HOME Interes PublicMembriProiecteNoutățiContact
 
Detalii
 
< Ghidul solicitantului pentru Iluminat public- Consultare
13.12.2017 15:53 Vârstă: 312 days

Ghidul solicitantului pentru Incubatoare de afaceri


AM POR a lansat, în data de04.12.2017, apelurile de proiecte POR/165/2(2.1.B ITI – Incubatoare de afaceri – ITI Delta Dunării) aferente Axei prioritare 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Priorității de investiţii 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Perioada de depunere 05.02.2018 – 07.05.2018

Investițiile finanțabile vizează crearea incubatoarelor de afaceri sectoriale, prin construirea spațiilor aferente și dotarea acestora cu active corporale și necorporale, precum și dezvoltarea serviciilor prestate în cadrul acestora.

Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 200.000 euro și maximum 7 milioane euro.

Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt:

-          Autoritate a administrației publice locale- unități administrativ-teritoriale din mediul urban sau rural: Judeţele, Municipiile, Oraşele, Comunele

-          Instituţie sau consorţiu de instituţii de învăţământ superior acreditate (universităţi, institute, academii de studii)

-          Institute, centre şi staţiuni de cercetare-dezvoltare

-          Camere de comerţ

-          Societate (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale), societate cooperativă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei);

-          Asociații și fundații constituite în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare

-          Patronate sau sindicate înregistrate conform Legii dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

-          Parteneriatele dintre fondatorii incubatorului de afaceri.

Acest apel de proiecte este unul competitiv, cu depunere la termen.

Proiectele care obțin mai puțin de 50 de puncte sunt respinse.

www.fonduri-structurale.ro/stiri/19481/por-au-fost-lansate-apelurile-de-proiecte-aferente-prioritatii-de-investitii-2-1-b-incubatoare-de-afaceri


 
VIZIUNE, STRATEGIE, ACŢIUNE
Misiunea noastră este de a sprijini dezvoltarea locală şi regională prin aplicarea principiilor dezvoltării durabile.
DESPRE NOI
Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov (ADDJB) a luat fiinţă în luna aprilie a anului 2006, la iniţiativa Consiliului Judeţean Braşov. Asociaţie intercomunitară, Agenţia este o entitate juridică de drept privat ce are ca membri unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Brasov. Agenţia are în prezent 54 de membri dintre care 35 sunt membri fondatori.
NOUTĂȚI
 
18.10.2018
 
12.10.2018
 
05.10.2018
CONTACT
Casa Baiulescu (mansarda) Bulevardul Eroilor nr. 33
500036 Brașov
jud. Brașov

România
+4 02.68/47.05.05
+4 02.68/47.05.06
Fax: +4 02.68/47.05.04
www.addjb.ro
www.dezvoltare-durabila.ro


contact@addjb.ro
© 2014 - Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov
creat de Professional People
HOME Interes PublicMembriProiecteNoutățiContact