HOME Interes PublicMembriProiecteNoutățiContact
 
Comuna JIBERT
 

 

Descrierea localității

Aşezare geografică: Comuna Jibert este situată în partea de NV a județului, amplasată între Podișul Hârtibaciului și Podișul Homorodului, de-a lungul Văii Cozd.

Localităţi aparţinătoare: Jibert, Dacia, Lovnic, Grînari, Văleni

Populaţie: 2.455 persoane conform datelor de la Direcţia Judeţeană de Statistică Braşov la 1 iulie 2011.

Principalele activităţi economice: comerţ, agricultura, în special creşterea animalelor

Atracţii turistice:
bisericile evanghelice din zonă - monumente istorice.

Sărbători / Tradiţii:
- balul portului popular, întrunirea vecinătăților pe data de 24 ianuarie, colinda feciorilor de Crăciun

Localizare geografică

Date administrativ teritoriale

Suprafața totală16.582 ha
Situația terenurilor pe categorii de folosință
agricole din care:11.402 ha
- arabile1.237 ha
- pășuni3.548 ha
- fânețe6.617 ha
neagricole din care:5.180 ha
- păduri și altă vegetație forestieră4.180 ha
- ape, bălți305 ha
- construcții233 ha
- căi de comunicații și căi ferate152 ha
- terenuri degradate și neproductive310 ha
Număr de gospodării/locuinţe: 1.061
pdf > informatii detaliate privind dotarea cu alimentare apă curentă/caldă, instalație de canalizare, combustibil folosit pentru gătit, instalație electrică, încalzire 

Infrastructura

Acces la rețeaua de căi ferate: (distanţa până la cea mai apropiată staţie sau haltă CFR) - 19 km gara Rupea

Acces la reţeaua de drumuri naționale, judeţene, comunale, forestiere:

 • DN 13 la 15 km
 • DJ 105A

Dotări edilitar – gospodăreşti: (lungimea reţelelor și starea lor tehnică)

 • drum judeţean cu o lungime de 35 Km
 • drumuri comunale cu o lungime de 20 Km
 • drumuri forestiere cu o lungime de 14 Km

Proiecte prioritare

 • Amenajare drumuri forestiere
 • Construire centru cultural Jibert
 • Modernizare drum comunal DC 24 Jibert – Cobor
 • Modernizare străzi Jibert, Dacia, Lovnic, Grînari, Văleni
 • Canalizare satele Jibert, Dacia, Lovnic, Grînari, Văleni
 • Alimentare cu apă in satele Văleni și Grînari
 • Reabilitare/modernizare Școala Gimnaziala Jibert

Contact

Primăria Jibert
Str. Principală nr.129
comuna Jibert, cod 507110
Jud. Braşov

telefon0268/ 285 585
fax 0268/ 285 528
website www.jibert.ro 
e-mailprimaria_comunajibert@yahoo.com  

Localizare geografică

 
Abonaţi-vă la newsletterul ADDJB
TRIMITERE
 
VIZIUNE, STRATEGIE, ACŢIUNE
Misiunea noastră este de a sprijini dezvoltarea locală şi regională prin aplicarea principiilor dezvoltării durabile.
DESPRE NOI
Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov (ADDJB) a luat fiinţă în luna aprilie a anului 2006, la iniţiativa Consiliului Judeţean Braşov. Asociaţie intercomunitară, Agenţia este o entitate juridică de drept privat ce are ca membri unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Brasov. Agenţia are în prezent 54 de membri dintre care 35 sunt membri fondatori.
NOUTĂȚI
 
30.07.2020
 
30.07.2020
 
28.07.2020
CONTACT
Centrului de Afaceri, Transfer Tehnologic și Incubator de Afaceri Brașov (C.A.T. T.I.A)
Str. Institutului nr. 35, cam. 24-25

Brașov, jud. Brașov, România
+4 02.68/47.05.05
+4 02.68/47.05.06
Fax: +4 02.68/47.05.04
www.addjb.ro
www.dezvoltare-durabila.ro


contact@addjb.ro
© 2014 - Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov
creat de Professional People
HOME Interes PublicMembriProiecteNoutățiContact