Detalii noutăți

< PROGRAMUL EVENIMENTELOR CULTURALE PE LUNA AUGUST 2015.
04.08.2015 14:43 Age: 6 yrs

AM POR a lansat primele 2 ghiduri specifice pentru POR 2014-2020


Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a lansat spre consultare publică “Ghidului Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor in cadrul prioritatii de investitie 2.1 – microintreprinderi”, cu termen  de transmitere a eventualelor observații/comentarii până la data de 30 august  2015, orele 16.00, la adresa de email  info@mdrap.ro 

 

Ghidul specific pentru prioritatea de investiţie 2.1, intitulat Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 2 "Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii", Prioritatea de investiție 2.1 "Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri" – Apelul de proiecte 2.1.A. – Microîntreprinderi.

 Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a lansat spre consultare publică “Ghidului Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor in cadrul axei 6. Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională”, cu termen  de transmitere a eventualelor observații/comentarii până la data de 30 august  2015, orele 16.00, la adresa de email   info@mdrap.ro

 

Ghidul specific pentru prioritatea de investiţie 6.1, intitulat “Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor in cadrul Axei 6 Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiție 6.1 Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”.

 

Sursa: http://www.inforegio.ro/