HOME Interes PublicMembriProiecteNoutățiContact
 
Comuna HĂLCHIU
 

 

Descrierea localității

Aşezare geografică - Comuna Hălchiu este amplasată în partea de nord a Ţării Bârsei, la 15 km de Municipiul Braşov. Teritoriul ei administrativ se învecinează: la nord cu comunele Feldioara şi Crizbav, la est cu Comuna Bod şi Municipiul Braşov, la sud cu Oraşul Ghimbav, iar la vest cu teritoriul Comunei Dumbrăviţa şi Municipiul Codlea.

Localităţi aparţinătoare: satele – Hălchiu, Satu Nou.

Populaţie: 4.800 persoane, conform datelor de la Direcţia Judeţeană de Statistică Braşov la 1 iulie 2011

Principalele activităţi economice: agricultură, construcţii civile şi industriale, comerţ, producţie mobilă.

Atracţii turistice:

Ansamblul Bisericii "Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril" - datat din sec. XVIII-XIX, Hălchiu
- Biserica "Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril" - 1791, Hălchiu
- Zid de incintă - sec. XIX, Hălchiu
- Primărie - 1848, Halchiu
- Biserica Evanghelică - 1807, Hălchiu
- Biserica din lemn "Sfântul Dumitru" - 1889, Satu Nou
- Ansamblul Bisericii Evanghelice - sec. XIV-XVIII, Satu Nou
- Biserica Evanghelucă Satu Nou - sec. XIV-XVIII, Satu Nou

Sărbători / Tradiţii:

Zilele comunei Hălchiu – Septembrie

Bisericile de patrimoniu din Halchiu

Biserica de lemn din Satu Nou

Date administrativ teritoriale

Suprafața totală5.443 ha
Situația terenurilor pe categorii de folosință
agricole din care:4.695 ha
- arabile3.666 ha
- pășuni566 ha
- fânețe463 ha
neagricole din care:748 ha
- păduri și altă vegetație forestieră246 ha
- ape, bălți52 ha
- construcții387 ha
- căi de comunicații și căi ferate43 ha
- terenuri degradate și neproductive20 ha
Număr de gospodării/locuinţe: 1.541
pdf > informatii detaliate privind dotarea cu alimentare apă curentă/caldă, instalație de canalizare, combustibil folosit pentru gătit, instalație electrică, încalzire 

Infrastructura

Acces la rețeaua de căi ferate: (distanţa până la cea mai apropiată staţie sau haltă CFR) - 6 km pana la gara Bod

Acces la reţeaua de drumuri naționale, judeţene, comunale, forestiere:

 • Hălchiu se află la 3km de DN13(E60)
 • DJ 112A: Podul Bârsei – Hălchiu – Codlea care face legătura cu DN 1 şi DN 13
 • DJ 112C: Hălchiu – Satu-Nou – Dumbrăviţa care face legătura cu drumuri comunale şi forestiere
 • DC 39 : Satu-Nou – Crizbav care face legătura cu drumuri forestiere

Dotări edilitar – gospodăreşti: (lungimea reţelelor și starea lor tehnică)

 • drumuri naţionale, judeţene, comunale, forestiere, pe teritoriul administrativ al localităţii:
  · drumul judeţean DJ 112A: Podul Bârsei – Hălchiu – Codlea : 13,7 km, asfaltat;
  · DJ 112C: Hălchiu – Satu-Nou – Dumbrăviţa : 9,6 km asfaltat din Hălchiu până în Satu Nou;
  · DC 39 : Satu-Nou – Crizbav în total 6 km din care 3 km pe teritoriul unităţii administrativ teritoriale a comunei Hălchiu;
 • reţeaua de alimentare cu apă potabilă:
  · reţea publică – conducte din oţel,13 km,în localitatea Hălchiu;
  · alimentarea cu apă în derulare în localitatea Satu Nou
 • reţeaua de canalizare:
  · sistem de canalizare centralizat –tuburi de beton ,13 km, în loc. Hălchiu;
  · execuţie reţea de canalizare menajeră în derulare, prin proiect cu finanţare nerambursabilă PHARE 2006, în localitatea Satu Nou

Proiecte prioritare

 • Modernizare strazi in zona Transilana din orasul Ghimbav
 • Modernizarea Căminului Cultural din localitatea Satu Nou
 • Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Hălchiu
 • Trotuare pe strada Dumbrăviței în localitatea  Satu Nou
 • Extinderea rețelei de drumuri în cartierul de tineri
 • Extinderea iluminatului public pe străzile Mihai Viteazul și Gen. Dumitru Eremia din localitatea Hălchiu
 • Extinderea iluminatului public, a căilor de acces și a utilităților în zonele în care s-au întocmit PUZ-uri pentru case de locuit: Construire locuințe individuale –  HCL 6/2011, HCL 7/2011, HCL 14/2009, HCL 41/2008 ;
 • Construire locuințe sociale, str. Feldioarei, Satu Nou – HCL 56/2010
 • Renovarea bisericilor, monumente istorice, din Hălchiu și Satu Nou
 • Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare menajeră pe străzile Mihai Viteazul și Gen. Dumitru Eremia din localitatea Hălchiu

Primarul comunei Halchiu, Ioan Garbacea

Biserica de lemn din Satu Nou

Contact

Primăria Hălchiu
Str. Feldioarei nr.1
comuna Hălchiu, cod 507080
Jud. Braşov

telefon0268/ 481 174 
fax 0268/ 481 416
website www.primariahalchiu.ro 
e-mailuat_comuna_halchiu@yahoo.com  

Localizare geografică

 
Abonaţi-vă la newsletterul ADDJB
TRIMITERE
 
VIZIUNE, STRATEGIE, ACŢIUNE
Misiunea noastră este de a sprijini dezvoltarea locală şi regională prin aplicarea principiilor dezvoltării durabile.
DESPRE NOI
Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov (ADDJB) a luat fiinţă în luna aprilie a anului 2006, la iniţiativa Consiliului Judeţean Braşov. Asociaţie intercomunitară, Agenţia este o entitate juridică de drept privat ce are ca membri unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Brasov. Agenţia are în prezent 54 de membri dintre care 35 sunt membri fondatori.
NOUTĂȚI
 
30.07.2020
 
30.07.2020
 
28.07.2020
CONTACT
Centrului de Afaceri, Transfer Tehnologic și Incubator de Afaceri Brașov (C.A.T. T.I.A)
Str. Institutului nr. 35, cam. 24-25

Brașov, jud. Brașov, România
+4 02.68/47.05.05
+4 02.68/47.05.06
Fax: +4 02.68/47.05.04
www.addjb.ro
www.dezvoltare-durabila.ro


contact@addjb.ro
© 2014 - Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov
creat de Professional People
HOME Interes PublicMembriProiecteNoutățiContact