Detalii noutăți

< Calendarul evenimentelor culturale din Brașov - noiembrie 2014
04.11.2014 14:32 Age: 8 yrs

Noi Ghiduri ale Solicitanților publicate în consultare publică - POC 2014 – 2020


Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice (AM POSCCE), din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, anunţă publicarea pentru consultare publică a următoarelor Ghiduri ale solicitanţilor, în cadrul Programului Operaţional Competitivitate (2014–2020) – Axa prioritară 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor:

- Perioada de consultare: 30 octombrie - 20 noiembrie 2014 -

- Perioada de consultare: 30 octombrie - 15 noiembrie 2014 -

 

Sursa: AM POSCCE