HOME Interes PublicMembriProiecteNoutățiContact
 
Management Inteligent al Destinației Pentru un Turism Durabil - DIMAST

 

DIMAST

MANAGEMENT INTELIGENT AL DESTINAȚIEI PENTRU UN TURISM DURABIL

Un proiect finantat de UEFISCDI
Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării Contract nr. 324 din 01.07.2014

Cod proiect: PN-II-PT-PCCA-2013-4-0245

Descrierea proiectului:

Proiectul pilot DIMAST (Management Inteligent al Destinaţiei pentru un Turism Durabil) urmăreşte conceperea şi dezvoltarea unui procedeu tehnic original de testare a Sistemului European de Indicatori Turistici pentru Destinaţii Durabile (ETIS 2013) în judeţul Braşov, prin intermediul unui sistem informatic inovativ de suport decizional de tip GDSS (model funcţional), care să susţină în mod direct şi activ managementul participativ al dezvoltării unui turism durabil în cadrul destinaţiei judeţul Braşov.

Sistemul informatic inovativ va avea ca suport o bază de date (secundare şi primare), configurată în funcţie de Indicatorii Turistici Europeni pentru Destinaţii Durabile (ETIS 2013) utilizabili în cazul judeţului Braşov, o bază de cunoştinţe de specialitate în domeniul managementului dezvoltării durabile a turismului, o bază de modele şi algoritmi utilizaţi pentru prelucrarea datelor şi un subsistem informatic geografic (GIS), care să permită realizarea hărţilor tematice, pe baza principalilor indicatori incluşi în proiect. Funcţionalitatea sistemului DIMAST va fi testată prin intermediul unei platforme web integrate şi a unei aplicaţii mobile DIMAST.

Fiind gândit ca un sistem informatic colaborativ, sunt vizate două categorii de potențiali utilizatori, beneficiari direcţi, şi două categorii de potenţiali utilizatori, beneficiari indirecţi. Pentru a asigura un nivel ridicat de reprezentativitate al intereselor tuturor categoriilor de potenţiali utilizatori vizate, proiectul DIMAST este conceput într-un parteneriat public-privat activ între reprezentanţi ai principalelor categorii de beneficiari şi întreprinderea dezvoltatoare de soft, SC BIT Software SRL. Astfel, utilizatorul experimental direct principal va fi organizaţia de management a destinaţiei turistice - Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului - APDT Braşov. Utilizatorii direcţi secundari sunt întreprinderile din domeniul turismului din destinaţie (întreprinderi din sectorul HORECA, agenţii de turism, centre de agrement etc.), utilizatorii experimentali, din această categorie, în proiectul DIMAST vor fi: SC Euro Tour SRL (deţinătoare a Hotelului Ambient, Pensiunii Ambient Residence din municipiul Braşov şi a Vilei Ambient din Cristian) şi SC CALLIA Cruise & Travel SRL (deţinătoare a unei agenţii de turism cu aceeaşi denumire). Prima categorie de utilizatori experimentali indirecţi va fi constituită din persoane din mediul academic braşovean - studenţi, cercetători şi cadre didactice de la Universitatea Transilvania din Braşov. A doua categorie de utilizatori indirecţi, fiind reprezentată de alte organisme cu atribuţii în domeniul turismului sau dezvoltării durabile, cum ar fi autorităţile publice locale, diverse ONG-uri, institute de cercetare etc., utilizatorii experimentali din proiectul DIMAST vor fi: Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov - ADDJB şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism - INCDT.

Se doreşte implicarea activă şi responsabilă a tuturor partenerilor proiectului, atât în activităţile legate de conceperea şi dezvoltarea sistemului informatic de suport decizional DIMAST, a aplicaţiei web (platforma integrată) şi a aplicaţiei mobile, cât şi în testarea acestora şi în diseminarea rezultatelor obţinute, la nivel naţional şi internaţional. Prin conţinutul său, proiectul DIMAST se încadrează în noua politică europeană în turism elaborată de Comisia Europeană în anul 2010, integrându-se în două axe principale ale acesteia:

  • axa 1 - Stimularea competitivităţii sectorului turistic din Europa prin dezvoltarea inovării;
  • axa 2 - Promovarea dezvoltării unui turism durabil, responsabil şi de calitate prin elaborarea unui sistem de indicatori pentru gestionarea durabilă a destinaţiilor.

DIMAST reprezintă astfel un proiect pilot de management durabil al destinaţiilor turistice la nivel european, sens în care se va urmări şi asigurarea unui nivel cât mai ridicat de transferabilitate al rezultatelor sale.

Obiectivele proiectului:

Obiectivul general al proiectului DIMAST este reprezentat de testarea originală a ETIS 2013 în judeţul Braşov, prin intermediul unui sistem informatic inovativ de suport decizional de tip GDSS, care să susţină în mod direct şi activ managementul participativ al dezvoltării unui turism durabil în cadrul destinaţiei.

Primul obiectiv specific stabilit pentru proiectul DIMAST este acela de a elabora un set de indicatori pentru evaluarea managementului dezvoltării turistice durabile care să satisfacă nevoile specifice ale judeţului Braşov, ca şi destinaţie cu un pronunţat caracter eterogen. Se vizează în principal identificarea indicatorilor din cadrul ETIS 2013 care pot fi utilizaţi în cazul judeţului Braşov şi, dacă se identifică nevoia unor indicatori suplimentari, este vizată şi elaborarea unor indicatori noi, care să completeze sistemul european de indicatori.

Al doilea obiectiv specific al proiectului vizează constituirea bazelor de date, de cunoştinţe de specialitate, de modele şi algoritmi, care vor constitui suportul logistic pentru crearea unui sistem informatic inovativ de suport decizional. În acest sens, se vor realiza cercetări calitative, aplicative şi tehnologice, şi o cercetare cantitativă şi se vor încheia cât mai multe parteneriate cu potenţiali furnizori de date primare şi secundare.

Al treilea obiectiv şi cel mai important este acela de a concepe şi dezvolta un sistem informatic inovativ de suport decizional funcţional pentru managementul dezvoltării turistice durabile a judeţului Braşov, bazat pe ETIS 2013, cu două aplicaţii (web şi mobile).

Din acest obiectiv derivă un al patrulea obiectiv specific, al testării şi validării aplicaţiilor (web şi mobile) dezvoltate pentru sistemul informatic inovativ de suport decizional creat, în cazul principalelor categorii de utilizatori parteneri: APDT Braşov; Hotelul Ambient şi pensiunea Ambient Residence; Agentia de turism CALLIA Cruise & Travel; ADDJB, INCDT şi Universitatea Transilvania din Braşov.

Al cincilea obiectiv stabilit priveşte diseminarea rezultatelor parţiale şi finale ale proiectului.

Mai multe detalii puteți obține accesînd website-ul proiectului: www.dimast.ro

 
Abonaţi-vă la newsletterul ADDJB
TRIMITERE
 
VIZIUNE, STRATEGIE, ACŢIUNE
Misiunea noastră este de a sprijini dezvoltarea locală şi regională prin aplicarea principiilor dezvoltării durabile.
DESPRE NOI
Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov (ADDJB) a luat fiinţă în luna aprilie a anului 2006, la iniţiativa Consiliului Judeţean Braşov. Asociaţie intercomunitară, Agenţia este o entitate juridică de drept privat ce are ca membri unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Brasov. Agenţia are în prezent 54 de membri dintre care 35 sunt membri fondatori.
NOUTĂȚI
 
30.07.2020
 
30.07.2020
 
28.07.2020
CONTACT
Centrului de Afaceri, Transfer Tehnologic și Incubator de Afaceri Brașov (C.A.T. T.I.A)
Str. Institutului nr. 35, cam. 24-25

Brașov, jud. Brașov, România
+4 02.68/47.05.05
+4 02.68/47.05.06
Fax: +4 02.68/47.05.04
www.addjb.ro
www.dezvoltare-durabila.ro


contact@addjb.ro
© 2014 - Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov
creat de Professional People
HOME Interes PublicMembriProiecteNoutățiContact