HOME Interes PublicMembriProiecteNoutățiContact
 
Comuna BECLEAN
 

Biserica Adormirea Maicii Domnului Beclean

 

Descrierea localității

Aşezare geografică: Comuna Beclean este aşezată în Podişul Transilvaniei în Ţara Făgăraşului, la o altitudine de 428 m, de o parte și de alta a drumului național DN1, la 3 km vest de Făgăraș.

Localităţi aparţinătoare: Beclean, Hurez, Calbor, Boholţ şi Luţa.

Populaţie: 1.655 persoane, conform datelor de la Direcţia Judeţeană de Statistică Braşov la 1 iulie 2011.

Principalele activităţi economice:
Producţie de panificaţie
Comerţ
Agricultură

Atracţii turistice:
Mănăstirea Făget - Boholţ
Biserica greco-catolică, construită în anul 1700 din localitatea Calbor
Biserica greco-catolică construită din piatră în anul 1876.

Sărbători / Tradiţii:
Fiii satului la Beclean și Boholț

Date administrativ teritoriale

Suprafața totală7.238 ha
Situația terenurilor pe categorii de folosință
agricole din care:5.821 ha
- arabile3.229 ha
- pășuni1.054 ha
- fânețe1.474 ha
neagricole din care:1.417 ha
- păduri și altă vegetație forestieră714 ha
- ape, bălți120 ha
- construcții419 ha
- căi de comunicații și căi ferate76 ha
- terenuri degradate și neproductive88 ha
Număr de gospodării/locuinţe: 915
pdf > informatii detaliate privind dotarea cu alimentare apă curentă/caldă, instalație de canalizare, combustibil folosit pentru gătit, instalație electrică, încalzire 

Infrastructura

Acces la reteaua de căi ferate: (distanţa până la cea mai apropiată staţie sau haltă CFR) - 500m

Acces la reţeaua de drumuri naţionale, judeţene, comunale, forestiere:

  • DN 1
  • DJ 103 F, DJ 104 D, DJ 109 A, DJ 109 B
  • DC 74

Dotări edilitar – gospodăreşti: (lungimea reţelelor și starea lor tehnică) 

  • drumuri naţionale,judeţene,comunale,forestiere, pe teritoriul administrativ al localităţii: DN-1 trece prin localitatea Beclean, DJ 109 B Beclean- Mânăst.Făget, DJ 104 D Făgăraş-Calbor Boholt, DJ 109 A Beclean - Hurez, DJ 103 F Luta-Beclean, DC 74 Luta-Hurez.
  • reţeaua de alimentare cu apă potabilă are o lungime de : - 5800 ml în loc.Beclean, 5500 ml în loc.Hurez şi 1200 ml în loc.Luta.
  • reţeaua de canalizare: în loc. Beclean nu este terminată, în loc.Hurez nu este terminată, iar în celelalte localităţi nu avem canalizari.

Contact

Primăria Beclean
Str. Principală nr.96
comuna Beclean, cod 507010
Jud. Braşov

telefon0268/ 518 668
fax 0268/ 518 668
website www.becleanbrasov.ro 
e-mailsecretariat@becleanbrasov.ro

Localizare geografică

 
Abonaţi-vă la newsletterul ADDJB
TRIMITERE
 
VIZIUNE, STRATEGIE, ACŢIUNE
Misiunea noastră este de a sprijini dezvoltarea locală şi regională prin aplicarea principiilor dezvoltării durabile.
DESPRE NOI
Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov (ADDJB) a luat fiinţă în luna aprilie a anului 2006, la iniţiativa Consiliului Judeţean Braşov. Asociaţie intercomunitară, Agenţia este o entitate juridică de drept privat ce are ca membri unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Brasov. Agenţia are în prezent 54 de membri dintre care 35 sunt membri fondatori.
NOUTĂȚI
 
30.07.2020
 
30.07.2020
 
28.07.2020
CONTACT
Centrului de Afaceri, Transfer Tehnologic și Incubator de Afaceri Brașov (C.A.T. T.I.A)
Str. Institutului nr. 35, cam. 24-25

Brașov, jud. Brașov, România
+4 02.68/47.05.05
+4 02.68/47.05.06
Fax: +4 02.68/47.05.04
www.addjb.ro
www.dezvoltare-durabila.ro


contact@addjb.ro
© 2014 - Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov
creat de Professional People
HOME Interes PublicMembriProiecteNoutățiContact