HOME Interes PublicMembriProiecteNoutățiContact
 
Comuna COMĂNA
 

Ansamblul Lunca Oltului

Plugarul

Coloanele de bazalt

Comăna vedere generală

Peștera Mănăstirii

Biserica fortificată Ticușu Vechi

 

Descrierea localității

Aşezare geografică: Aflată în partea de SE a Transilvaniei, cuprinsă între apele Oltului şi Carpaţii Meridionali, Comuna Comăna face parte din Ţara Făgăraşului, fiind aşezată de o parte şi de alta a râului Olt, la jumătatea distanţei dintre cele două drumuri naţionale DN Braşov - Sibiu şi DN Braşov - Sighişoara.

Din punct de vedere geografic, comuna este aşezată la interferenţa puternicelor masive Carpatine cu regiunea geomorfologică depresionară a Transilvaniei, unde colinele Târnavelor vin în contact indirect cu Piemontul Perşanilor, pe Valea Oltului.

Teritoriul comunei este străbătut de la Nord către Sud de râul Olt, având de o parte şi de alta o câmpie de acumulare cuaternară, îngustă şi joasă, cu o înclinare de la Nord spre Sud, mărginită de dealuri ce obligă Oltul să treacă printr-un culoar cunoscut sub numele de Culoarul Comana.

Localităţi aparţinătoare:

Satul Comăna de Jos – reşedinţă, pe partea stângă a râului Olt, străbătut de DJ104 Şercaia – Hoghiz;

Satul Comăna de Sus – pe partea stângă a râului Olt, la intrarea în defileul Văii Comăna;

Satul Crihalma – pe partea dreaptă a râului Olt;

Satul Ticuşu Nou – pe partea dreaptă a râului Olt.

Populaţie:  2721 persoane, conform datelor de la Direcţia Judeţeană de Statistică Braşov la 1 iulie 2011.

Principalele activităţi economice: exploataţii agricole

Atracţii turistice: Coloanele de bazalt de la Piatra cioplită – Comăna de Sus, Sfinxul, peşterile Mănăstirii, Tigăii, Bulz.

Dansul Fecioresc

Date administrativ teritoriale

Suprafața totală9.726 ha
Situația terenurilor pe categorii de folosință
agricole din care:6.239 ha
- arabile2.698 ha
- pășuni2.744 ha
- fânețe797 ha
neagricole din care:3.487 ha
- păduri și altă vegetație forestieră3.015 ha
- ape, bălți123 ha
- construcții218 ha
- căi de comunicații și căi ferate57 ha
- terenuri degradate și neproductive74 ha
Număr de gospodării/locuinţe: 1.010
pdf > informatii detaliate privind dotarea cu alimentare apă curentă/caldă, instalație de canalizare, combustibil folosit pentru gătit, instalație electrică, încalzire 

Infrastructura

Acces la reţeaua de căi ferate

  • 12 km halta Şercaia
  • 15 km gara Rupea

Acces la drumuri naţionale, judeţene, comunale, forestiere

  • 12 km până la DN Braşov-Sibiu sau DN Braşov-Sighişoara
  • Drumul judeţean Şercaia-Hoghiz trece prin localitatea Comăna de Jos (reşedinţa comunei).

Dotări edilitar gospodăreşti (lungimea reţelelor şi starea lor tehnică)

  • Drumuri judeţene

- DJ104 – Şercaia – Hoghiz - 5 km pe raza comunei, stare tehnică satisfăcătoare- DJ – Crihalma – Hălmeag  - 6,5 km neasfaltat- DJ – Crihalma – Ticuşu – Ungra - 8,5 km parţial asfaltat- DC – Comăna de jos – Comăna de Sus - 4,3 km asfaltat- Drum forestier – Comăna de Sus spre Măieruş - 16 km

  • Reţea de alimentare cu apă potabilă - 16,2 km Comăna de Sus – Comăna de Jos – Crihalma cu posibilitate de extindere până la Ticuşu Nou.
  • Reţea de canalizare - lipsă

Contact

Primăria Comăna 
Str. Comăna de Jos 115
comuna Comăna, cod 505050
Jud. Braşov

telefon0268/ 287 511
fax 0268/ 287 501
website www.comuna-comana.ro 
e-mailcomana2005@yahoo.com  

Localizare geografică

 
Abonaţi-vă la newsletterul ADDJB
TRIMITERE
 
VIZIUNE, STRATEGIE, ACŢIUNE
Misiunea noastră este de a sprijini dezvoltarea locală şi regională prin aplicarea principiilor dezvoltării durabile.
DESPRE NOI
Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov (ADDJB) a luat fiinţă în luna aprilie a anului 2006, la iniţiativa Consiliului Judeţean Braşov. Asociaţie intercomunitară, Agenţia este o entitate juridică de drept privat ce are ca membri unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Brasov. Agenţia are în prezent 54 de membri dintre care 35 sunt membri fondatori.
NOUTĂȚI
 
30.07.2020
 
30.07.2020
 
28.07.2020
CONTACT
Centrului de Afaceri, Transfer Tehnologic și Incubator de Afaceri Brașov (C.A.T. T.I.A)
Str. Institutului nr. 35, cam. 24-25

Brașov, jud. Brașov, România
+4 02.68/47.05.05
+4 02.68/47.05.06
Fax: +4 02.68/47.05.04
www.addjb.ro
www.dezvoltare-durabila.ro


contact@addjb.ro
© 2014 - Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov
creat de Professional People
HOME Interes PublicMembriProiecteNoutățiContact