Detalii noutăți

< Calendarul evenimentelor culturale din Brașov - octombrie 2014
02.10.2014 06:05 Age: 9 yrs

S-a lansat apelul de proiecte pentru dezvoltarea economiei sociale


Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, a anunţat lansarea cererii de propuneri de proiecte „Dezvoltarea economiei sociale”, finanţată prin POS DRU, axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, domeniul major de intervenţie 6.1.

În cadrul acestui apel se încurajează înfiinţarea/ dezvoltarea de structuri de economie socială în mediul rural. Categoriile de beneficiari eligibili în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt ONG-urile, cooperativele, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, furnizorii de servicii sociale, furnizorii de servicii de ocupare acreditaţi, publici şi privaţi, întreprinderile implicate în economia socială, autorităţile administraţiei publice locale.

Valoarea totală eligibilă a proiectelor poate fi cuprinsă între minim 220.125 lei (echivalentul în lei a 50.000 euro) şi maxim 2.201.250 lei (echivalentul în lei a 500.000 euro) pentru proiecte care se implementează într-o regiune de dezvoltare, respectiv maxim 11. 006.250 lei (echivalentul în lei a 2.500.000 euro) pentru proiecte care se implementează în minim 2 regiuni de dezvoltare.

Sistemul informatic prin intermediul căruia se depun cererile de finanţare va fi deschis în data de 1 octombrie, ora 10:00 până în data de 15 octombrie, ora 16:00.

Ghidul solicitantului poate fi consultat la adresa de internet:

http://www.fonduri-ue.ro/posdru/images/doc2014/gscs_61.pdf