Detalii noutăți

< Festivalul Narciselor
21.05.2015 15:32 Age: 7 yrs

CONCURS PROFESIONAL STUDENȚESC DE REZISTENȚA MATERIALELOR „C. C. TEODORESCU” – EDIŢIA a XXXIV – Brașov 2015


În perioada 14-16 mai 2015, Universitatea Transilvania din Braşov prin Facultatea de Inginerie Mecanică – Dep. de Inginerie Mecanică și Facultatea de Construcții – Dep. De Inginerie Civilă, a organizat Faza Naţională a Concursului profesional ştiinţific studenţesc de Rezistenţa Materialelor  ”C. C. Teodorescu”. Concursul s-a desfășurat pe trei secţiuni: domeniul mecanic, domeniul nemecanic şi domeniul construcţii. La concurs au participat 60 studenți de la profilele menționate coordonați de 21 de cadre didactice, participanții provenind din următoarele centre universitare: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea “Politehnica” din Bucureşti, Universitatea Politehnica Timișoara, Universitatea din Piteşti, Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Academia Tehnică Militară din București, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, Universitatea Ovidius din Constanța, Universitatea Tehnică de Construcții din București, Universitatea Transilvania din Brașov.


           Evenimentul a fost sprijinit de: Universitatea Transilvania din Brașov (Rectorat, Direcția Administrativă, Facultatea de Inginerie Mecanică, Facultatea de Construcții, Facultatea de Ingineria Lemnului), Academia de Științe Tehnice din România – București și Filiala Brașov a ASTR, Asociația Generală a Inginerilor din România AGIR, Societatea Română de Mecanică Tehnică si Aplicată SRMTA, S.C. Hora S.A. Reghin, S.C. Compozite S.A. Brașov, Proiect studențesc ” Să FIM ingineri ai viitorului/ Să FIM performanți” (coord. proiect șef lucrări dr. ing. Mariana Domnica STANCIU), Consiliul Județean Brașov, Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov.