Camera de Comerț și Industrie Brașov

VIZIUNE, STRATEGIE, ACŢIUNE

Misiunea noastră este de a sprijini dezvoltarea locală şi regională prin aplicarea
principiilor dezvoltării durabile.