Consultare publică a Strategiei de Dezvoltare a Județului Brașov orizonturi 2021–2030

VIZIUNE, STRATEGIE, ACŢIUNE

Misiunea noastră este de a sprijini dezvoltarea locală şi regională prin aplicarea
principiilor dezvoltării durabile.