HOME Interes PublicMembriProiecteNoutățiContact
 
Comuna APAȚA
 

Sărbătoare locală - Împușcatul cocoșului

Sărbătoare locală - Fărșang

Sărbătoare locală - Împușcatul cocoșului

Sărbătoare locală - Împușcatul cocoșului

Cimitirul cu stâlpi totemici

Cimitirul cu stâlpi totemici

Preotul evanghelic Laszlo Simon

 

Descrierea localității

Aşezare geografică: Comuna este situată în partea de N-V a judeţului Braşov, la graniţa între Braşov şi Covasna, despărţite de râul Olt, pe DJ 131, la 38 km faţă de municipiul Braşov.

Localităţi aparţinătoare: Apaţa

Populaţie: 3.315 persoane conform datelor de la Direcţia Judeţeană de Statistică Braşov la 1 iulie 2011

Principalele activităţi economice:
Producţie de panificaţie și prelucrare a cărnii
Fabricarea materialelor de construcţie
Construcţii de locuinţe

Atracţii turistice:
Ruinele unei cetăţi medievale datând din sec. al XIV – lea
Statuia si Casa Memorială a Filozofului Apaczai Csere Janos
Peştera Bârlogul Ursului.

Sărbători / Tradiţii:
Carnavalul – înainte de Postul Paştelui Catolic și Reformat.
"Împuşcatul cocoşului", prima zi de Paşte
- Zilele comunei Apaţa din 2 în 2 ani în iunie-iulie.

Date administrativ teritoriale

Suprafața totală5.429 ha
Situația terenurilor pe categorii de folosință
agricole din care:2.391 ha
- arabile1.065 ha
- pășuni1.014 ha
- fânețe311 ha
neagricole din care:3.038 ha
- păduri și altă vegetație forestieră2.592 ha
- ape, bălți95 ha
- construcții247 ha
- căi de comunicații și căi ferate69 ha
- terenuri degradate și neproductive35 ha
Număr de gospodării/locuinţe: 1.080
pdf > informatii detaliate privind dotarea cu alimentare apă curentă/caldă, instalație de canalizare, combustibil folosit pentru gătit, instalație electrică, încalzire 

Infrastructura

Acces la reţeaua de căi ferate

Acces la reţeaua de drumuri naţionale, judeţene, comunale, forestiere

 • DJ 131

Dotări edilitar – gospodăreşti (lungimea reţelelor şi starea lor tehnică)

 • DJ 131 – drum judeţean cca 4 km.,stare tehnică bună.
 • Drumuri forestiere 28,1 km stare degradată.
 • Reţeaua de alimentare cu apă potabilă 15 km.
 • Reţeaua de canalizare 18 km.

 

 

 

Proiecte prioritare

Proiecte propuse pentru perioada 2014-2020

 • Obținerea de fonduri necesare clarificării situației juridice privind terenurile și construcțiile aparținând comunității rrome
 • Achiziționarea unei autospeciale pentru salubritate
 • Construcția unei remize PSI și achiziționarea unei autospeciale pentru stingerea incendiilor
 • Reabilitarea drumurilor forestiere și clarificarea situației juridice
 • Asfaltarea străzilor din comuna
 • Proiecte privind realizarea de investiții care să creeze locuri de muncă

Evenimentele localității

"ÎMPUȘCATUL COCOȘULUI"

Contact

Primăria Apaţa
Str. Brașovului nr.57
comuna Apaţa, cod 507005
Jud. Braşov

telefon0268/ 284 504
fax 0268/ 284 648
website www.primaria-apata.ro 
e-mailprimaria57apata@yahoo.com 

Localizare geografică

 
Abonaţi-vă la newsletterul ADDJB
TRIMITERE
 
VIZIUNE, STRATEGIE, ACŢIUNE
Misiunea noastră este de a sprijini dezvoltarea locală şi regională prin aplicarea principiilor dezvoltării durabile.
DESPRE NOI
Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov (ADDJB) a luat fiinţă în luna aprilie a anului 2006, la iniţiativa Consiliului Judeţean Braşov. Asociaţie intercomunitară, Agenţia este o entitate juridică de drept privat ce are ca membri unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Brasov. Agenţia are în prezent 54 de membri dintre care 35 sunt membri fondatori.
NOUTĂȚI
 
30.07.2020
 
30.07.2020
 
28.07.2020
CONTACT
Centrului de Afaceri, Transfer Tehnologic și Incubator de Afaceri Brașov (C.A.T. T.I.A)
Str. Institutului nr. 35, cam. 24-25

Brașov, jud. Brașov, România
+4 02.68/47.05.05
+4 02.68/47.05.06
Fax: +4 02.68/47.05.04
www.addjb.ro
www.dezvoltare-durabila.ro


contact@addjb.ro
© 2014 - Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov
creat de Professional People
HOME Interes PublicMembriProiecteNoutățiContact