HOME Interes PublicMembriProiecteNoutățiContact
 
Comuna HÂRSENI
 

Peisaj Valea Sebeșului

 

Descrierea localității

Aşezare geografică: comuna Hârseni face parte din depresiunea Făgăraşului cunoscută şi sub denumirea de Ţara Oltului, delimitată la nord de Râul Olt şi Podişul Transilvaniei, iar la sud de Munţii Făgaraşului. Comuna Hârseni se situează la circa 15 km sud- est de Munţii Fagaraşului. Teritoriul comunei se învecinează la est cu Comuna Şinca şi Oraşul Zărneşti, la sud cu Judeţul Argeş, la vest cu Comuna Recea, iar la nord cu Comuna Mândra. Comuna este străbătută de două văi: Valea Sebeşului, care trece prin Sebeş şi Hârseni şi Valea Copăcioasa care trece prin Copăcel.

3. Localităţi aparţinătoare: satele – Hârseni, Copăcel, Sebeş, Mărgineni, Cătunul Mălinis

Populaţie: 2.241 persoane, conform datelor de la Direcţia Judeţeană de Statistică Braşov la 1 iulie 2011.

Principalele activităţi economice: agricultură - zootehnie, comerţ, prelucrarea lemnului, turism.

Atracţii turistice:
Valea Sebeşului

Sărbători / Tradiţii:
27 decembrie - La Copăcel de sărbători (obiceiuri şi tradiţii populare de Crăciun)
15 august - Fiii satelor: satul Sebeş Mărgineni

Date administrativ teritoriale

Suprafața totală14.807 ha
Situația terenurilor pe categorii de folosință
agricole din care:6.813 ha
- arabile2.671 ha
- pășuni3.237 ha
- fânețe905 ha
neagricole din care:7.994 ha
- păduri și altă vegetație forestieră7.389 ha
- ape, bălți52 ha
- construcții389 ha
- căi de comunicații și căi ferate80 ha
- terenuri degradate și neproductive84 ha
Număr de gospodării/locuinţe: 937
pdf > informatii detaliate privind dotarea cu alimentare apă curentă/caldă, instalație de canalizare, combustibil folosit pentru gătit, instalație electrică, încalzire 

Infrastructura

Acces la rețeaua de căi ferate: (distanţa până la cea mai apropiată staţie sau haltă CFR) - 15 km până la staţia CFR Făgăraş

Acces la reţeaua de drumuri naționale, judeţene, comunale, forestiere:

 • Drumul judeţean 104 B Făgăraş-Hârseni-Sebeş
 • Drumul judeţean 104 A Victoria-Sebeş-Perşani
 • Drumul comunal 67
 • Drumul comunal 72
 • Drum comunal Sebeş - Colonia şantier

Dotări edilitar – gospodăreşti: (lungimea reţelelor și starea lor tehnică)

 • drumul judeţean 104 A ; 104 B - stare bună
 • drumuri comunale 67,72 şi Sebeş – colonia şantier , starea drumurilor fiind foarte rea.

Proiecte prioritare

 • Reparații capitale Cămin Cultural Mărgineni
 • Alimentare cu apă Comuna Hârseni
 • Bază sportivă Copăcel
 • Construire Cămin Cultural Sebeș
 • Canalizare pe raza Comunei Hârseni
 • Realizare rigole și podețe în satul Copăcel, Comuna Hârseni, Jud. Brașov
 • Construire sală de Sport Hârseni
 • Împădurire teren degradat
 • Modernizare drum comunal DC 69 A – VALEA SEBEȘ
 • Modernizare drum comunal DC 69 km 0+500, 2+500
 • Modernizare Cămin Cultural Copăcel

Contact

Primăria Hârseni
Str. Principală nr. 96
comuna Hărseni, cod 507090
Jud. Braşov

telefon0268/ 247 800
fax 0268/ 247 800
website www.primariaharseni.ro 
e-mailcomunaharseni@yahoo.com 

Localizare geografică

 
Abonaţi-vă la newsletterul ADDJB
TRIMITERE
 
VIZIUNE, STRATEGIE, ACŢIUNE
Misiunea noastră este de a sprijini dezvoltarea locală şi regională prin aplicarea principiilor dezvoltării durabile.
DESPRE NOI
Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov (ADDJB) a luat fiinţă în luna aprilie a anului 2006, la iniţiativa Consiliului Judeţean Braşov. Asociaţie intercomunitară, Agenţia este o entitate juridică de drept privat ce are ca membri unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Brasov. Agenţia are în prezent 54 de membri dintre care 35 sunt membri fondatori.
NOUTĂȚI
 
30.07.2020
 
30.07.2020
 
28.07.2020
CONTACT
Centrului de Afaceri, Transfer Tehnologic și Incubator de Afaceri Brașov (C.A.T. T.I.A)
Str. Institutului nr. 35, cam. 24-25

Brașov, jud. Brașov, România
+4 02.68/47.05.05
+4 02.68/47.05.06
Fax: +4 02.68/47.05.04
www.addjb.ro
www.dezvoltare-durabila.ro


contact@addjb.ro
© 2014 - Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov
creat de Professional People
HOME Interes PublicMembriProiecteNoutățiContact