HOME Interes PublicMembriProiecteNoutățiContact
 
Subproiectul EAST INNO TRANSFER

Partenerii subproiectului

Incubatorul academic de afaceri al Universității Tehnologice – Wrocław, Polonia

Marea Britanie

Produse realizate în cadrul unui spin-off în domeniul ceramicii – Centrul Creativ din Stoke-on-Trent, Marea Britanie

Polonia

Vizită de studiu – Parcul Tehnologic din Wrocław, Polonia
 

Descrierea proiectului

Obiectivul general al proiectului a fost sprijinirea implementării inițiativelor inovatoare în noile state membre din UE, privind trecerea la o economie bazată pe cunoaștere, prin îmbunătățirea capacității de politici și a competențelor specifice ale diverselor categorii de actori implicați în dezvoltarea de servicii avansate pentru IMM-uri inovative și crearea de incubatoare tehnologice și de centre de transfer privind cercetarea & dezvoltarea.

Obiectivele specifice au fost atinse prin schimburi de experiență și prin transfer de bune practici din regiuni mai avansate (Toscana - Italia; West Midlands -  Marea Britanie) spre regiuni din noile state membre ale UE (Județul Brașov – România; Silezia Inferioară – Polonia) pentru a sprijini dezvoltarea incubatoarelor academice și centrelor de transfer tehnologic în județul Brașov și Silezia Inferioară. Au fost realizate vizite de studiu și sesiuni de instruire în domeniul cercetării, inovării și transferului tehnologic în regiunile din care fac parte partenerii.

Subproiectul EAST_INNO_TRANSFER face parte din proiectul DISTRICT+ (Diseminarea Inovativă a STRategIilor pentru Capitalizarea unor bune practici Țintă).

Principalele rezultate ale subproiectului au constat în întărirea capacității de a face politici, în domeniul cercetării, dezvoltării și transferului tehnologic, a partenerilor din România și Polonia și îmbunătățirea competențelor specifice ale personalului lor și ale altor actori privind:

- serviciile de inovare în afaceri (programe de sprijinire a inovării, mecanisme și servicii de start-up pentru crearea IMM-urilor pentru tineri cercetători; guvernare spin-off și spin-out);

- crearea și dezvoltarea de incubatoare academice, centre de transfer și parcuri tehnologice.

În cadrul proiectului, partenerii au identificat bune practici în domeniul inovării și transferului tehnologic și au elaborat un manual metodologic de transferabilitate și un ghid tematic pentru factorii de decizie politică cu recomandări privind centrele de informare tehnologică, parcurile industriale/ tehnologice/ științifice și IMM-urile din România și Polonia. Aceste recomandări vor putea sta la baza viitoarelor politici de inovare și transfer tehnologic de la nivel local/ județean/ regional.

Prin activitățile derulate și rezultatele obținute, au fost puse bazele derulării unor proiecte viitoare între parteneri în domeniul cercetării, inovării și transferului tehnologic.

Date generale

Sursa de finanţare
Programul european INTERREG IVC, Axa prioritară 1 – “Inovarea şi economia cunoaşterii”, prin FEDR (Fondul European de Dezvoltare Regională)

Buget:
valoare totală a proiectului aferentă partenerului ADDJB: 62.500 euro
cofinanțare proprie și de la bugetul de stat – 9.375 euro, valoare nerambursabilă din FEDR 53.125 euro

Perioada de implementare:
mai 2011 – mai 2013

Link-uri

Contact

Oficiul Teritorial pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie Brasov (Lider de Subproiect)
Str. Turnului nr. 5, mun. Brasov, Romania
Telefon: +40 268 548018
Fax: +40 268 548017
Email: oficiubrasov@aippimm.ro
Persona de contact: Radu Borza
Web: www.aippimm.ro/otimmc/brasov 

Agentia de Dezvoltare Durabila a Judetului Brasov

Strada M.Kogalniceanu nr.23, Bl. C7, Cam. 101, Brasov, cod 500096

Telefon: +40 268 470505
Fax: +40 268 470504
Email: contact@addjb.ro
Web: www.addjb.ro 

Agentia Metropolitana Brasov
Str. Eroilor nr. 8, mun. Brasov, Romania
Telefon: +40 268 547616
Fax: +40 268 547676
Email: raducolt@gmail.com
Persoana de contact: Radu Colt
Web: www.metropolabrasov.ro

Universitatea Staffordshire
Beaconside, Stafford, West Midlands, Marea Britanie
Telefon: +44(0) 1785 353610
Fax: +44(0) 1785 353551
Email: stuart.brown@staffs.ac.uk
Persoana de contact: Stuart Brown
Web: www.staffs.ac.uk 

Scuola Superiore Sant’Anna
Piazza Martiri della Liberta, 33, Regiunea Toscana, Italia
Telefon: +39 050 883814
Fax: +39 050 883839
Email: nbellini@sssup.it
Persoana de contact: Nicola Bellini
Web: www.sssup.it 

Incubatorul academic de afaceri al Universitatii Tehnologice din Wroclaw
Wybrzeze Wyspianskiego. 27, Wroclaw, Silezia Inferioara, Polonia
Telefon: +48 71 320 43 82
Fax: +48 71 320 44 03
Email: inkubator@pwr.wroc.pl
Persoana de contact: Anna Górecka
Web: www.inkubator.pwr.wroc.pl

 

 

 
Abonaţi-vă la newsletterul ADDJB
TRIMITERE
 
VIZIUNE, STRATEGIE, ACŢIUNE
Misiunea noastră este de a sprijini dezvoltarea locală şi regională prin aplicarea principiilor dezvoltării durabile.
DESPRE NOI
Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov (ADDJB) a luat fiinţă în luna aprilie a anului 2006, la iniţiativa Consiliului Judeţean Braşov. Asociaţie intercomunitară, Agenţia este o entitate juridică de drept privat ce are ca membri unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Brasov. Agenţia are în prezent 54 de membri dintre care 35 sunt membri fondatori.
NOUTĂȚI
 
30.07.2020
 
30.07.2020
 
28.07.2020
CONTACT
Centrului de Afaceri, Transfer Tehnologic și Incubator de Afaceri Brașov (C.A.T. T.I.A)
Str. Institutului nr. 35, cam. 24-25

Brașov, jud. Brașov, România
+4 02.68/47.05.05
+4 02.68/47.05.06
Fax: +4 02.68/47.05.04
www.addjb.ro
www.dezvoltare-durabila.ro


contact@addjb.ro
© 2014 - Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov
creat de Professional People
HOME Interes PublicMembriProiecteNoutățiContact