HOME Interes PublicMembriProiecteNoutățiContact
 
Îmbunătățirea procesului decizional și reducerea birocrației la nivelul Consiliului Județean Brașov

 

Îmbunătățirea procesului decizional și reducerea birocrației la nivelul Consiliului Județean Brașov

Proiectul ”Îmbunătățirea procesului decizional și reducerea birocrației la nivelul Consiliului Județean Brașov”, proiect implementat de Consiliul Județean Brașov în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov (ADDJB),  este finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, Componenta 1, Axa Prioritară - Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Operațiunea Introducerea de sisteme si standard comune în administrația publica locala ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordantă cu SCAP.

 

Scopul proiectului este creșterea performanței administrației publice din județul Brașov în domeniul planificării strategice.

 

Pentru atingerea acestuia, proiectul prevede activități de revizuire a strategiei de dezvoltare a județului Brașov, de creare de mecanisme, instrumente și proceduri standard pentru fundamentarea deciziilor și planificarea strategică pe termen mediu și lung și activități care contribuie la reducerea birocrației vizând serviciile furnizate exclusiv de autoritatea publică locală Județul Brașov.

 

Rezultate:

1.       O Strategie de Dezvoltare a Județului Brașov 2021-2030 corelată cu planurile strategice de dezvoltare locale și sectoriale și un Plan de Măsuri pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare a Județului Brașov bazat pe criterii de prioritizare a investițiilor, documente ce vor fi elaborate de Agenția de dezvoltare Durabilă  a Județului Brașov;

2.       O metodologie de monitorizare și evaluare a stadiului de implementare a Strategiei de dezvoltare a județului Brașov și a planului de măsuri elaborat, documente ce vor fi elaborate de Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov;

3.       Un Plan Strategic Instituțional al Consiliului Județean Brașov 2021-2023 aprobat de Plenul CJ Brașov;

4.       O soluție informatică (portal web, arhivare electronică, captură documente, fluxuri de lucru cu documente, registratură electronică și management arhivă fizică de documente) care va furniza digital fluxurile de lucru de bază din cadrul Consiliului Județean Brașov;

5.       Arhiva cu documente având valoare operațională în prezent transferată în mediu digital prin retro digitalizare.

 

Bugetul total al proiectului este de 3.750.775,47 lei, dintre care 2.878.971,51 lei vor fi gestionați de Consiliul Județean și 871.803,96 lei de către ADDJB. Intensitatea sprijinului este 100%.

 

Perioada de implementare: 6 septembrie 2019 – 5 martie 2022.

 
Abonaţi-vă la newsletterul ADDJB
TRIMITERE
 
VIZIUNE, STRATEGIE, ACŢIUNE
Misiunea noastră este de a sprijini dezvoltarea locală şi regională prin aplicarea principiilor dezvoltării durabile.
DESPRE NOI
Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov (ADDJB) a luat fiinţă în luna aprilie a anului 2006, la iniţiativa Consiliului Judeţean Braşov. Asociaţie intercomunitară, Agenţia este o entitate juridică de drept privat ce are ca membri unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Brasov. Agenţia are în prezent 54 de membri dintre care 35 sunt membri fondatori.
NOUTĂȚI
 
30.07.2020
 
30.07.2020
 
28.07.2020
CONTACT
Centrului de Afaceri, Transfer Tehnologic și Incubator de Afaceri Brașov (C.A.T. T.I.A)
Str. Institutului nr. 35, cam. 24-25

Brașov, jud. Brașov, România
+4 02.68/47.05.05
+4 02.68/47.05.06
Fax: +4 02.68/47.05.04
www.addjb.ro
www.dezvoltare-durabila.ro


contact@addjb.ro
© 2014 - Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov
creat de Professional People
HOME Interes PublicMembriProiecteNoutățiContact