HOME Interes PublicMembriProiecteNoutățiContact
 
Calificarea și recalificarea angajaților din industria de prelucrare a lemnului

 

Descrierea proiectului

Proiectul a avut ca obiective creșterea și dezvoltarea capacității de adaptare a capitalului social uman din județ la noile cerințe de pe piața muncii, prin facilitarea participării la cursuri de calificare pentru angajații din industria de prelucrare a lemnului, sprijinirea furnizorului de formare în vederea adaptării ofertei de formare în acord cu nevoile identificate și creșterea gradului de informare și conștientizare a salariaților privind existența oportunităților de formare continuă. 

Proiectul a introdus conceptul de tutore - un profesionist cu experiență și expertiză dobândită atât practic, cât și teoretic, care activează în industria de profil și care îndrumă angajații participanți în cadrul proiectului, în procesul de formare și coordonează componenta de instruire practică din proiect.

Principalul rezultat obținut în cadrul proiectului a fost calificarea a 82 de angajați din industria de prelucrare a lemnului în meseriile de “Lucrător în prelucrarea produselor semifinite din lemn” (nivel 1 de calificare) sau „Operator la producerea semifabricatelor pe bază de lemn” (nivel 2 de calificare). Alți 512 angajați din domeniul prelucrării lemnului au participat la sesiuni de consiliere și orientare în carieră organizate de personal calificat, oferindu-li-se, astfel, accesul la informații cu privire la posibilitatea dezvoltării profesionale.

Obiectivul cursurilor de calificare a fost dobândirea de cunoștinte teoretice, precum și de competențe tehnice generale și specializate. Ambele cursuri s-au finalizat cu obținerea unor certificate CNFPA prin care au fost recunoscute competențele profesionale ale angajaților din industria de prelucrare a lemnului. Ca urmare a participării la acest proiect, cursanților care au obținut certificat de calificare li s-a oferit oportunitatea de a fi angajați ca muncitori calificați în cadrul firmelor în care își desfășurau activitatea.

Date generale

Solicitant:
Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov

Parteneri:
Camera de Comerț și Industrie Brașov

Sursa de finanțare:
Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, axa 2: Acces și participare la formare profesională continuă, domeniul 2.3 „Continuă să te califici”

Buget:
valoare totală 727. 576,77 lei din care
contribuție ADDJB 13. 954,85 lei

Perioada de implementare:
septembrie 2009 – august 2011

 
Abonaţi-vă la newsletterul ADDJB
TRIMITERE
 
VIZIUNE, STRATEGIE, ACŢIUNE
Misiunea noastră este de a sprijini dezvoltarea locală şi regională prin aplicarea principiilor dezvoltării durabile.
DESPRE NOI
Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov (ADDJB) a luat fiinţă în luna aprilie a anului 2006, la iniţiativa Consiliului Judeţean Braşov. Asociaţie intercomunitară, Agenţia este o entitate juridică de drept privat ce are ca membri unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Brasov. Agenţia are în prezent 54 de membri dintre care 35 sunt membri fondatori.
NOUTĂȚI
 
30.07.2020
 
30.07.2020
 
28.07.2020
CONTACT
Centrului de Afaceri, Transfer Tehnologic și Incubator de Afaceri Brașov (C.A.T. T.I.A)
Str. Institutului nr. 35, cam. 24-25

Brașov, jud. Brașov, România
+4 02.68/47.05.05
+4 02.68/47.05.06
Fax: +4 02.68/47.05.04
www.addjb.ro
www.dezvoltare-durabila.ro


contact@addjb.ro
© 2014 - Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov
creat de Professional People
HOME Interes PublicMembriProiecteNoutățiContact