HOME Interes PublicMembriProiecteNoutățiContact
 
Managerul european de succes

 

Descrierea proiectului

Obiectivul proiectului: dezvoltare a capitalului uman prin promovarea culturii antreprenoriale, în vederea creşterii competitivităţii, flexibilităţii şi adaptabilităţii managerilor şi a potenţialilor manageri din Regiunea Centru.

Scopul proiectului:
- de a conştientiza managerii asupra importanţei investiţiilor în capitalul uman prin formarea profesională continuă ce are ca finalitate dezvoltarea unei economii regionale performante, bazată pe cunoaştere,
- de a pregăti managerii pentru a face faţă provocărilor prezente şi viitoare şi pentru a acţiona cu reponsabilitate,
- de a sublinia importanţa satisfacerii nevoilor şi aspiraţiilor umane ţinând cont şi de importanţa gestionării corecte şi durabile a resurselor,
- de a detalia provocările existente într-o piaţă concurenţială în scopul îmbunătăţirii adaptabilităţii microîntreprinderilor şi IMM-urilor la mediul economic în permanentă schimbare. 

Prin intermediul proiectului s-au dezvoltat competențe manageriale și antreprenoriale la nivelul standardelor europene pentru 104 persoane din rândul managerilor și întreprinzătorilor din regiunea Centru. Pentru a asigura programe de formare profesională corespunzătoare cerinţelor reale ale pieţei muncii, în perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi, s-au identificat domeniile deficitare prin intermediul unei analize a nevoilor de formare profesională. În urma analizei s-au organizat 4 cursuri, 3 în Brașov și 1 în Făgăraș, care au fost  susţinute de 6 lectori români şi 2 lectori din Franţa, care, prin expertiza lor în domeniu şi exemplele de bune practici din Europa au contribuit la dezvoltarea competențelor participanților.

Proiectul a promovat inovarea prin schimbul de experienţă, transmiterea istoriilor de succes, a bunelor practici europene şi cultura antreprenorială în scopul creşterii abilităţii persoanelor de a-şi materializa ideile de afaceri. Proiectul a inclus și o activitate de consiliere pentru manageri prin intermediul căreia s-a obținut eficientizarea afacerilor unui număr de 15 firme debutante sau aflate într-o perioadă de regres financiar, prin consultanţă oferită de specialiştii din cadrul proiectului.

Date generale

Solicitant:
Camera de Comerț și Industrie Brașov

Parteneri:
Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov
Esc Rennes School of Business

Sursa de finanțare:
Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Domeniul major de intervenţie 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”

Buget:
valoare totală 1.550.000 lei din care
contribuție CCIBV 31.000 lei

Perioada de implementare:
01 septembrie 2009-31 august 2011

 
Abonaţi-vă la newsletterul ADDJB
TRIMITERE
 
VIZIUNE, STRATEGIE, ACŢIUNE
Misiunea noastră este de a sprijini dezvoltarea locală şi regională prin aplicarea principiilor dezvoltării durabile.
DESPRE NOI
Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov (ADDJB) a luat fiinţă în luna aprilie a anului 2006, la iniţiativa Consiliului Judeţean Braşov. Asociaţie intercomunitară, Agenţia este o entitate juridică de drept privat ce are ca membri unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Brasov. Agenţia are în prezent 54 de membri dintre care 35 sunt membri fondatori.
NOUTĂȚI
 
30.07.2020
 
30.07.2020
 
28.07.2020
CONTACT
Centrului de Afaceri, Transfer Tehnologic și Incubator de Afaceri Brașov (C.A.T. T.I.A)
Str. Institutului nr. 35, cam. 24-25

Brașov, jud. Brașov, România
+4 02.68/47.05.05
+4 02.68/47.05.06
Fax: +4 02.68/47.05.04
www.addjb.ro
www.dezvoltare-durabila.ro


contact@addjb.ro
© 2014 - Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov
creat de Professional People
HOME Interes PublicMembriProiecteNoutățiContact