HOME Interes PublicMembriProiecteNoutățiContact
 
Comuna MOIECIU
 

Moieciu

Moieciu

Moieciu

Munții Bucegi

Peștera Liliecilor

Sânzienele

Cascada-La-Chisatoare-iarna

Cei care ajung în zona Moieciu se pot bucura de peisaje impresionante, Cheile Moeciului fiind una dintre atracțiile zonei. Ceea ce impresionează este frumusețea sălbatică a acestora, frumusețe care nu a fost distrusă de intervenția omului. Aici se găsesc mici cascade care se rostogolesc peste stâncile de mari înălțimi. Cea mai importantă cascadă a acestor chei este “La Chișătoare”, aflată pe drumul care leagă Moieciu de Sus de Moieciu de Jos, pe malul stâng al pârâului Turcului. Cascada, care este declarată rezervație bio-geologică, e constituită din tuf calcaros pe care curg nişte izvoare subțiri, ceea ce formează un peisaj natural deosebit. Acesta este un fenomen carstic de suprafață, unic în zonă, favorizat de depunerile de carbonat de calciu sub formă de travertin. Iarna, cascada "La Chișătoare", îngheață pe alocuri, formând coloane de gheață spectaculoase.

Cascada-La-Chisatoare-inghetata

Cascada "La Chișătoare", Moieciu de Sus

Cascada "La Chișătoare", Moieciu de Sus

Cascada "La Chișătoare", Moieciu de Sus

Cascada "La Chișătoare", Moieciu de Sus

 

Descrierea localității

Aşezare geografică - Comuna Moieciu este situată în partea sud - estică a judeţului Braşov, pe una din cele mai vechi căi de acces între cele două provincii românesti, Ardealul şi Ţara Românească, urmând Depresiunea Ţării Bârsei cu Rucăr – Dragoslavele , între masivele Bucegi şi Piatra Craiului, învecinându-se în sud-est cu judeţul Dâmboviţa, în est cu teritoriul comunei Bran, în nord-nord vest cu teritoriul oraşului Zărneşti, iar în vest-sud vest cu teritoriul comunei Fundata.

Localităţi aparţinătoare: Moieciu de Jos, Moieciu de Sus, Cheia, Măgura, Peștera, Drumul Carului

Populaţie: 4.702 persoane conform datelor de la Direcţia Judeţeană de Statistică Braşov la 1 iulie 2011.

Principalele activităţi economice: agricultură – cresterea animalelor, agroturism.

Atracţii turistice:

Parcul Naţional Piatra Craiului
- Parcul Natural Bucegi
- Prăpăstiile Măgurei
- Cheile Moieciului
- Peştera Liliecilor
- Locul fosilifer de la Vama Strunga
- Monumente istorice:
- Biserica ortodoxă "Adormirea Maicii Domnului", comuna Moieciu, satul Cheia, nr. 27 – anul 1813
- Biserica ortodoxă "Sfântul Nicolae", comuna Moieciu, satul Moieciu de Jos, nr. 200 - anul 17618.

Sărbători / Tradiţii:
Festivalul de muzică populară şi produse tradiţionale moiecene – aprilie,
Târgul de vară Moieciu - iulie,
Focul lui Sumedru - 25 octombrie,
Datini şi tradiţii de iarnă la Moieciu – decembrie.

Date administrativ teritoriale

Suprafața totală9.491 ha
Situația terenurilor pe categorii de folosință
agricole din care:2.364 ha
- arabile235 ha
- pășuni1.116 ha
- fânețe1.009 ha
neagricole din care:7.127 ha
- păduri și altă vegetație forestieră5.482 ha
- ape, bălți25 ha
- construcții110 ha
- căi de comunicații și căi ferate70 ha
- terenuri degradate și neproductive1.440 ha

Număr de gospodării/locuinţe: 2.182
pdf > informatii detaliate privind dotarea cu alimentare apă curentă/caldă, instalație de canalizare, combustibil folosit pentru gătit, instalație electrică, încalzire 

Infrastructura

Acces la rețeaua de căi ferate: (distanţa până la cea mai apropiată staţie sau haltă CFR) - 10 km gara Zărneşti, 14 km gara Râşnov

Acces la reţeaua de drumuri naționale, judeţene, comunale, forestiere:

 • DN 73
 • DJ 112F, DJ 112G
 • DC 53, DC 56, DC 58

Dotări edilitar – gospodăreşti: (lungimea reţelelor și starea lor tehnică)

 • drumuri naţionale, judeţene, comunale, forestiere pe teritoriul administrativ al localităţii:

- drumuri naţionale: DN 73- 8,7 km (în Moieciu de Jos şi Drumul Carului)
- drumuri judeţene: - DJ 112F- 8,45 km; DJ 112G- 17 km
starea tehnică: degradate

- drumuri comunale:- aprox. 21 km
starea tehnică: degradate, cu excepţia DC 53 şi DC 56 nou asfaltate

- drumuri forestiere:- aprox.28,4 km
starea tehnică: degradate

 • reţeaua de alimentare cu apă potabilă:
  sistem centralizat în localitatea Drumul Carului: aprox. 8 km
  sistem privat în celelalte locacalităţi aparţinătoare comunei Moieciu: aprox. 50 km
 • reţeaua de canalizare : reţea individuală cu bazine vidanjabile

Proiecte prioritare

 • Corectarea torenților din bazinul hidrografic Valea Moieciului – comuna Moieciu, județul Brașov
 • Amenajarea hidroenergetică a râului Moieciu și valorificarea altor resurse de energie neconvențională (energie solară) în circuitul turistic al unor arii protejate de pe raza comunei: Peștera Liliecilor (Moieciu, sat Peștera – Parcul Național Piatra Craiului) și Locul Fosilier Vama Strunga (Moieciu, Bran – Parcul Natural Bucegi)
 • Construire sanatoriu
 • Construirea unei rețele de marcaje și refugii turistice de utilitate publică și marketing de servicii turistice în comuna Moieciu
 • Asfaltare Ulița Berbece Moieciu de Jos
 • Regularizare albie râu Moieciu
 • Modernizare drum Moieciu de Jos – Godeanu – Măgura – Pridel – Valea cu Calea - Moieciu de Jos
 • Montare panouri indicatoare pentru intrări în comună și satele aferente
 • Reabilitare și modernizare alimentare cu apă potabilă și rețele de canalizare în satul Drumul Carului
 • Asfaltare Ulița Bisericii Moieciu de Jos
 • Amenajare spații verzi, locuri de joacă pentru copii și locuri de promenadă în toate satele comunei Moieciu
 • Alimentare cu apă potabilă în satul Măgura
 • Reabilitarea sediului Primăriei comunei Moieciu
 • Dezvoltarea competențelor profesionale ale angajaților administrației locale – participarea la cursuri de specialitate în domeniul Administrației
 • Îmbunătățirea și extinderea sistemelor de orientare, avertizare și alarmare
 • Amenajare garaje Primăria comunei Moieciu
 • Înființare centru cultural - religios
 • Amenajare serviciu medical de urgență
 • Construire a unei stații de pompieri
 • Dotare cu europubele / coșuri de gunoi stradal
 • Construire bazin de înot
 • Construire centru de sănătate și recuperare
 • Arhivare electronică și fizică (școli, primărie)
 • Amenajare bază sportivă Moieciu de Jos
 • Suplimentare cu 3 microbuze pentru transportul elevilor în sate Moieciu de Sus, Peștera și Măgura
 • Modernizarea și dotarea școlilor și grădinițelor din satele Moieciu de Jos, Moieciu de Sus și Măgura
 • Alimentare cu apă și rețele de canalizare ape uzate menajere, sat Peștera
 • Construire telegondolă pe următoarele trasee:
  - Moieciu de Sus – Peștera Ialomicioarei (jud. Dâmbovița)
  - Moieciu de Jos – Moieciu de Sus
  - Moieciu de Sus – Fundățica
  - Cheia – Dealul Cremenii
 • Extindere Școală Moieciu de Jos
 • Reabilitare și modernizare drumuri comunale, drumuri pietruite și de pământ – 120 km
 • Identificare surse alternative de energie regenerabilă
 • Extindere și modernizare rețea proprie de iluminat public
 • Alimentare cu apă potabilă și rețele de canalizare în satul Moieciu de Sus - Alimentare cu apă / Canalizare
 • Modernizarea și dotarea căminelor culturale în satele Moieciu de Jos, Moieciu de Sus, Cheia, Măgura și Peștera
 • Amenajarea și asfaltarea curții Primăriei comunei Moieciu
 • Construire săli de sport polivalente în Moieciu de Jos și Moieciu de Sus
 • Amenajare trotuare în comuna Moieciu (aproximativ 9 km)
 • Amenajare a 5 pârtii de schi în satul Moieciu de Sus
 • Amenajare în satele Moieciu de Jos și Moieciu de Sus a doua turist informator
 • Campanii de informare și promovare privind potențialul turistic al zonei și conservarea specificului locului, promovarea produselor tradiționale
 • Dezvoltarea turismului prin diversificarea gamei de servicii conexe turismului (alimentație, agrement, transport)
 • Trenuleț turistic pe următoarele 3 trasee: Moieciu de Jos-Moieciu de Sus, Moieciu de Jos-Peștera și Moieciu de Jos-Măgura
 • Amenajare parc distracții Moieciu de Sus (zona Clăbucet)
 • Amenajare pârtii de săniuțe
 • Amenajare centru SPA și divertisment
 • Sprijinirea activităților agro-zootehnice prin menținerea pajiștilor și pășunilor comunale
 • Revitalizarea meșteșugurilor prin sprijinirea grupurilor de producători si a meșteșugarilor prin organizarea de târguri și piețe unde aceștia își pot valorifica produsele (încurajarea meșterilor locali de a se autoriza în activitatea pe care o desfășoară pentru a putea participa la aceste târguri și pentru a-și valorifica produsele)
 • Continuarea organizării de evenimente pentru promovarea tradițiilor din zonă:
  - Focul lui Sumedru
  - Târgul de vară Moieciu
  - Festivalul de muzică populară și produse tradiționale moiecene
 • Reabilitarea, extinderea și dotarea dispensarului comunal din satul Moieciu de Jos, Măgura și Peștera
 • Facilitarea racordării la utilități a familiilor defavorizate
 • Crearea unui serviciu de plăți on-line
 • Întocmire și reactualizare PUG Moieciu
 • Înființare serviciu pentru situații de urgență (inclusiv achiziție autoutilitară pompieri și mașină deszăpezire) în Moieciu de Jos
 • Continuare execuție rețele de alimentare cu apă potabilă și rețele de canalizare în satele Moieciu de Jos și Cheia
 • Amenajare trasee turistice și mountain bike în Parcul Național Piatra Craiului și Parcul Natural Bucegi – aproximativ 20 km

Contact

Primăria Moieciu
Str. Principală nr.330A
comuna Moeciu, cod 507130
Jud. Braşov 

telefon0368/ 446 458
fax 0368/ 446 457
website www.primariamoieciu.ro 
e-mailadministratie@primariamoieciu.ro  

Localizare geografică

 
Abonaţi-vă la newsletterul ADDJB
TRIMITERE
 
VIZIUNE, STRATEGIE, ACŢIUNE
Misiunea noastră este de a sprijini dezvoltarea locală şi regională prin aplicarea principiilor dezvoltării durabile.
DESPRE NOI
Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov (ADDJB) a luat fiinţă în luna aprilie a anului 2006, la iniţiativa Consiliului Judeţean Braşov. Asociaţie intercomunitară, Agenţia este o entitate juridică de drept privat ce are ca membri unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Brasov. Agenţia are în prezent 54 de membri dintre care 35 sunt membri fondatori.
NOUTĂȚI
 
30.07.2020
 
30.07.2020
 
28.07.2020
CONTACT
Centrului de Afaceri, Transfer Tehnologic și Incubator de Afaceri Brașov (C.A.T. T.I.A)
Str. Institutului nr. 35, cam. 24-25

Brașov, jud. Brașov, România
+4 02.68/47.05.05
+4 02.68/47.05.06
Fax: +4 02.68/47.05.04
www.addjb.ro
www.dezvoltare-durabila.ro


contact@addjb.ro
© 2014 - Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov
creat de Professional People
HOME Interes PublicMembriProiecteNoutățiContact