HOME Interes PublicMembriProiecteNoutățiContact
 
Creşterea capacităţii de integrare pe piaţa muncii a studenţilor şi absolvenţilor prin consiliere şi plasamente practice

Grup de studenți în vizită de studiu la Linde Gas

Grup de studenți în vizită de studiu la Magistrala 5 Metrou București

Grup de studenți în vizită de studiu la Magistrala 5 Metrou București

Grup de studenți în vizită de studiu la Ductil Buzău

Grup de studenți în vizită de studiu la Arcelor Mittal Galați

Grup de studenți în vizită de studiu la Oil Terminal Constanța

Grup de studenți în vizită de studiu la pensiuni turistice din Maramureș

Grup de studenți în vizită de studiu la pensiuni turistice din Maramureș

Grup de studenți în vizită de studiu la pensiuni turistice din Maramureș

 

Descrierea proiectului

Numărul de referinţă: POSDRU 160/2.1/S/133020

Sursa de finanțare: Fondul Social European, Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa prioritară 2 “Corelarea învățarii pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul major de intervenție “ Tranziția de la școală la viața activă”

Bugetul proiectului: 12.413.092,00 lei - valoarea totală eligibilă a proiectului/ contribuție solicitant: 248.261,84 lei, din care contribuția ADDJB: 24.398,64 lei.

Perioada de implementare: 9 aprilie 2014 - 8 decembrie 2015

Solicitant: Mișcarea Română pentru Calitate (MRC), Craiova

Parteneri:

- Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov
- Universitatea Transilvania Brașov
- Universitatea din Craiova
- Universitatea din Pitești
- Universitatea din Bacău
- AMADEU Association, Viena
- MAC-Team aisbl, Bruxelles

Obiectivele proiectului / activități principale:

Obiectivul general: consolidarea unui cadru performant de susținere a studenților în scopul îmbunătăţirii tranziției de la școală la viața activă, prin consiliere și organizarea de stagii de practică în companii, inclusiv prin cooperare trans-națională.

Obiective specifice:

Consilierea şi orientarea în carieră a unui număr de 5.300 de studenți. Creşterea capacităţii de ocupare a absolvenţilor pe baza valorificării, prin consiliere, a bunelor practici identificate în cadrul stagiilor de practică şi din alte proiecte similare. Consilierea în carieră este un suport binevenit pentru realizarea planurilor personale în privinţa profesiei, într-un mod realist şi adaptat pentru cerinţele pieţei muncii. În cadrul acestui proiect se propune asistarea studenţilor implicaţi prin oferirea unor activităţi specifice ce vizează ajustarea scopurilor de carieră la caracteristicile personale şi la oferta educaţională şi ocupaţională aflată în permanentă dezvoltare.

Organizarea de stagii de practică în companii din UE pentru 200 studenţi.

Organizarea de stagii de practică în companii din România pentru 160 studenţi. Valorificarea parteneriatelor încheiate cu firmele din ţară şi străinătate ca urmare a finalizării altor proiecte, în vederea organizării de stagii de practică, consolidând legătura pe termen lung între universităţi şi întreprinderi prin lansarea unui cadru profesional de organizare a practicii studenţilor, care să deschidă porţile întreprinderilor către participarea la organizarea practicii studenţilor. Se vor prelua şi aplica cele mai bune practici din UE identificate la organizaţii cu o vastă experiență şi cultura avansată în organizarea practicii studenţilor. Scopul este de a exploata experienţa anterioară a acestora în domeniu şi a rafina cadrul organizatoric, preluând experiența pozitivă din alte țări identificate.

Asigurarea unui management performant al proiectului în beneficiul studenţilor, organizarea de campanii de conştientizare şi de diseminare. Elaborarea de materiale suport pentru a facilita efectuarea de stagii de practica de calitate, cu credite transferabile, cu trasabilitate ce va facilita recunoasterea acesteia ca etapa de studiu la nivel european. Se va urmari facilitarea organizarii şi evaluarii practicii atât de către universitate cât şi de catre intreprinderea gazdă.

Rezultatele estimate ale proiectului:

Proiectul va avea următoarele rezultate estimate:

- 4 centre de consiliere amenajate și dotate la universitățile partenere.

- 5.300 studenți consiliați în carieră.

- 57 persoane care au beneficiat de consiliere/orientare și au găsit un loc de muncă – tranziţia de la scoală la viaţa activă.

- 200 persoane care au beneficiat de consiliere/orientare şi au continuat studiile – tranziţia de la şcoală la viaţa activă

- Un număr de 5.300 studenţi participanţi la vizite de studii și excursii tematice la întreprinderi din RO

- Un număr de 134 consilieri de orientare în carieră.

- 10 parteneriate incheiate cu întreprinderi din UE pentru stagii de practică

- Un număr de 200 studenţi participanţi la stagii de practică în UE.

- 10 parteneriate încheiate pentru schimb de experienţă și bune practici tranziţia de la școală la viaţa activă – RO

- Un număr de 160 studenţi participanţi la stagii de practică în RO

- Un număr de 40 tutori de întreprinderi din RO implicaţi în desfăşurarea şi monitorizarea stagiilor de practică.

- Seminarii interregionale de conştientizare desfăşurate (2 seminarii, min 100 participanţi);

 
Abonaţi-vă la newsletterul ADDJB
TRIMITERE
 
VIZIUNE, STRATEGIE, ACŢIUNE
Misiunea noastră este de a sprijini dezvoltarea locală şi regională prin aplicarea principiilor dezvoltării durabile.
DESPRE NOI
Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov (ADDJB) a luat fiinţă în luna aprilie a anului 2006, la iniţiativa Consiliului Judeţean Braşov. Asociaţie intercomunitară, Agenţia este o entitate juridică de drept privat ce are ca membri unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Brasov. Agenţia are în prezent 54 de membri dintre care 35 sunt membri fondatori.
NOUTĂȚI
 
30.07.2020
 
30.07.2020
 
28.07.2020
CONTACT
Centrului de Afaceri, Transfer Tehnologic și Incubator de Afaceri Brașov (C.A.T. T.I.A)
Str. Institutului nr. 35, cam. 24-25

Brașov, jud. Brașov, România
+4 02.68/47.05.05
+4 02.68/47.05.06
Fax: +4 02.68/47.05.04
www.addjb.ro
www.dezvoltare-durabila.ro


contact@addjb.ro
© 2014 - Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov
creat de Professional People
HOME Interes PublicMembriProiecteNoutățiContact