HOME Interes PublicMembriProiecteNoutățiContact
 
Municipiul CODLEA
 

Biserica Evanghelică Fortificată din Codlea

Biserica Evanghelică Fortificată din Codlea

Sărbătoare locală - Kronenfest

Ansamblul Măgura Codlei

Ansamblul Măgura Codlei

 

Descrierea localității

Aşezare geografică: Codlea este aşezată în N-V Ţării Bârsei, la poalele Măgurii Codlea (1294 m) care este emblema localităţii şi totodată cel mai înalt vârf din Munţii Perşani. Văzută dinspre Braşov, Măgura apare ca o formaţiune muntoasă prelungită în direcţia nord - sud , iar dinspre Vulcan ea are forma unui con ascuţit şi abrupt fiind acoperită de păduri până pe culme.

Localităţi aparţinătoare: Codlea

Populaţie: 24.656 persoane, conform datelor de la Direcţia Judeţeană de Statistică Braşov la 1 iulie 2011.

Principalele domenii economice:
Turism
Industrie
Comerț
Agricultură
Mică industrie

Atracţii turistice:
Ruinele cetăţii Negre
Cetatea fortificată
Dumbrăviţa – Rotbav - Măgura Codlei - sit Natura 2000

Sărbători / Tradiţii:
Târguri în 23 Aprilie şi 26 Octombrie
Zilele Codlei in 16 - 18 Iunie

Date administrativ teritoriale

Suprafața totală12.262 ha
- intravilan      1.091 ha
- extravilan11.171 ha
Situația terenurilor pe categorii de folosință
agricole din care:5.224 ha
- arabilă2.925 ha
- pășuni1.597 ha
- fânețe702 ha
neagricole din care:7.038 ha
- păduri și altă vegetație forestieră5.521 ha
- ape, bălți113 ha
- construcții900 ha
- căi de comunicații și căi ferate154 ha
- terenuri degradate și neproductive350 ha

Număr de gospodării/locuinţe: 8.054
▼ pdf > informatii detaliate privind dotarea cu alimentare apă curentă/caldă, instalație de canalizare, combustibil folosit pentru gătit, instalație electrică, încalzire 

Infrastructura

Acces la rețeaua de căi ferate.

Prin localitate trece Magistrala CFR 200 Braşov - Podu Olt - Sibiu - Vinţu de Jos –Simeria - Arad - Curtici (470 km) – una dintre staţii fiind Staţia C.F.R. Codlea

Acces la rețeaua de drumuri naționale, județene, comunale, forestiere.

 • Prin localitate trece DN 1 Bucureşti – Braşov – Sibiu
 • Drumuri judeţene : DJ 112A Hărman – Bod – Codlea – Vulcan – DN 73A
 • Drumuri comunale : DC 44 DN 1 – Dumbrăviţa
 • Drumuri auto forestiere : retea de 38,5 km. (drumuri auto forestiere înscrise în Hotărârea nr. 135 / 2008 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 3 la HG 972/2002 privind atestarea domeniului public al mun. Codlea)

Dotări edilitar – gospodărești (lungimea rețelelor și starea lor tehnică)

 • Drumuri naţionale : teritoriul administrativ al mun. Codlea este traversat de DN 1 Bucureşti – Braşov – Sibiu pe o lungime de aprox. 15 km.
  Drumuri judeţene : teritoriul administrativ al mun. Codlea este traversat de DJ 112A
  Hărman – Bod – Codlea – Vulcan – DN 73A pe o lungime de aprox. 11,5 km.
  Drumuri comunale : teritoriul administrativ al mun. Codlea este traversat de DC 44 DN1 – Dumbrăviţa pe o lungime de aprox. 4 km.
  Drumuri auto forestiere : reţea de 38,5 km. (drumuri auto forestiere înscrise în Hotărârea nr. 135 / 2008 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 3 la HG 972/2002 privind atestarea domeniului public al mun. Codlea)
 • Reţeaua de alimentare cu apă potabilă : 34,5 km.
 • Reţeaua de canalizare : 27,3 km.

 

 

 

Proiecte prioritare

 • Sistem de supraveghere video puncte cheie pe domeniul public în mun
 • Amenajări exterioare+terenuri tenis baza sportivă-Maial Codlea
 • Extindere şi modernizare clădire primărie
 • Modernizare DN1
 • Consolidare, reabilitare şi extindere corp clădire-Şcoala Generală nr.1
 • Codlea (Lic. Teoretic)
 • Sală de sport multifuncţională
 • Regularizare pârâu Vulcăniţa, mun. Codlea
 • Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Braşov
 • Dezvoltarea transportului în comun la nivelul Polului de Creştere Braşov
 • Construcţie pieţe agro-alimentare
 • Construcţie sală de sport
 • Campus liceal – Colegiul Tehnic Simion Mehedinţi
 • Achiziţia şi instalarea echipamentelor specifice pentru creşterea siguranţei şi  prevenirea criminalităţii în unele unităţi de învăţământ din mun. Codlea
 • Reabilitare “Cetatea Neagră” vf. Măgura Codlei
 • Reabilitare parcuri
 • 2 Blocuri de locuinţe sociale
 • Amenajare trasee turistice Maial-Cetatea Neagră Măgura Codlei, Maial-Izvorul de sub stâncă-Ştrand Codlea
 • Ocolitoarea Municipiului Codlea
 • Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe şi clădirilor din domeniul public al municipiului Codlea
 • Reţelele edilitare zona centru municipiul Codlea
 • Bazin de înot
 • Centru national de informare şi promovare turistică în municipiul Codlea, judeţul Braşov
 • Lucrari edilitare str. Şoimului, Vulturului, Măgurii
 • Reţele edilitare Zona Maial
 • Amenajare pistă de biciclete pe diferite trasee din mun. Codlea
 • Modernizare str. Nouă
 • Dezvoltare infrastructură comunicaţii şi edilitare străzi principale în mun.
 • Extindere conducte şi branşamente gaze naturale-bazin de înot
 • Modernizare iluminat public mun. Codlea (zona Măgurii-Şoimului-Vulturului, zona Bălcescu-Brazilor-Căprioarei şi DN1) 
 • Modernizare str. Bălcescu, str. Brazilor şi str. Căprioarei
 • Drum de acces în zona industrială strada Venus, mun. Codlea (inclusiv pod peste Vulcăniţa)
 • Amenajare Centru asistenţă socială
 • Reabilitarea şi extinderea sistemelor de apă şi canalizare în jud. Braşov- Master Plan
 • Achiziţionare echipament (sonorizare, lumini) exterior-interior, costume populare, instrumente musicale, echipamente sculptură etc.- Casa de Cultură Municipală Codlea
 • Modernizare reţele edilitare şi introducere reţea pt. Apa pluviană str. Plevnei, Florilor, Izvor, Negoiu, Agricultorilor 

Viceprimarul Municipiului Codlea

Contact

Primăria Codlea
Str. Lungă nr.33
Municipiul Codlea, cod 505100
Jud. Braşov

telefon 0268/ 251 650
fax 0268/ 251 809 
websitewww.primaria-codlea.ro
e-mail contact@primaria-codlea.ro

Localizare geografică

 
Abonaţi-vă la newsletterul ADDJB
TRIMITERE
 
VIZIUNE, STRATEGIE, ACŢIUNE
Misiunea noastră este de a sprijini dezvoltarea locală şi regională prin aplicarea principiilor dezvoltării durabile.
DESPRE NOI
Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov (ADDJB) a luat fiinţă în luna aprilie a anului 2006, la iniţiativa Consiliului Judeţean Braşov. Asociaţie intercomunitară, Agenţia este o entitate juridică de drept privat ce are ca membri unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Brasov. Agenţia are în prezent 54 de membri dintre care 35 sunt membri fondatori.
NOUTĂȚI
 
30.07.2020
 
30.07.2020
 
28.07.2020
CONTACT
Centrului de Afaceri, Transfer Tehnologic și Incubator de Afaceri Brașov (C.A.T. T.I.A)
Str. Institutului nr. 35, cam. 24-25

Brașov, jud. Brașov, România
+4 02.68/47.05.05
+4 02.68/47.05.06
Fax: +4 02.68/47.05.04
www.addjb.ro
www.dezvoltare-durabila.ro


contact@addjb.ro
© 2014 - Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov
creat de Professional People
HOME Interes PublicMembriProiecteNoutățiContact