a luat fiinţă în luna aprilie a anului 2006, la iniţiativa Consiliului Judeţean Braşov. Asociaţie intercomunitară, Agenţia este o entitate juridică de drept privat ce are ca membri unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Brasov. Agenţia are în prezent 54 de membri dintre care 35 sunt membri fondatori.
NOUTĂȚI
 
18.10.2018
 
12.10.2018
 
05.10.2018
CONTACT
Casa Baiulescu (mansarda) Bulevardul Eroilor nr. 33
500036 Brașov
jud. Brașov

România
+4 02.68/47.05.05
+4 02.68/47.05.06
Fax: +4 02.68/47.05.04
www.addjb.ro
www.dezvoltare-durabila.ro


contact@addjb.ro
© 2014 - Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov
creat de Professional People
HOME Interes PublicMembriProiecteNoutățiContact