Detalii noutăți

< EVENIMENT DESTINAT REPREZENTANTILOR APL PRIVIND OPORTUNITATILE DE FINANTARE 2014-2020
15.06.2015 11:05 Age: 6 yrs

INFORMARE PENTRU PRIMARII BRASOVENI PRIVIND OPORTUNITATILE DE FINANTARE EUROPENE


Primarii sau reprezentanții administrațiilor din județ au participat la o consultare despre programele europene, organizată de Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov. Noile linii de finanțare au fost prezentate de Roxana Mânzatu, secretar de stat în Ministerul Fondurilor Europene, Carmen Boteanu, director general adjunct Direcția Generală Dezvoltare Rurală AM PNDR din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Nicoleta Buta, director Oficiul Judeţean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale ( OJFIR) Braşov.
Roxana Mânzatu a oferit informații despre POCU-Programul Operaţional Capital Uman, pe care îl coordonează. Obiectivele şi priorităţile POCU 2014-2020 sunt următoarele :
• Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor;
• Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi a oricărei forme de discriminare;
• Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții;
Carmen Boteanu a subliniat că Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 va continua sprijinirea fermelor, a micilor întreprinzători şi a comunităţilor din mediul rural. Noul PNDR propus de MADR va veni cu câteva schimbări fundamentale care îl vor face mai flexibil, mai consistent şi mai bine direcţionat în funcţie de nevoile reale ale satului românesc, punând accent pe anumite domenii prioritare. Principalele direcţii avute în vedere în noua programare 2014-2020 vizează modernizarea şi creşterea viabilităţii exploataţiilor agricole, încurajarea instalării tinerilor fermieri, dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii rurale şi promovarea creării şi dezvoltării IMM-urilor în mediul rural, atât în sectorul agricol, cât şi în cel non-agricol. 
Șefa OJFIR, Nicoleta Buta, le-a explicat primarilor brașoveni că pot accesa fonduri europene prin Măsura 7 a PNDR - Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale prin:
- SubMăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică
- SubMăsura 7.6 - Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural