HOME Interes PublicMembriProiecteNoutățiContact
 
Comuna ȘINCA
 

 

Descrierea localității

Aşezare geografică: Comuna Şinca este situată în centrul judeţului Braşov, în extremitatea SE a Ţării Făgăraşului. Teritoriul administrativ al comunei se întinde de la m-ţii Perşani, în partea de nord şi est, până la m-ţii Făgăraş, în partea de sud, cu o largă deschidere spre depresiunea Făgăraşului în partea de vest. El este alcătuit din dealuri brăzdate de numeroase cursuri de apă din care cel mai important este râul Şinca, afluent al Oltului, de-a lungul acestor, în luncile înguste se află şi terenurile cele mai fertile pentru agricultură. De asemenea există, în special în zona montană, suprafeţe întinse de pădure formate în principal din făgete şi amestecuri de fag cu răşinoase. Munţii au o înălţime medie, cel mai impozant fiind masivul Ţaga cu o înălţime de 1.648 m.

Localităţi aparţinătoare: Comuna Şinca este formată dintr-un număr de 6 sate după cum urmează: Şinca Veche – centrul de comună, Perşani, Şercăiţa, Ohaba, Bucium şi Vâlcea.

Populaţie: 3401 persoane, conform datelor de la Direcţia Judeţeană de Statistică Braşov la 1 iulie 2011.

Principalele activităţi economice:

- Exploataţii agricole şi suprafaţa cultivată: 600 exploataţii
- Unităţi de cercetare şi producţie: SC Rabogal SRL – carmangerie

Atracţii turistice:
cetăţi, monumente istorice, monumente naturale, parcuri şi rezervaţii, etc., Băile Perşani, Templul Ursitelor (mănăstirea rupestra) din apropierea satului Şinca Veche, Aşezarea dacică de la Şinca Veche, Castrul român de lângă Şinca Veche, Moara şi joagărul pe apă de la Ohaba, Mănăstirea Bucium, Colecţia de artă populară Radocea din satul Bucium,Biserica Ortodoxă din Şercăiţa, Biserica ortodoxă Perşani, Biserica de piatra din cimitir din Ohaba.

 

 

Date administrativ teritoriale

Suprafața totală 18.430 ha
Situația terenurilor pe categorii de folosință
agricole din care:9.072 ha
- arabile2.849 ha
- pășuni3.652 ha
- fânețe2.571 ha
neagricole din care:9.358 ha
- păduri și altă vegetație forestieră8.501 ha
- ape, bălți45 ha
- construcții561 ha
- căi de comunicații și căi ferate216 ha
- terenuri degradate și neproductive35 ha
Număr de gospodării/locuinţe: 1.490
pdf > informatii detaliate privind dotarea cu alimentare apă curentă/caldă, instalație de canalizare, combustibil folosit pentru gătit, instalație electrică, încalzire 

Infrastructura

Acces la rețeaua de căi ferate: (distanţa până la cea mai apropiată staţie sau haltă CFR) - 5km Halta Perșani

Acces la reţeaua de drumuri naționale, judeţene, comunale, forestiere:

 • DN 1A
 • DN 73A
 • DJ 104A
 • DC 14
 • DC 16

Dotări edilitar – gospodăreşti: (lungimea reţelelor și starea lor tehnică) 

Proiecte Prioritare

 • Înființarea unui centru pentru persoane vârstnice
 • Înființare rețea de canalizare pentru satul Șercăița
 • Înființarea unui centru de informare pentru persoanele cu dizabilități în comuna Șinca-jud. Brașov
 • Reabilitare drumuri vicinale și forestiere
 • Asfaltare drumuri comunale
 • Parcuri pentru copii
 • Înființare rețea de canalizare pentru satul Perșani
 • Înființare rețea de canalizare pentru satul Bucium
 • Finalizare rețea de canalizare pentru satul Șinca Veche

Contact

Primăria Şinca
Str. Poiana Mărului nr.314
comuna Şinca, cod 507200
Jud. Braşov

telefon0268/ 245 301
fax 0268/ 245 555
website www.comunasinca.ro 
e-mailprimaria_sinca@yahoo.com  

Localizare geografică

 
Abonaţi-vă la newsletterul ADDJB
TRIMITERE
 
VIZIUNE, STRATEGIE, ACŢIUNE
Misiunea noastră este de a sprijini dezvoltarea locală şi regională prin aplicarea principiilor dezvoltării durabile.
DESPRE NOI
Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov (ADDJB) a luat fiinţă în luna aprilie a anului 2006, la iniţiativa Consiliului Judeţean Braşov. Asociaţie intercomunitară, Agenţia este o entitate juridică de drept privat ce are ca membri unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Brasov. Agenţia are în prezent 54 de membri dintre care 35 sunt membri fondatori.
NOUTĂȚI
 
30.07.2020
 
30.07.2020
 
28.07.2020
CONTACT
Centrului de Afaceri, Transfer Tehnologic și Incubator de Afaceri Brașov (C.A.T. T.I.A)
Str. Institutului nr. 35, cam. 24-25

Brașov, jud. Brașov, România
+4 02.68/47.05.05
+4 02.68/47.05.06
Fax: +4 02.68/47.05.04
www.addjb.ro
www.dezvoltare-durabila.ro


contact@addjb.ro
© 2014 - Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov
creat de Professional People
HOME Interes PublicMembriProiecteNoutățiContact