Chamber of Commerce and Industry Brașov

VISION, STRATEGY, ACTION

Misiunea noastră este de a sprijini dezvoltarea locală şi regională prin aplicarea
principiilor dezvoltării durabile.