Detalii noutăți

< LANSARE DE PROIECTE CULTURALE SESIUNEA III/2015
09.07.2015 08:27 Age: 7 yrs

Guvernul a aprobat mai multe masuri pentru trecerea de la PNDR 2007-2013 la PNDR 2014-2020


Guvernul a aprobat miercuri, 8 iulie 2015 o Hotarare pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, precum şi pentru noile angajamente juridice încheiate în perioada tranzitorie până la aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 . Aceasta Hotarare preconizeaza masuri de flexibilizare a legislatiei nationale in vigoare privind executarea proiectelor si a cheltuielilor aferente din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2007-2013. Potrivit Guvernului, se elimina termenul de 30.09.2015, reprezentand durata maxima de executie a proiectelor, Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) urmand sa decida de la caz la caz, in functie de stadiul de realizare si specificitatea investitiilor aferente fiecarui proiect, o eventuala prelungire a duratei de executie, astfel incat sa se poata conforma si la termenul limita de efectuare a platii (31.12.2015). 


In acest mod, AFIR va asigura decontarea tuturor dosarelor cererilor de plata eligibile aferente contractelor din sistem pana la sfarsitul lunii decembrie 2015, minimizandu-se riscul dezangajarii de fonduri europene nerambursabile. Aceste dispozitii se aplica pentru contractele de finantare incheiate de catre AFIR aflate in derulare, cu termenul maxim de executie a investitiilor de 30 septembrie 2015, pentru care nu sunt aplicabile prevederile Regulamentului (UE) nr. 1310/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013, respectiv nu sunt indeplinite conditiile de a putea beneficia de plati din alocarea PNDR 2014-2020.

Totodata, pentru contractele de finantare incheiate de catre AFIR pentru proiecte depuse pe masurile din PNDR 2007-2013 si aflate in implementare la data intrarii in vigoare a prezentei Hotarari de Guvern, dar carora li se aplica prevederile Regulamentelor (UE) nr. 335/2013,  (UE) nr. 1310/2013 si ale Regulamentului Delegat  (UE) nr. 807/2014 si pentru care au fost cuprinse alocari pentru plati in PNDR 2014-2020, termenul maxim de executie a investitiilor se prelungeste, cu respectarea termenelor de plata prevazute in capitolul 19 "Dispozitii tranzitorii" din PNDR 2014-2020 aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2015) 3508 din 26 mai 2015.

Actul normativ asigura, prin aceste masuri, un tratament egal si echitabil pentru beneficiarii masurilor din PNDR 2007-2013, astfel incat gradul de absorbtie a fondurilor europene nerambursabile sa fie asigurat la un nivel maxim, in conditiile respectarii cadrului normativ european si national aplicabil contractelor respective, a precizat Guvernul.

 

Continutul Comunicatului de Presa:

 “Guvernul a aprobat, astăzi, o Hotărâre care preconizează măsuri de flexibilizare a legislației naționale în vigoare privind executarea proiectelor și a cheltuielilor aferente din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2007-2013.

Astfel, se elimină termenul de 30.09.2015, reprezentând durata maximă de execuție a proiectelor, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) urmând să decidă de la caz la caz, în funcție de stadiul de realizare și specificitatea investițiilor aferente fiecărui proiect, o eventuală prelungire a duratei de execuție, astfel încât să se poată conforma și la termenul limită de efectuare a plății (31.12.2015). În acest mod, AFIR va asigura decontarea tuturor dosarelor cererilor de plată eligibile aferente contractelor din sistem până la sfârșitul lunii decembrie 2015, minimizându-se riscul dezangajării de fonduri europene nerambursabile. Aceste dispoziții se aplică pentru contractele de finanțare încheiate de către AFIR aflate în derulare, cu termenul maxim de execuție a investițiilor de 30 septembrie 2015, pentru care nu sunt aplicabile prevederile Regulamentului (UE) nr. 1310/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013, respectiv nu sunt îndeplinite condițiile de a putea beneficia de plăți din alocarea PNDR 2014-2020.
Totodată, pentru contractele de finanțare încheiate de către AFIR pentru proiecte depuse pe măsurile din PNDR 2007-2013 și aflate în implementare la data intrării în vigoare a prezentei Hotărâri de Guvern, dar cărora li se aplică prevederile Regulamentelor (UE) nr. 335/2013,  (UE) nr. 1310/2013 și ale Regulamentului Delegat  (UE) nr. 807/2014 și pentru care au fost cuprinse alocări pentru plăți în PNDR 2014-2020, termenul maxim de execuție a investițiilor se prelungește, cu respectarea termenelor de plată prevăzute în capitolul 19 „Dispoziții tranzitorii” din PNDR 2014-2020 aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2015) 3508 din 26 mai 2015. 
Actul normativ asigură, prin aceste măsuri, un tratament egal și echitabil pentru beneficiarii măsurilor din PNDR 2007-2013, astfel încât gradul de absorbție a fondurilor europene nerambursabile să fie asigurat la un nivel maxim, în condițiile respectării cadrului normativ european și național aplicabil contractelor respective.”

 

 

Aceasta modificare deschide posibilitatea negocierilor cu AFIR pentru prelungirea functionarii GAL-urilor (M431.2) dincolo de 30.09.2015 asa cum am propus ca obiectiv strategic pentru FNGAL. Pe de alata parte ne putem sprijini si beneficiarii din SDL-urile proprii in vederea finalizarii cu succes a proiectelor selectate.