Detalii noutăți

< CONCURS PROFESIONAL STUDENȚESC DE REZISTENȚA MATERIALELOR „C. C. TEODORESCU” – EDIŢIA a XXXIV – Brașov 2015
27.05.2015 09:56 Age: 7 yrs

"Creșterea capacității de integrare pe piața muncii a studenților și absolvenților prin consiliere și plasamente practice"

Comunicat de presa


Investește în oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară nr. 2 ”Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

Domeniul major de intervenție 2.1 ”Tranziția de la școală la viața activă”

Titlu proiect: Creșterea capacității de integrare pe piața muncii a studenților și absolvenților prin consiliere si plasamente practice

Contract nr. POSDRU/160/2.1/S/133020

Beneficiar: Mișcarea Română pentru Calitate

 

COMUNICAT DE PRESĂ

Data: 25.05.2015

 

În data de 28 mai 2015, începând cu ora 9.30, la Universitatea Transilvania din Brașov, Aula Sergiu T. Chiriacescu, str. Iuliu Maniu nr. 4, Brașov se va desfășura seminarul interregional în cadrul campaniei de conștientizare privind oportunităţi oferite studenţilor pentru efectuarea vizitelor de consiliere și a stagiilor de pregătire practică în companii din Uniunea Europeană și România.

 

Evenimentul este organizat în cadrul proiectului "Creșterea capacității de integrare pe piața muncii a studenților și absolvenților prin consiliere și plasamente practice", finanţat din Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2 "Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii", Domeniul major de intervenţie 2.1 "Tranziţia de la şcoală la viaţa activă" şi este implementat în parteneriat cu Universitatea Transilvania din Braşov, Universitatea din Craiova, Universitatea din Piteşti, Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău, AMADEUS Association - Viena, MAC-Team Aisbl – Bruxelles şi Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov.  

 

Obiectivul general al proiectului îl constituie consolidarea unui cadru performant de susținere a studenților în scopul îmbunătăţirii tranziției de la școală la viața activă, prin consiliere şi organizare de stagii de practică în companii, inclusiv prin cooperare transnațională. Astfel, 5300 studenţii români vor beneficia de consiliere şi orientare în carieră și vor avea posibilitatea efectuării unor stagii de practică – 200 de studenţi în întreprinderi din Uniunea Europeană şi 160 de studenţi în întreprinderi din România. 

 

La seminar vor participa reprezentanţi ai mediului universitar şi ai mediului de afaceri, studenţi, reprezentanţi ai beneficiarului şi ai partenerilor proiectului, reprezentanţi ai presei.

 

Acțiunile desfășurate în cadrul seminarului vor cuprinde:

1.    Prezentări ale partenerilor implicați în proiect privind activitățile derulate și rezultatele obținute în cadrul activităților de consiliere și orientare profesională și a activităților de organizare și efectuare a stagiilor de practică în companii din țară și UE;

2.    Prezentări ale studenților ce au efectuat excursii tematice și vizite de studiu la organizații din România, precum și a celor ce au beneficiat de stagii de practică în companii din Uniunea Europeană;

3.    Festivitatea de premiere a studenților ce au dovedit implicare pe parcursul excursiilor tematice și a vizitelor de studiu.