Detalii noutăți

< A fost publicat spre consultare Ghidul unic al solicitantului pentru PO Competitivitate, Axa Prioritară 1
06.03.2015 10:08 Age: 7 yrs

MADR a publicat versiunile consultative ale Ghidului Solicitantului pentru submăsurile 4.1, 6.1, 19.1


MADR a publicat versiunile consultative ale Ghidului Solicitantului pentru submăsurile 4.1 (Investiții în exploatații agricole) și 6.1 (Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri) prin care sunt stabilite condițiile și criteriile accesării fondurilor europene acordate prin PNDR 2014 – 2020 pentru activitățile prevazute în aceste forme de finanțare. Totodată a mai fost publicat și Ghidul Solicitantului pentru Măsura 19 - submăsura 19.1 (Sprijin pregătitor pentru elaborarea strategiilor pentru dezvoltare locală).

Prin intermediul submăsurii 4.1 – Investiții în exploatații agricole, vor primi sprijin financiar nerambursabil investițiile pentru creșterea competitivității exploatațiilor agricole în vederea înființării și modernizării fermelor, în special cele de dimensiuni medii și asocieri de ferme mici și medii, inclusiv dotarea cu utilaje și echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală.

Prin submăsura 6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri se acordă fonduri nerambursabile pentru a susține stabilirea pentru prima dată a tinerilor fermieri ca șefi unici ai unei exploatații agricole.

Documentele publicate pot fi consultate aici:

Ghidul Solicitantului pentru submăsura 4.1 - Investiții în exploatații agricole - varianta consultativă 

Ghidul Solicitantului pentru submăsura 6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri - varianta consultativă

Ghidul Solicitantului pentru Măsura 19 - submăsura 19.1 - Sprijin pregătitor pentru elaborarea strategiilor pentru dezvoltare locală - varianta consultativă

Sursa: www.apdrp.ro