Detalii noutăți

< Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a lansat spre consultare Ghidului solicitantului pentru accesarea fondurilor europene prin POCA 2014-2020
09.03.2015 09:37 Age: 7 yrs

Administraţia Fondului Cultural Naţional anunţă lansarea sesiunii de finanţare I/2015, destinată susținerii de proiecte culturale.


AFCN acordă finanţări nerambursabile pentru proiecte culturale, cu derulare în perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanţare şi 15 noiembrie 2015.

astfel:

Suma disponibilă pentru finanţarea nerambursabilă este de 2.700.000 lei, repartizată

· ARTE VIZUALE (pictură, sculptură, grafică, arte decorative, fotografie, video-art, instalaţii, ceramică, colaj, animaţie, film experimental și de animație, artă textilă, tehnici mixte, noi media, design, arhitectură, proiecte curatoriale) 1.000.000 lei

· ARTELE SPECTACOLULUI (teatru, muzică, dans) 1.600.000 lei

· CONTESTAȚII 100.000 lei

Suma maximă care poate fi solicitată pentru un proiect este de 50.000 lei.

Perioada de înscriere a proiectelor culturale este cuprinsă în intervalul 09 martie – 07 aprilie

2015. Termenul limită de înscriere a proiectelor: 07 aprilie 2015, ora 17:00.

Înscrierile se fac online accesând adresa: http://www.afcn.ro, butonul Logare/Înregistrare, respectând Ghidul solicitantului. Pentru aceasta, deponenții care sunt la prima solicitare de finanţare nerambursabilă în anul 2015, vor crea un cont de utilizator.

Finanțarea se adresează: persoanelor fizice autorizate, asociaţiilor, fundaţiilor, instituţiilor

publice de cultură, societăţilor comerciale care derulează activităţi culturale.

AFCN va acorda o atenţie deosebită proiectelor culturale de anvergură, transversale şi integratoare şi va urmări în 2015 ca priorități:

· Susţinerea artei contemporane (măsura în care proiectul se înscrie în promovarea artei contemporane, arta contemporană fiind văzută ca o artă a prezentului, realizată cu mijloace şi teme ale prezentului)

· Încurajarea debutului artistic (măsura în care proiectul oferă oportunităţi de exprimare pentru artiştii aflaţi la debut)

· Încurajarea mobilităţii culturale pe teritoriul României și a intervenţiei culturale (măsura în care proiectul cultural este conceput pentru a putea fi realizat/prezentat şi în alte contexte geografice şi culturale de pe teritoriul României)

Mai multe detalii despre sesiunea de finanţare puteţi obţine accesând

http://www.afcn.ro/finantari/proiecte-culturale.html

CALENDARUL SESIUNII DE FINANȚARE I/2015,

PROIECTE CULTURALE

Termen

Perioada*

Activitate

30 de zile calendaristice

09.03 – 07.04.2015

Termenul de depunere a cererilor de finanţare online

3 zile lucrătoare

08 – 10.04.2015

Verificarea conformităţii administrative, respectiv eligibilităţii cererilor de finanţare

21 zile calendaristice

14.04 – 04.05.2015*

Evaluarea programelor / proiectelor / acţiunilor culturale

4 zile lucrătoare

05 – 08.05.2015

Stabilirea ierarhiei ofertelor culturale şi postarea listei cuprinzând organizaţiile culturale ale căror programe/ proiecte / acţiuni culturale au fost selectate spre finanțare, respectiv lista cu proiectele neselectate

1 zi lucrătoare

11.05.2015

Publicarea listelor finale

5 zile lucrătoare

12 – 18.05.2015

Desfăşurarea etapei a II-a a selecţiei

2 zile lucrătoare

19 – 20.05.2015

Verificarea conformităţii administrative etapa a II -a

1 zi lucrătoare

21.05.2015

Publicarea listelor finale

3 zile lucrătoare

22 – 26.05.2015

Termenul pentru depunerea contestaţiilor

5 zile lucrătoare

27.05 – 03.06.2015

Termenul pentru soluţionarea contestaţiilor

15 zile lucrătoare

21.05 – 11.06.2015

Planificarea şi semnarea contractelor de finanţare

* 13 aprilie, 1 mai, 1 iunie - sărbători legale.

Sursa: AFCN