HOME Interes PublicMembriProiecteNoutățiContact
 
Comuna CAȚA
 

Comuna Cața

Biserica Evanghelică Fortificată

Biserica Evanghelică Fortificată

Biserica Evanghelică Fortificată

Biserica Evanghelică Fortificată

Biserica Evanghelică Fortificată

Biserica Evanghelică Fortificată

Biserica Evanghelică Fortificată

Biserica Evanghelică Fortificată Drăușeni

Biserica Evanghelică Fortificată Drăușeni

 

Descrierea localității

Aşezare geografică: Comuna Caţa este situată în nordul judeţului Braşov având în componenţă 5 localităţi. Face parte din vechile aşezări săseşti din zona Rupea şi îşi păstrează parţial caracteristicile acestora. Datează din evul mediu din jurul anului 1220 când au fost colonizaţi primii saşi.

Localităţi aparţinătoare: Caţa, Beia, Drăuşeni, Ioneşti şi Paloş.

Populaţie: 1196 persoane, conform datelor de la Direcţia Judeţeană de Statistică Braşov la 1 iulie 2011.

Principalele activităţi economice: exploataţii agricole

Atracţii turistice: obiective turistice: 3 biserici – cetăţi evanghelice

Manifestări/evenimente culturale locale: Zilele Paloşului, Zilele Ioneştiului, Ziua Drăuşeniului

Date administrativ teritoriale

Suprafața totală11.812 ha
Situația terenurilor pe categorii de folosință
agricole din care:9.572 ha
- arabile4.026 ha
- pășuni4.151 ha
- fânețe1.383 ha
neagricole din care:2.240 ha
- păduri și altă vegetație forestieră1.491 ha
- ape, bălți239 ha
- construcții218 ha
- căi de comunicații și căi ferate158 ha
- terenuri degradate și neproductive134 ha
Număr de gospodării/locuinţe: 1.020
pdf > informatii detaliate privind dotarea cu alimentare apă curentă/caldă, instalație de canalizare, combustibil folosit pentru gătit, instalație electrică, încalzire 

Infrastructura

Acces la reţeaua de căi ferate
Gara Caţa, Gara Beia şi Halta Paloş

Acces la reţeaua de drumuri naţionale, judeţene, comunale, forestiere
Comuna Caţa se află la o distanţă de 18 km până la drumul naţional E60, este traversată de drumul judeţean DJ 132B.

Dotări edilitar – gospodăreşti

 • drumuri judeţene: DJ132 B
 • reţeaua de alimentare cu apă: 0 km
 • reţea de canalizare: 0 km

 

 

 

Proiecte prioritare

 • Înființare cămin de bătrâni la nivelul comunei Cața
 • Înființare rețea apă potabilă în comuna Cața
 • Înființare rețea de canalizare în comuna Cața
 • Modernizarea și extinderea infrastructurii rutiere din comuna Cața
 • Înființarea unui serviciu propriu specializat în colectarea și sortarea
 • Crearea de locuri de muncă prin înființarea de sere și livezi
 • Eficientizarea energetică a sistemului de iluminat public prin valorificarea resurselor regenerabile (panouri solare)
 • Construcția unei clădiri bibliotecă și dotarea acesteia cu materiale de specialitate în comuna Cața
 • Realizare de îndiguiri, canale pentru preîntâmpinarea riscului de inundații în zona străbătută de râuri
 • Conectarea la rețeaua de gaze naturale
 • Construcție săli de sport în fiecare sat din comuna Cața
 • Construirea de locuințe sociale
 • Înființarea de plantații pentru producția de biomasă în comuna Cața
 • Amenajare spații de agrement
 • Înființarea unui cabinet medical dotat cu echipamente specializate
 • Înființare ocol silvic
 • Construcția de grădinițe / grădinițe cu program prelungit
 • Construirea unor centre de prelucrare a cerealelor și a laptelui
 • Modernizarea drumurilor forestiere din comuna Cața
 • Achiziționarea de microbuze care să asigure transportul public în teritoriu

Evenimentele localității

"FIII SATULUI" - PALOȘ - 2014

Contact

Primăria Caţa
Str. Principală nr. 222
comuna Caţa, cod 507040
Jud. Braşov

telefon0268/ 248 533
fax 0268/ 248 563
website www.comunacata.ro 
e-mailprimariacata@yahoo.com  

Localizare geografică

 
Abonaţi-vă la newsletterul ADDJB
TRIMITERE
 
VIZIUNE, STRATEGIE, ACŢIUNE
Misiunea noastră este de a sprijini dezvoltarea locală şi regională prin aplicarea principiilor dezvoltării durabile.
DESPRE NOI
Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov (ADDJB) a luat fiinţă în luna aprilie a anului 2006, la iniţiativa Consiliului Judeţean Braşov. Asociaţie intercomunitară, Agenţia este o entitate juridică de drept privat ce are ca membri unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Brasov. Agenţia are în prezent 54 de membri dintre care 35 sunt membri fondatori.
NOUTĂȚI
 
30.07.2020
 
30.07.2020
 
28.07.2020
CONTACT
Centrului de Afaceri, Transfer Tehnologic și Incubator de Afaceri Brașov (C.A.T. T.I.A)
Str. Institutului nr. 35, cam. 24-25

Brașov, jud. Brașov, România
+4 02.68/47.05.05
+4 02.68/47.05.06
Fax: +4 02.68/47.05.04
www.addjb.ro
www.dezvoltare-durabila.ro


contact@addjb.ro
© 2014 - Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov
creat de Professional People
HOME Interes PublicMembriProiecteNoutățiContact