Detalii noutăți

< CURSURI GRATUITE DE CALIFICARE SI SPECIALIZARE prin proiectul „Drumuri imbunatatite spre munca prin training profesional al resurselor umane active- DIMITRA”
21.10.2014 10:23 Age: 8 yrs

Acţiune de conştientizare a importanţei ariilor protejate la Feldioara


La începutul săptămânii a avut loc, la Feldioara, o acţiune de informare şi conştientizare organizată de Asociaţia RENATUROPA, în colaborare cu Primăria Comunei Feldioara, în cadrul proiectului „Organizarea de caravane de informare şi conştientizare a comunităţilor locale şi vizitatorilor ariilor protejate ROSPA0037 Dumbrăviţa – Rotbav – Măgura Codlei, ROSPA0093 Pădurea Bogata, ROSCI0137 Pădurea Bogăţii” – finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

Această activitate a avut ca scop informarea şi conştienti– zarea localnicilor şi vizitatorilor care tranzitează comuna Feldioara cu satele aferente (Rotbav), despre Situl Natura 2000 – Dumbrăviţa – Rotbav – Măgura Codlei.

În cadrul acestei acţiuni s-a organizat o caravană de informare în comuna Feldioara, iar la sediul Primăriei comunei Feldioara şi în alte zone cu vizibilitate bună au fost amplasate afişe informative prin care s-au comunicat tema, data şi locul în care va sosi caravana.

Informaţiile care au vizat publicul adult s-au axat pe informaţii legate de categoriile de activităţi ce pot fi implementate în situl Natura 2000, reguli de vizitare ale ariilor protejate care să contribuie la conservarea speciilor şi habitatelor, modalităţi de dezvoltare durabilă a economiei locale şi beneficiile care pot fi obţinute în timp.

De asemenea, s-a discutat cu localnicii despre importanţa conservării biodiversităţii în zona lacurilor şi heleşteelor din zonă ca loc de pasaj şi cuibărit al speciilor de păsări, necesitatea întreţineri pajiştilor şi păşunilor din zona lacurilor care sunt loc de cuibărit, precum şi habitatul altor specii protejate de interes comunitar în acestă zonă, informaţii generale legate de biodiversitatea ariei protejate, prezentarea speciilor şi habitatelor de interes comunitar sau naţional şi a fiecărui traseu de vizitare cu accent pe speciile de interes ce se pot vedea în diferite puncte de observaţie.

Au fost împărţite pliante şi s-a discutat cu aceştia despre importanţa sitului pentru conservarea biodiversităţii în România, habitatele şi speciile protejate, semnificaţia şi im-portanţa unui sit Natura 2000, ca rezervaţie de nivel comunitar, reguli de vizitare, precum şi, probleme şi ameninţări, managementul acestuia, reguli de vizitare şi de folosinţă a terenurilor în sit. Pentru desfăşurarea acestei acţiuni a fost montat un cort de prezentare, într-o zonă circulată a comunei Feldioara, şi, unde s-au oferit informaţii localnicilor şi turiştilor aflaţi în zonă, de către reprezentanţii Asociaţiei Renaturopa. Pe un ecran montat în cort au rulat filmele scurte realizate în cadrul proiectului.

În această zonă şi în alte zone cu aflux de localnici şi vizitatori s-au distribui pliante şi ghiduri, în funcţie de diferitele categorii de factori de interes (localnici, administraţie publică locală, turişti). Activitatăţiile desfăşurate la această acţiune au fost coordonate de UIP şi realizate de Asociaţia Renaturopa.

Asociaţia Renaturopa are ca scop principal iniţierea, promovarea şi implementarea programelor de reconstrucţie ecologică a ecosistemelor agrosilvopastorale degradate antropic, pentru protecţia mediului înconjurător, conservarea biodiversităţii, întregire şi armonizare peisagistică, dezvoltarea activităţii socioeconomice durabile în spaţiul rural prin educaţie, instruire şi învaţământ de profil, asistenţă şi consultanţă de specialitate, urmate de management şi monitoring în aceste domenii.