HOME Interes PublicMembriProiecteNoutățiContact
 
Detalii
 
< Buletin de date și informații statistice
09.04.2020 13:21 Vârstă: 50 days

SCHEMA DE GRANTURI MICI - ACCES LA FINANȚARE 2020


În data de 7 Aprilie 2020 a fost lansată schema de granturi mici Acces la finanțare-2020!

Programul Dezvoltare locală pune la dispoziția autorităților publice locale granturi (min. 5.000 de euro – max. 40.000 de euro) ce vor finanța documentații tehnice necesare investițiilor comunitare care pot consta în construirea/ extinderea/ reabilitarea/ modernizarea:
- infrastructurii sociale (proiecte ce vizează infrastructura pentru servicii sociale, pentru educație, sănătate, ocuparea forței de muncă)
- infrastructurii destinate alimentării cu apă (proiecte ce vizează asigurarea alimentării cu apă a unităților care furnizează servicii sociale)
- infrastructurii de canalizare (proiecte ce vizează evacuarea apelor uzate pentru unitățile care furnizează servicii sociale)
- drumurilor, podurilor și podețelor (proiecte ce vizează drumuri de interes județean, drumuri de interes local, poduri și podețe ce facilitează grupurilor defavorizate accesul la servicii sociale)
- locuințelor (proiecte ce vizează locuințe sociale).
Suma totală alocată: 815.152 de euro
• Termenul limită de depunere a proiectelor este 24 iunie 2020
• Documentația de apel o găsiți la: https://dezvoltare-locala.frds.ro/apelul-acces-la-finantare/


 
VIZIUNE, STRATEGIE, ACŢIUNE
Misiunea noastră este de a sprijini dezvoltarea locală şi regională prin aplicarea principiilor dezvoltării durabile.
DESPRE NOI
Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov (ADDJB) a luat fiinţă în luna aprilie a anului 2006, la iniţiativa Consiliului Judeţean Braşov. Asociaţie intercomunitară, Agenţia este o entitate juridică de drept privat ce are ca membri unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Brasov. Agenţia are în prezent 54 de membri dintre care 35 sunt membri fondatori.
NOUTĂȚI
 
20.05.2020
 
20.05.2020
 
30.04.2020
CONTACT
Casa Baiulescu (mansarda) Bulevardul Eroilor nr. 33
500036 Brașov
jud. Brașov

România
+4 02.68/47.05.05
+4 02.68/47.05.06
Fax: +4 02.68/47.05.04
www.addjb.ro
www.dezvoltare-durabila.ro


contact@addjb.ro
© 2014 - Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov
creat de Professional People
HOME Interes PublicMembriProiecteNoutățiContact