Detalii noutăți

< ”Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității (CLLD)”
05.03.2015 13:14 Age: 7 yrs

A fost publicat spre consultare Ghidul unic al solicitantului pentru PO Competitivitate, Axa Prioritară 1


Autoritatea de Management pentru POSCCE a publicat, spre consultare, Ghidul unic al solicitantului (Secțiunile A-G), în cadrul Programului Operațional Competitivitate (2014-2020) – Axa prioritară 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor. Data limită pentru consultare: 17 martie 2015.

- Secțiunea A: Investiții pentru departamentele de CD ale întreprinderilor

- Secțiunea B: Clustere de inovare

- Secțiunea C: Întreprinderi inovatoare de tip start-up și spin-off

- Secțiunea D: Întreprinderi nou-înființate inovatoare

- Secțiunea E: Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate

- Secțiunea F: Proiecte de investiții pentru instituții publice CD/ universități

- Secțiunea G: Parteneriate pentru transfer de cunoștințe (Knowledge Transfer Partnerships)

Documentele publicate:

Ghid unic Secțiuni A-E

Ghid solicitant Secțiunea F Infrastructuri publice

Ghid solicitant Secțiunea G KTP

Anexe Ghid unic

Sursa: Finanțare.ro