Detalii noutăți

< Orasul Memorabil - Conferinta
18.08.2015 08:16 Age: 6 yrs

Consultare - Ghidul Solicitantului Axa Prioritară 4 a POIM 2014-2020


Ministerul Fondurilor Europene publică spre consultare  draftul Ghidului Solicitantului pentru Axa Prioritară 4 - "Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectivul Specific 4.1. "Creșterea gradului de protectie şi conservare a biodiversității prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate".

Vă rugăm să transmiteti, propunerile dumneavoastră privind îmbunătățirea acestui document, la adresa de e-mail contact.minister@fonduri-ue.ro, până la data de 15 septembrie 2015, completând (în format editabil, respectiv într-un un document word) următoarele secţiuni: 

1. Nume şi Prenume
2. Denumire organizaţie
3. Aspect/text Ghidul Solicitantului draft pentru care se propune modificarea
4. Modificarea propusă
5. Justificare propunere modificare

Ministerul Fondurilor Europene - Unitatea de Comunicare
Tel: 0372 838 757
E-mail: presa.mfe@fonduri-ue.ro

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene