HOME Interes PublicMembriProiecteNoutățiContact
 
Munca, Asumare, Legalitate pentru Integrare și Nediscriminare (MĂLIN)

CONNECT-ALL

CONNECT-ALL

Acțiune de ecologizare Mălin

Acțiune de ecologizare Mălin

Acțiune de ecologizare Mălin

Prima zi de școala ”A doua șansă”

Prima zi de școala ”A doua șansă”

Prima zi de școala ”A doua șansă”

Excursie Sanctuarul de urși Zărnești

Excursie Sanctuarul de urși Zărnești

Excursie Sanctuarul de urși Zărnești

Excursie Prăpăstiile Zărneștilor

Ateliere de lucruu cu copiii din Mălin

Ateliere de lucruu cu copiii din Mălin

Ateliere de lucruu cu copiii din Mălin

 

Titlu proiectMuncă, Asumare, Legalitate pentru Integrare și Nediscriminare (MALIN)

Contract: POCU/18/4.1/101760

 Sursa de finanțare: Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară - Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectiv specific 4.1 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate

 Beneficiar: Primăria Municipiului Codlea

Parteneri: Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov,  Universitatea Spiru Haret, SC Redis Consult SRL Râșnov, Asociația Îngrijiri Acasă și Liceul Teoretic Ioan Pascu Codlea 

Valoarea totală a proiectului este de 18,067,221.84 lei din care:

  • 17.751.503,98 lei valoare eligibilă nerambursabilă (15.203.211,33 lei din Fondul Social European și 2.548.292,65 lei din Bugetul Național), 1.382.144,65 lei fiind valoarea eligibilă nerambursabilă angajată de ADDJB;
  • 315.717,86 lei cofinanţarea eligibilă a beneficiarului și partenerilor.

Data de începere: 29 august 2017

Perioada de implementare: 29.08.2017-28.08.2020

Scop: creșterea calității vieții pentru 556 de cetățeni ce trăiesc în comunitatea marginalizată din cartierul Mălin, municipiul Codlea, prin reducerea numărului de persoane de minoritate roma aflate în risc de sărăcie și excluziune socială.

 Obiective specifice:

 ·       Îmbunătățirea nivelului de incluziune educațională a 50 de elevii din cartierul Malin, aparținând minorității rome prin combaterea decalajelor sociale care cresc riscul de abandon școlar și analfabetism.

·       Creșterea nivelului de ocupare a 278 de persoane din cartierul Mălin aparținând minorității rome și combaterea decalajelor de participare pe piata muncii prin măsuri proactive de ocupare - consiliere, mediere și formare profesională – pentru persoanele cu acces redus.

·       Crearea a 81 de locuri de muncă pentru persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din Cartierul Mălin, inclusiv înființarea și dezvoltarea a 5 afaceri locale proprii.

·       Îmbunătățirea situației sociale și a stării de sănătate pentru 556 de persoane aparținând minorității rome din Cartierul Mălin princreșterea accesului la servicii sociale și de sănătate preventive și curative.

·       Îmbunătățirea condițiilor de locuit pentru 150 de familii defavorizate prin renovarea și igienizarea locuintelor si dotarea minima a acestora cu aparatură casnică.

·       Sprijinirea a 175 de familii de etnie romă din comunitatea marginalizată Mălin în reglementarea actelor de proprietate și susținerea acestora în dobandirea unor drepturi de asistență socială. Vor fi desfășurate activități de asistență juridică atât pentrureglementarea actelor de proprietate, cât și pentru dobândirea actelor necesare întocmirii dosarelor pentru obținerea unor drepturi de asistență socială.

·       Reducerea gradului de discriminare si promovarea egalității si multiculturalismului.

 Rezultate: o analiză preliminară la nivel de comunitate; 29 rapoarte lunare cu privire la situația ocupării; 15 vizite la locul de desfășurare a activităților de formare; 15 rapoarte de monitorizare și de analiză a activității de formare; un raport de selecție a grupuli țintă al proiectului - 556 de persoane și al activității reglementări acte de proprietate; un raport de selecție a 10 persoane care vor beneficia de servicii juridice de obținere drepturi de asistență socială; 175 de dosare de uzucapiune tabulară depuse la tribunal; 150 de acte de proprietate ale locuitorilor din Mălin obținute pentru terenuri și locuințe; 8 dosare de asistență socială aprobate; 278 dosare psihologice; 278 de recomandări individuale (pentru fiecare membru al grupului țintă) privind modalitățile de stimulare a inserției profesionale; 1 studiu privind profilele psihologice pentru ocuparea comunității marginalizate; 175 de informari privind locurile de muncă disponibile în Codlea și împrejurimi; 175 de workshopuri privind unul dintre următoarele module: autocunoaștere și dezvoltare personală, comunicare și abilități sociale, managementul informațiilor și al învațării, planificarea carierei, stil de viață sănătos; o bază de date cu locuri de muncă disponibile sub forma unui portal vitual; 1946 fișe individuale de consiliere și orientare profesională pentru cele 278 de persoane;un studiu privind consilierea comunității marginalizate; 278 de certificate de participare la cursuri de formare profesională; 210 diplome de calificare ale membrilor grupului țintă, dintre care 115 persoane de etnie romă din grupul țintă; 278 de contracte de subvenționare încheiate cu beneficiarii cursurilor de formare; un studiu privind formarea comunității marginalizate; 76 contracte individuale de muncă pentru membrii grupului-țintă; 76 contracte de subvenționare încheiate cu angajatori pentru angajarea a 76 persoane din grupul țintă; un studiu privind ocuparea comunității marginalizate; un raport de selecție a persoanelor din grupul țintă care vor beneficia de sprijin pentru înființarea unei afaceri; 60 diplome de participare la programul de antreprenoriat de către persoanele din grupul țintă; 60 de fișe de evaluare a cunoștințelor și competențelor antreprenoriale completate de consilieri și mentori pentru 60 de persoane din grupul țintă; 60 de planuri de afaceri elaborate;un raport de selecție în urma concursului a 5 planuri de afaceri; 5 dosare pentru înregistrarea persoanei juridice întocmite; 5 persoane juridice înființate de membrii grupului țintă; 5 contracte de grant încheiate cu 5 persoane juridice ai căror acționari / asociați sunt persoanele din grupul țintă; 5 persoane juridice înfiinþate de membrii grupului þinta funcþionale la finalul proiectului; 5 posturi menþinute de persoanele juridice înființate de membrii grupului; un rapoart selecție a de 50 de elevi din cartierul Malin; 50 de contracte de subvenții încheiate cu părinți/tutori legali ai celor 50 de elevi participanți la programul de activități extracurriculare; un Centru multifuncțional în incinta Serviciului de Asistență socială din cadrul Primăriei; 556 de fișe de evaluare și monitorizare pentru cele 556 persoane beneficiare a celor două servicii socio - medicale: (unul de planning familial si prevenirea sarcinilor la minore si unul de consiliere consiliere cu privire la problemele de igienă și nutriție) și a altor două servicii sociale: (unul de consiliere psihologică -parenting, consiliere violență domestică și unul de consiliere juridică - informarea părinților cu privire la drepturile copiilor); 10 fișe de evaluare și monitorizare a abilităților deținute de beneficiarii serviciului social de furnizare a programului de dezvoltare a abilităților de viață pentru persoane cu dizabilități; 556 de fișe medicale pentru persoanele beneficiare ale serviciului medical de depistare a bolilor cu incidență ridicată; 15 dosare cu monitorizarea stării de sănătate a beneficiarilor serviciului social de asistență medicală regulată la domiciliu; 560 de vouchere a câte 350 de lei pentru serviciul medical stomatologic; 50 contracte de racordare încheiate cu furnizori de utilități; 150 de case vor beneficia de îmbunătățirea condițiilor prin vopsire, igienizare și dotări cu aparatură casnică de bază; 26 de sesiuni de informare din cadrul camapaniei de combatere a discriminării cu 1.000 de participanți, elevi și angajați în Municpiul Codlea; un afis cu mesaj antidiscriminare postat în 150 de exemplare la instituții, companii, școli din Municipiul Codlea; un film de sensibilizare cu privire la discriminare care va fi difuzat în cadrul proiectului pentru un public de 1000 de persoane; un spot radio cu mesaj antidiscriminare cu 300 de difuzări la nivel local; două evenimente-festivaluri interculturale anule cu mesaj antidiscriminare a câte două zile cu participarea a 1000 de persoane;30 de întâlniri individuale cu membri ai comunității din Mălin pentru animare în vederea implicării la soluționarea problemelor comunității; 3 intâlniri de grup cu membri ai comunității din Mălin pentru animare în vederea implicării la solutțonarea problemelor comunității;10 întâlniri individuale cu reprezentanți ai companiilor angajatoare din Municipiul Codlea în vederea implicării la soluționarea problemelor comunității din Mălin; 5 întâlniri cu medici în vederea implicării la soluționarea problemelor comunității din Mălin; 5 întâlniri cu profesori în vederea implicării la soluționarea problemelor comunității din Mălin; 5 intalniri cu reprezentanti institutii publice in vederea implicarii la solutionarea problemelor comunitatii din Malin; 5 întâlniri cu reprezentanți ai societății civile cu activitate în Municipiul Codlea în vederea implicării la soluționarea problemelor comunității din Mălin; 7 întâlniri comune cu membri ai comunității din Mălin, cu reprezentanți ai sectorului economic, ai instituțiilor publice și ai societății civile pentru identificarea unei nevoi/ probleme și soluționarea acesteia prin implicarea tuturor factorilor; 278 de recomandări psihologice pentru potențiali angajatori; 278 retestări privind trăsăturile psihologice; 175 sedinte de consiliere profesională de grup; 2 comunicate de presă; 120 de afișe; 4 rollup bannere; 6 subpagini web de promovare a proiectului; un cont de promovare a proiectului creat pe un site de socializare.

 

Site-ul web al Instrumentelor Structurale în România (link către  http://www.fonduri-ue.ro/ )

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

 Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. 

Ateliere de lucru cu copiii din Mălin continuă

A trecut mai mult de un an de la primul atelier de alfabetizare și creativitate. Între timp am mai făcut alte 79, iar numărul copiilor care participă crește de la o întâlnire la alta.
Am întâmpinat multe probleme în această perioadă, dar, cu ajutorul organizațiilor, instituțiilor și agenților economici din Codlea care conștientizează și se implică în rezolvarea problemelor comunității în care activează, am alungat norii și ne-am continuat drumul.

Le mulțumim tuturor celor implicați, dar și voluntarilor care ne sunt de mare ajutor!

A început școala, programul A doua șansă!

După mai mult de un an de ateliere de alfabetizare, a venit și ziua cea mare (Joi, 10 octombrie 2019) : a început școala, programul a doua șansă! Și a început cu entuziasm, multe planuri de viitor și speranță.

Implicarea voastră, a tuturor celor care au făcut posibilă pregătirea, înscrierea, motivarea și echiparea copiilor pentru școală a fost decisivă. Primul pas a fost făcut. Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov vă mulțumește tuturor și speră să rămâneți implicați în continuare în creșterea societății pe care cu toții ne-o dorim mai bună.

 
Abonaţi-vă la newsletterul ADDJB
TRIMITERE
 
VIZIUNE, STRATEGIE, ACŢIUNE
Misiunea noastră este de a sprijini dezvoltarea locală şi regională prin aplicarea principiilor dezvoltării durabile.
DESPRE NOI
Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov (ADDJB) a luat fiinţă în luna aprilie a anului 2006, la iniţiativa Consiliului Judeţean Braşov. Asociaţie intercomunitară, Agenţia este o entitate juridică de drept privat ce are ca membri unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Brasov. Agenţia are în prezent 54 de membri dintre care 35 sunt membri fondatori.
NOUTĂȚI
 
30.07.2020
 
30.07.2020
 
28.07.2020
CONTACT
Centrului de Afaceri, Transfer Tehnologic și Incubator de Afaceri Brașov (C.A.T. T.I.A)
Str. Institutului nr. 35, cam. 24-25

Brașov, jud. Brașov, România
+4 02.68/47.05.05
+4 02.68/47.05.06
Fax: +4 02.68/47.05.04
www.addjb.ro
www.dezvoltare-durabila.ro


contact@addjb.ro
© 2014 - Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov
creat de Professional People
HOME Interes PublicMembriProiecteNoutățiContact