HOME Interes PublicMembriProiecteNoutățiContact
 
Detalii
 
< Expoziţie de Fotografie: Andrei Burcea - Kurdistan
18.01.2018 15:06 Vârstă: 329 days

În data de 12 ianuarie 2018 a fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul “PROmotorii FIrmei Tale (PROFIT) pentru Regiunea Centru”


Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov în calitate de lider de proiect, împreună cu Universitatea Spiru Haret – Partener, va derula pe o perioadă de 36 de luni proiectul  “PROmotorii FIrmei Tale (PROFIT) pentru Regiunea Centru”, finanțat prin POCU/82/3/7/Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană – România Start Up Plus. 

 

Proiectul își propune dezvoltarea competențelor antreprenoriale și crearea de noi afaceri în regiunea Centru (județele Brașov, Sibiu, Mureș, Covasna, Harghita și Alba), Sunt prevăzute activități integrate pentru inițierea și dezvoltarea de afaceri în diferite domenii non-agricole, în mediul urban. 336 de persoane vor beneficia de programe de formare profesională în domeniul antreprenoriatului și 36 vor primi granturi în valoare de maxim 35.000 euro pentru implementarea planurilor de afaceri pe care le propun.

Pe parcursul celor 36 de luni, vor avea loc activități complexe, complementare care vor conduce la atingerea obiectivelor propuse:

- derularea unui program de formare antreprenorială pentru 336 de persoane din Regiunea Centru care intenționează să înființeze o afacere non-agricolă în mediul urban;

-  selectarea a 36 de idei de afaceri, care vor fi subvenționate cu maxim 35.000 euro/afacere;

-  oferirea de sprijin pentru înființarea celor 36 de întreprinderi;

-  derularea de stagii de practică în domeniul afacerilor selectate pentru cele 36 de persoane;

-  oferirea de servicii de consiliere/consultanță/mentorat pentru implementarea celor 36 de planuri de afaceri selectate;

-   monitorizarea funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate pentru o perioadă de 12 luni de la înființare;

-  crearea unui centru de resurse necesare pentru susținerea antreprenoriatului în Regiunea Centru prin asistență de specialitate și furnizarea de resurse informaționale în vederea sprijinirii funcționării întreprinderilor nou create;

-   derularea unei campanii de conștientizare și sensibilizare pentru creșterea gradului de responsabilizare socială și promovarea incluziunii active și implicit creșterea ocupării, încurajarea antreprenoriatului;

-   realizarea unui studiu de analiză în domeniul antreprenorial, bune practici și măsuri de susținere, ca document de susținere/ analiză a mediului antreprenorial și dezvoltare a antreprenoriatului în regiunea Centru.

Finanțarea planurilor de afaceri în cadrul proiectului “PROmotorii FIrmei Tale (PROFIT) pentru Regiunea Centru” va avea ca rezultat crearea a minim 72 de locuri de muncă (cel puțin 2 pentru fiecare afacere inițiată și dezvoltată) în etapa de implementare a planurilor de afaceri și menținerea lor pentru o perioadă de minim 6 luni. Totodată, vor fi încurajate afacerile care propun măsuri de implementare a unor soluții TIC în procesul de producție/ furnizare de bunuri, prestare de servicii și/sau execuție de lucrări.


 
VIZIUNE, STRATEGIE, ACŢIUNE
Misiunea noastră este de a sprijini dezvoltarea locală şi regională prin aplicarea principiilor dezvoltării durabile.
DESPRE NOI
Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov (ADDJB) a luat fiinţă în luna aprilie a anului 2006, la iniţiativa Consiliului Judeţean Braşov. Asociaţie intercomunitară, Agenţia este o entitate juridică de drept privat ce are ca membri unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Brasov. Agenţia are în prezent 54 de membri dintre care 35 sunt membri fondatori.
NOUTĂȚI
 
11.12.2018
 
05.12.2018
 
26.11.2018
CONTACT
Casa Baiulescu (mansarda) Bulevardul Eroilor nr. 33
500036 Brașov
jud. Brașov

România
+4 02.68/47.05.05
+4 02.68/47.05.06
Fax: +4 02.68/47.05.04
www.addjb.ro
www.dezvoltare-durabila.ro


contact@addjb.ro
© 2014 - Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov
creat de Professional People
HOME Interes PublicMembriProiecteNoutățiContact