HOME Interes PublicMembriProiecteNoutățiContact
 
Municipiul FĂGĂRAȘ
 

Cetatea Făgărașului

Cetatea Făgărașului

Cetatea Făgărașului

Catedrala Ortodoxă din Făgăraș

Muntii Făgăraș

Transfăgărășan

Sărbătoare locală - Zilele Făgărașului

Sărbătoare locală - Zilele Făgărașului

 

Descrierea localității

Aşezare geografică: Făgăraşul este un municipiu de categoria a III-a , obţinând acest statut în anul 1979. Municipiul Făgăraş aparţine din punct de vedere administrativ judeţului Braşov, judeţ cu o poziţie centrală în cadrul teritoriului ţării, fiind cuprins între 45º 23’ 13” - 46º 12’ 12” latitudine nordică şi 24º 39’ 44” -26º 6’ 11” longitudine estică. În cadrul judeţului Braşov, municipiul Făgăraş este al doilea oraş ca mărime şi este situat în partea sud-vestică a acestuia în zona central nordică a depresiunii cu acelaşi nume, delimitată natural de Munţii Făgăraşului şi ai Perşanilor şi de râul Olt care curge pe sub marginea sud-estică şi sudică a Podişului Târnavelor. Având o altitudine cuprinsă între 424 - 441 m Făgăraşul este străbătut de la est - vest de DN1 şi se află la o distanţă de 66 km de Braşov şi 76 km de Sibiu, fiind cel mai apropiat municipiu de “Km 0 al României”.

Localităţi aparţinătoare: Făgăraș

Populaţie: 37.360 persoane conform datelor de la Direcţia Judeţeană de Statistică Braşov la 1 iulie 2011.

Principalele domenii economice:
Turism
Industrie
Comerț
Dezvoltare parcuri industriale

Atracții turistice:
Cetatea Făgăraș
Muzeul Făgăraș
Casa lui Inochenție Micu Klein
Statuia Doamnei Stanca
Biblioteca Municipală Făgăraș
Mănăstirea Franciscanilor și Biserica Romano-Catolică
Biserica Reformată
Biserica Sfânta Treime
Biserica Evanghelică
Colegiul Național Radu Negru

Sărbători / Tradiții:
Festivalul Naţional de Umor „Ceapa de aur” - iunie
Zilele oraşului
Festivalul „Iată vin colindătorii” – decembrie

 

 

Date administrativ teritoriale

Suprafața totală3.905 ha
- intravilan1.270 ha
- extravilan2.635 ha
Situația terenurilor pe categorii de folosință
agricole din care:2.094 ha
- arabile1.636 ha
- pășuni251 ha
- fânețe196 ha
- vii și pepiniere viticole0 ha
- livezi și pepiniere pomicole11 ha
neagricole din care1.811 ha
- păduri și altă vegetație forestieră369 ha
- ape, bălți45 ha
- construcții1.267 ha
- căi de comunicații și căi ferate83 ha
- terenuri degradate și neproductive47 ha

Număr de gospodării/locuinţe: 15.208
▼ pdf > informatii detaliate privind dotarea cu alimentare apă curentă/caldă, instalație de canalizare, combustibil folosit pentru gătit, instalație electrică, încalzire 

Infrastructura

Acces la rețeaua de căi ferate.
Circulaţia feroviară este asigurată pe magistrala 200: Bucureşti-Braşov-Făgăraş-Sibiu-Deva- Curtici, respectiv calea ferată simplă neelectrificată între tronsonul Braşov – Podu Olt.

Acces la rețeaua de drumuri naționale, județene, comunale, forestiere.

Accesul rutier în municipiul Făgăraş se realizează prin intermediul drumului naţional (DN) 1 – Braşov – Sibiu - care tranzitează zona centrală a localităţii. Lipsa unei centuri ocolitoare a municipiului care ar prelua tot traficul greu existent pe această rută, face ca mare parte a zonei carosabile să fie deteriorată, necesitând lucrări de reabilitare.

Legătura cu localităţile învecinate se face prin patru drumuri judeţene:

 • DJ 104B - Făgăraş – spre Hârseni
 • DJ 104C - Făgăraş – spre Recea
 • DJ 104D - Făgăraş – spre Şoarş
 • DJ 104J - Făgăraş – spre Calbor

Dotări edilitar – gospodărești (lungimea rețelelor și starea lor tehnică)

 • reţeaua stradală din municipiu măsoară 59 de km şi a fost supusă la numeroase intervenţii de reabilitare. Tipul lucrărilor care au fost realizate sunt plombări şi reparaţii capitale (covor asfaltic).
  Străzile din cartiere necesită lucrări de reabilitare şi modernizare a carosabilului, însă asupra acestora se va interveni numai după finalizarea lucrărilor de reabilitare a reţelei de apă potabilă şi a canalizării.
  Lungimea DN1 care tranzitează Făgăraşul este de 3,64 km. Acest drum este proprietatea Municipiului Făgăraş, predat în administrare C.N.A.D.N.R în baza HGR 733/2004 şi se află într-o avansată stare de degradare.

 • reţeaua de alimentare cu apă potabilă este de aproximativ 80 km şi este realizată din conducte de oţel cu o vechime de funcţionare de 30-50 ani , mult depăşită faţă de perioada recomandată pentru acest material.

 • reţeaua de canalizare - tratarea apelor uzate se realizează printr-o reţea de aproximativ 47 de km lungime şi trei colectoare (cca 38 de km) care funcţionează în sistem unitar din zona amonte a localităţii spre centru şi în sistem divizor din zona centru spre râul Olt.

 

 

 

Proiecte prioritare

 • Reabilitare Centru istoric al municipiului Fagaras
 • Reabilitarea, modernizarea şi refuncţionalizarea unitatii militare din str. Azotului, Fagaras, in sediu administrativ
 • Revitalizarea Parcului  industrial
 • Amenajare şi extindere zone verzi in municipiul Fagaras
 • Modernizare parc municipal  Regina Maria
 • Extindere Liceu Teologic "Mateias Brancoveanu"
 • Modernizarea, reabilitarea si echiparea infrastructurii servicilor de sanatate din cadrul spitalului municipal Fagaras
 • Revitalizarea cinematografului Transilvania
 • Centura de ocolire pentru traficul greu
 • Extindere iluminat public în municipiul Fagaras
 • Reabilitare, consolidare, amenajare şi restaurare  ansamblul arhitectural Cetatea Fagarasului
 • Reabilitarea si modernizare infrastructurii rutiere în municipiu
 • Iluminat arhitectural ansamblul  Cetatea Fagarasului

Contact

Primăria Făgăraş        
str. Republicii nr.3
municipiul Făgăraş, cod 505200
Jud. Braşov

telefon 0268/ 211 313
fax 0268/ 213 020
websitewww.primaria-fagaras.ro
e-mail secretariat@primaria-fagaras.ro

Localizare geografică

 
Abonaţi-vă la newsletterul ADDJB
TRIMITERE
 
VIZIUNE, STRATEGIE, ACŢIUNE
Misiunea noastră este de a sprijini dezvoltarea locală şi regională prin aplicarea principiilor dezvoltării durabile.
DESPRE NOI
Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov (ADDJB) a luat fiinţă în luna aprilie a anului 2006, la iniţiativa Consiliului Judeţean Braşov. Asociaţie intercomunitară, Agenţia este o entitate juridică de drept privat ce are ca membri unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Brasov. Agenţia are în prezent 54 de membri dintre care 35 sunt membri fondatori.
NOUTĂȚI
 
30.07.2020
 
30.07.2020
 
28.07.2020
CONTACT
Centrului de Afaceri, Transfer Tehnologic și Incubator de Afaceri Brașov (C.A.T. T.I.A)
Str. Institutului nr. 35, cam. 24-25

Brașov, jud. Brașov, România
+4 02.68/47.05.05
+4 02.68/47.05.06
Fax: +4 02.68/47.05.04
www.addjb.ro
www.dezvoltare-durabila.ro


contact@addjb.ro
© 2014 - Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov
creat de Professional People
HOME Interes PublicMembriProiecteNoutățiContact