HOME Interes PublicMembriProiecteNoutățiContact
 
Comuna TĂRLUNGENI
 

Biserica Tarlungeni "Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil"

Sărbătoare locală - Borița

Masivul Ciucaș

 

Descrierea localității

Aşezare geografică: Comuna Tărlungeni este situată în partea de sud-est a Judeţului Braşov, în depresiunea Bârsei, la poalele Muntelui Ciucaş, la 10 km distanţă de Municipiul Braşov.

Localităţi aparţinătoare: Purcăreni, Zizin, Cărpiniș, Tărlungeni.

Populaţie: 8.571 persoane conform datelor de la Direcţia Judeţeană de Statistică Braşov la 1 iulie 2011.

Principalele activităţi economice:
Agricultură
Creșterea animalelor
Turism
Mică industrie

Atracţii turistice:
Valea Zizinului
Masivul Ciucaş
Rezervaţie fosiliferă Purcăreni – Sit Natura 2000
Lacuri artificiale Tărlungeni
Biserica fortificată Purcăreni
Apele minerale Zizin

Sărbători / Tradiţii:
Zilele Tărlungeniului - ultima duminică a lunii iulie.

Date administrativ teritoriale

Suprafața totală 13.950 ha
Situația terenurilor pe categorii de folosință
agricole din care:6.069 ha
- arabile2.284 ha
- pășuni1.008 ha
- fânețe2.777 ha
neagricole din care:7.881 ha
- păduri și altă vegetație forestieră6.197 ha
- ape, bălți81 ha
- construcții1.457 ha
- căi de comunicații și căi ferate164 ha
- terenuri degradate și neproductive0 ha
Număr de gospodării/locuinţe: 2.863
pdf > informatii detaliate privind dotarea cu alimentare apă curentă/caldă, instalație de canalizare, combustibil folosit pentru gătit, instalație electrică, încalzire 

Infrastructura

Acces la rețeaua de căi ferate: distanţa până la cea mai apropiată staţie sau haltă CFR - 10 km gara Brașov

Acces la reţeaua de drumuri naționale, judeţene, comunale, forestiere:

  • DJ 103A
  • DJ 103B

Dotări edilitar – gospodăreşti: (lungimea reţelelor și starea lor tehnică)

- drumuri judetene 40 km

- drumuri comunale 1,5 km

- drumuri forestiere 35 km

- rețeaua de alimentare cu apă potabilă: 63 km

- rețeaua de canalizare: 0 km

Zizin, statiunea uitata

Proiecte Prioritare

  • Extindere sistem de canalizare pe teritoriul comunei Tărlungeni, în localitățile Izvor, Purcăreni și Zizin cu deversarea apelor uzate in stația de epurare a localității Prejmer, jud. Brașov
  • Extindere sistem de canalizare pe teritoriul comunei Tărlungeni, în localitățile Tărlungeni și Cărpiniș cu deversarea apelor uzate in stația de epurare a localității Prejmer, jud. Brașov
  • Regularizare curs pârâu Valea Satului loc. Tărlungeni, jud. Brașov
  • Înființare sistem de canalizare pe teritoriul comunei Tărlungeni, jud. Brașov cu deversarea apelor uzate in stația de epurare a localității Prejmer, jud.
  • Centru de dezvoltare și cercetare aplicată Transilvania Motorland
  • Reabilitare străzi comuna Tărlungeni (Horia, Cloșca, Vasile Roaita
  • Mansardare și consolidare spațiu Pompieri
  • Reabilitare străzi comuna Tărlungeni

Iosif Kiss primarul comunei Tărlungeni

Contact

Primăria Tărlungeni
Str. Zizinului nr. 2
comuna Tărlungeni, cod 507220
Jud. Braşov 

telefon0268/ 365 713
fax 0268/ 365 072
website www.tarlungeni.ro 
e-mailprimaria_tarlungeni@yahoo.com  

Localizare geografică

 
Abonaţi-vă la newsletterul ADDJB
TRIMITERE
 
VIZIUNE, STRATEGIE, ACŢIUNE
Misiunea noastră este de a sprijini dezvoltarea locală şi regională prin aplicarea principiilor dezvoltării durabile.
DESPRE NOI
Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov (ADDJB) a luat fiinţă în luna aprilie a anului 2006, la iniţiativa Consiliului Judeţean Braşov. Asociaţie intercomunitară, Agenţia este o entitate juridică de drept privat ce are ca membri unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Brasov. Agenţia are în prezent 54 de membri dintre care 35 sunt membri fondatori.
NOUTĂȚI
 
30.07.2020
 
30.07.2020
 
28.07.2020
CONTACT
Centrului de Afaceri, Transfer Tehnologic și Incubator de Afaceri Brașov (C.A.T. T.I.A)
Str. Institutului nr. 35, cam. 24-25

Brașov, jud. Brașov, România
+4 02.68/47.05.05
+4 02.68/47.05.06
Fax: +4 02.68/47.05.04
www.addjb.ro
www.dezvoltare-durabila.ro


contact@addjb.ro
© 2014 - Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov
creat de Professional People
HOME Interes PublicMembriProiecteNoutățiContact