HOME Interes PublicMembriProiecteNoutățiContact
 
Misiunea noastră
 

Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov (ADDJB) a luat ființă în luna aprilie a anului 2006, la inițiativa Consiliului Județean Brașov. Asociație intercomunitară, Agentia este o entitate juridică de drept privat ce are ca membri unități administrativ-teritoriale din județul Brașov. Agenția are în prezent 54 de membri dintre care 35 sunt membri fondatori.

MISIUNE

VIZIUNE, STRATEGIE, ACȚIUNE pentru dezvoltarea durabilă a județului Brașov. Misiunea noastră este de a sprijini dezvoltarea locală și regională prin aplicarea principiilor dezvoltării durabile.

SCOP SI OBIECTIVE

Scopul Agenției este de a facilita cooperarea între unitățile administrativ-teritoriale membre și colaborarea cu alți factori interesați de dezvoltarea durabilă a județului, prin respectarea principiilor acesteia:
- progresul social, condiționat de recunoașterea și admiterea nevoilor fiecărui individ;
- protejarea eficientă a mediului;
- utilizarea rațională a rezervelor naturale;
- păstrarea unui nivel ridicat și sigur de creștere economică și ocupare a forței de muncă.

Principalele obiective ale Agenției sunt:
• sprijinirea dezvoltării economico-sociale a județului Brașov;
• protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului istoric, arheologic și cultural;
• protejarea și valorificarea mediului natural;
• promovarea și dezvoltarea turismului în județul Brașov;
• dezvoltarea capacității instituționale a administrațiilor publice locale din județ;
• implementarea, monitorizarea, evaluarea și adaptarea la schimbările socio-economice a Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov, precum și a strategiilor localităților membre asociației.

ACTIVITĂȚI

ADDJB sprijină localitățile membre prin derularea următoarelor activități:
• informare privind oportunitățile de finanțare pentru proiectele de dezvoltare locală
• acordarea de consultanță pentru elaborarea cererilor de finanțare în vederea obținerii de fonduri nerambursabile
• elaborarea și actualizarea strategiilor de dezvoltare locală
• sprijinirea inițiativelor locale de dezvoltare durabilă

 
 
Abonaţi-vă la newsletterul ADDJB
TRIMITERE
 
Luciana Gliga
director executiv
luciana.gliga@addjb.ro
 
Imelda Toaso
director adjunct
imelda.toaso@addjb.ro
 
Bianca Seitz
secretariat
bianca.seitz@addjb.ro
 
CATALINA AONOFRIESEI
financiar
catalina.aonofriesei@addjb.ro
 
Iuliana Chirițescu
agent de dezvoltare
iuliana.chiritescu@addjb.ro
 
Cristina Mircea
agent de dezvoltare
cristina.mircea@addjb.ro
 
Magda Dinu
agent de dezvoltare
magda.dinu@addjb.ro
 
Daniel Postu
agent de dezvoltare
daniel.postu@addjb.ro
 
Mariana Stan
agent de dezvoltare
mariana.stan@addjb.ro
 
IOANA-RAMONA DODIȚĂ
agent de dezvoltare
ioana.dodita@addjb.ro
 
MĂDĂLINA CRISTEA-IOAN
agent de dezvoltare
madalina.cristea-ioan@addjb.ro
 
OTILIA RISCU
financiar
otilia.riscu@addjb.ro
 
INGA COJOCARU
agent de dezvoltare
inga.cojocaru@addjb.ro
 
ECHIPA ADDJB
 
VIZIUNE, STRATEGIE, ACŢIUNE
Misiunea noastră este de a sprijini dezvoltarea locală şi regională prin aplicarea principiilor dezvoltării durabile.
DESPRE NOI
Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov (ADDJB) a luat fiinţă în luna aprilie a anului 2006, la iniţiativa Consiliului Judeţean Braşov. Asociaţie intercomunitară, Agenţia este o entitate juridică de drept privat ce are ca membri unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Brasov. Agenţia are în prezent 54 de membri dintre care 35 sunt membri fondatori.
NOUTĂȚI
 
30.07.2020
 
30.07.2020
 
28.07.2020
CONTACT
Centrului de Afaceri, Transfer Tehnologic și Incubator de Afaceri Brașov (C.A.T. T.I.A)
Str. Institutului nr. 35, cam. 24-25

Brașov, jud. Brașov, România
+4 02.68/47.05.05
+4 02.68/47.05.06
Fax: +4 02.68/47.05.04
www.addjb.ro
www.dezvoltare-durabila.ro


contact@addjb.ro
© 2014 - Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov
creat de Professional People
HOME Interes PublicMembriProiecteNoutățiContact