Detalii noutăți

< Termenul limită pentru depunerea ultimei cereri de plată prin PNDR este 30 septembrie 2015
22.10.2014 09:40 Age: 8 yrs

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI SĂCELE 2014-2020


În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată , cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data de 21.10.2014, pe site-ul Primăriei Municipiului Săcele şi la avizierul instituţiei sunt afişate:

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Municipiului Săcele pe perioada 2014-2020;

Strategia de dezvoltare a Municipiului Săcele pe perioada 2014-2020;

Până la data de 21.11.2014, cei interesaţi pot depune, în scris, recomandări, sugestii şi opinii privind documentele mai sus menţionate la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în Piaţa Libertăţii nr.17 sau pe adresa de e-mail a instituţiei primaria@municipiulsacele.ro.

Persoana resposabilă de relaţia cu societatea civilă în cadrul proiectului mai sus menţionat este doamna Mihaela Zaharescu – 0268276164/int.111.