Detalii noutăți

< Calendarul evenimentelor culturale din Brașov - martie 2015
03.03.2015 09:35 Age: 7 yrs

”Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității (CLLD)”


Joi, 19 februarie 2015, la Hotel Parc din Alba Iulia s-a derulat evenimentul ”Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității (CLLD)” organizat de Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în colaborare cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) și Ministerul Fondurilor Europene (MFE). Acesta a fost primul seminar regional, la nivelul Regiunii Centru, pentru informarea potențialilor solicitanți de fonduri nerambursabile prin proiecte din domeniul social, finanțabile prin POR 2014-2020.

Mesajul cel mai clar transmis celor peste 100 de participanți la reuniunea de lucru, a fost că, Dezvoltarea locală în urmatorii ani se va realiza prin îndeplinirea obiectivelor din strategiile locale, strategii elaborate de Grupurile de Acțiune Locală pe zone integrate și multisectoriale, având la bază nevoile și potențialul local.

Perioada de programare 2014-2020 pune la dispoziția statelor membre ale Uniunii Europene noi instrumente pentru a facilita abordarea teritorială integrată, precum Dezvoltarea Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității (CLLD), Investiții Teritoriale Integrate și Dezvoltarea Urbană Sustenabilă. În ceea ce privește instrumentul CLLD, România a prevăzut în Acordul de Parteneriat semnat cu CE, ca acesta să fie utilizat cu scopul promovării incluziunii sociale și combaterii sărăciei în comunitățile marginalizate. În acest sens, Programul Operational Regional 2014 - 2020 (prin Axa Prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban) și Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020 (prin Axa Prioritară 5 - Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității) vor pune la dispoziție alocările financiare necesare implementării strategiilor integrate de dezvoltare locală pentru orașe cu o populație de peste 20.000 de locuitori.

La nivelul acestor localități urbane trebuie să se constituie Grupuri de Acțiune, formate din autoritățile publice locale, instituțiile locale privind asistența socială, structurile asociative pentru mediul de afaceri, inspectoratele școlare, precum și ONG-urile relevante pentru comunitățile defavorizate. Aceste Grupuri de acțiune locală vor putea depune proiecte integrate pentru investiții în: construirea, reabilitarea, modernizarea locuintelor sociale; construirea, reabilitarea, modernizarea centrelor integrate de interventie medico-sociala, precum si pentru reabilitarea si modernizarea unitatilor de invatamant preuniversitar.

Deoarece este necesară o perioadă lungă de timp pentru demersurile premergătoare depunerii proiectelor (înființarea grupurilor de acțiune locală, consultarea partenerilor relevanți de la nivel local, elaborarea strategiei de dezvoltare locală și a portofoliului de proiecte aferente etc.) este recomandat ca procesul de informare asupra acestui mecanism să demareze cât mai curând posibil. Acesta este motivul pentru care ADR Centru s-a raliat MDRAP și MFE în derularea etapei regionale a campaniei naționale de informare privind modul de utilizare a instrumentului CLLD de către comunitățile locale. Prin Axa prioritară 9 a POR 2014-2020, Regiunii Centru îi sunt alocate peste 11 milioane euro, doar din FEDR, la care se adaugă contribuția Guvernului și cea a beneficiarului de finanțare.

Sursa: ADR Centru

Documente utile

·          Prezentare proiect Hartile Saraciei

·          Prezentare CLLD

·          Prezentare studiu romi ADR Centru