Detalii noutăți

< PNDR 2014-2020 – 19.1: Sprijin pregătitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală.
30.03.2015 08:41 Age: 9 yrs

Conferința E.T.I.S. - Proiect D.I.M.A.S.T.


Vineri 27 martie 2015, cu ocazia ''Târgului Național de Turism'' organizat la Brașov, Universitatea Transilvania din Brașov, în calitate de coordonator al proiectului D.I.M.A.S.T., a organizat Conferința E.T.I.S.
În cadrul conferinței au fost prezentate rezultatele cercetărilor efectuate în prima etapă de implementare a proiectului D.I.M.A.S.T., rezultate ce au fost incluse în cele două publicații lansate cu ocazia conferinței: monografia ''Județul Brașov - Profilul destinației turistice'' și broșura ''Sistemul european de indicatori pentru turism (ETIS) aplicabil în vederea dezvoltării durabile a destinației turistice județul Brașov''.

Proiectul pilot D.I.M.A.S.T. (Management Inteligent al Destinaţiei pentru un Turism Durabil) urmăreşte conceperea şi dezvoltarea unui procedeu tehnic original de testare a Sistemului European de Indicatori Turistici pentru Destinaţii Durabile (ETIS) în judeţul Braşov, prin intermediul unui sistem informatic inovativ de suport decizional, care să susţină în mod direct şi activ managementul participativ al dezvoltării unui turism durabil în cadrul destinaţiei judeţul Braşov.

Partenerii acestui proiect sunt:

1. Universitatea Transilvania din Brașov - Coordonator
2. Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Turism
3. BIT Software
4. Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Brașov (APDT)
5. Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov (ADDJB)
6. CALLIA Cruise & Travel
7. Euro Tour